NRGreport
Menü

Magyar fiatalok üzentek a világ döntéshozóinak a klímacsúcs után

A Párizsi Klímacsúcs zárónapján diákok egy csoportja a WWF Magyarországi Központjában gyűlt össze, hogy megfogalmazzák a jövő generáció éghajlatvédelmi üzenetét a világ döntéshozói számára. Üzenetükben vezetői szemléletváltást, hosszú távú célokhoz való igazodást sürgetnek, és égető feladatok végrehajtására szólítanak fel a közös jövő érdekében.

A december 12-i, szombati munkanapon az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium tanulóinak egy csoportja úgy döntött, hogy önkéntes napját a WWF Magyarország székházában szeretné eltölteni, ahol az őket leginkább érdeklő kérdésről, az akkor végéhez ért Párizsi Klímatárgyalásokról szerettek volna eszmét cserélni. Az ötletadó Benyovszki Lili (15) a WWF Zöld Generáció tagjaként tavasz óta részese az intelligens város modul munkacsoportjának, ahol saját innovatív fenntarthatósági projektjüket dolgozzák ki a program fiataljai.

A diákoknak a WWF Magyarország szakemberei tartottak egy rövid bevezetőt és helyzetértékelést a COP21 tétjéről és a döntéshozókra háruló felelősség összetettségéről. A probléma körülményeinek megismerését követően a diákok az éghajlatváltozás saját életükre és saját jövőképükre gyakorolt hatásán gondolkodtak, mielőtt kialakították volna közös álláspontjukat. Ezt később egy színes tablón meg is örökítették.

"Nagyon nagy élmény volt látni, ahogyan ezek a fiatalok, a probléma súlyosságában és a cselekvés szükségességében teljesen egyetértve, nem egész három óra leforgása alatt egyezségre és közös állásfoglalásra jutottak. Ez is azt bizonyítja, hogy a hatalmi érdekek figyelembevétele milyen súlyosan hátráltatja a közös célokért tett erőfeszítéseket. Sokat tanultunk fiatal vendégeinktől ezen a napon, és reméljük, hogy előbb-utóbb mások is tanulnak majd tőlük. A fiatalok tudják a megoldást, és ha hallgatunk rájuk, el is vezetnek hozzá" - fejtette ki Ahsbahs Krisztina, a WWF Zöld Generáció programjának vezetője.

"Van egy múlt, ami már megtörtént, és amelyen már nem tudunk változtatni. De most döntéshelyzetben vagyunk, itt és most tudunk változtatni, és a most meghozott döntéseinkkel befolyásolni tudjuk a jövőnk alakulását. A tablónkon két lehetséges kimenetelt ábrázoltunk. Az egyik irány azt jeleníti meg, hogy mi történik, ha az emberi tevékenység az eddig megszokott léptékben halad előre. A másik irány azt mutatja meg, hogyan juthatunk vissza egy Földhöz közelebbi pályára" - foglalták össze tablójuk mondanivalóját a diákok.

A mindannyiunk által elfogadott központi üzeneteiket a következő szempontok mentén foglalták össze:

"Egy hajóban evezünk, ahová eddig is nagyon sok káros dolgot pakoltunk be magunkkal. Az éghajlatváltozás elleni harcban nem az a fontos, hogy mennyi pénzzel szállunk be a károk enyhítésébe, hanem az a cél, hogy ne legyen határ a pénz és a környezetvédelem között."

A részt vevő diákok egyénileg is megfogalmazták üzeneteiket a világ döntéshozói számára, akikre a Párizsi Éghajlatvédelmi Csúcstalálkozót követően is óriási felelősség hárul:

Márk (18): "Mikor a jövőnk a tét, a pénz ne legyen kevés."

Andris (14): "Ne a saját életük kereteiben gondolkodjanak. Gondoljanak inkább úgy magukra, mint a világ megmentőire, és hozzanak olyan döntéseket, amelyek a Mi jövőnk számára jelentenek sokat."

Hanna (14): "Úgy tudunk hatékonyan tenni a jövőért, ha megtanulunk egymással együtt élni és közös célokért összefogni."

Tomi (14): "A felnőttek hallgassanak az ifjúságra, mert azzal tudják megmenteni a Földet."

Dani (14): "A jövő közös érdekünk - együtt kell szebbé tennünk."

Lili (15): "Meg kell tanulnunk hosszú távon gondolkodni, nagyobb léptékben, nemcsak a saját életünkben, hanem az utódaink életében is."

Berci (14): "A cégek legyenek őszinték az emberekkel. A vállalatok profitálnak, viszont a fogyasztói döntéseket az emberek hozzák."

Sári (17): "Próbáljunk meg egységben élni a Földdel. Az egyéni célok elé helyezzük a közösségieket."

Réka (14): "Fogjunk össze és működjünk együtt, és talán így lesz esélyünk."

Forrás: WWF, NRGReport