NRGreport
Menü

Fűtőerőmű

Olyan hőerőmű, mely a hőszolgáltatás mellett villamos energiát is termel. A keletkező hőenergia távfűtő rendszerekben hasznosítható. Elsősorban városokban vagy ipari körzetekben létesítik, ott, ahol kommunális vagy ipari célú hőigény jelentkezik. Előnye, hogy a kombinált hő- és villamosenergia-termelés összhatásfoka magasabb, mint a tisztán áram termelésére szolgáló erőműveké; hátránya, hogy a termelt villamos energia mennyiségét a mindenkori hőigény határozza meg. A fűtőerőműből távvezetékrendszeren keresztül jut a forró hőhordozó közeg a fűtendő épületig. Az épület pincéjében egy hőátadó berendezésen keresztül a forró közeget átalakítják szekunder melegvíz hőhordozó közeggé, ami a fogyasztói rendszeren keresztül eljut az egyes helyiségekben lévő fűtőtestekhez.