NRGreport
Menü

Jelentős hiányosságok több ország villamosenergia-ágazatában

Az Európai Bizottság villamosenergia-kapacitásmechanizmusok tekintetében végzett ágazati vizsgálatról szóló időközi jelentése komoly hiányosságokat tárt fel.

A Bizottság 2015 áprilisában ágazati vizsgálatot indított az állami támogatásokra vonatkozóan azon nemzeti intézkedések tekintetében, amelyek célja biztosítani, hogy a megbízható villamosenergia-ellátás érdekében mindenkor rendelkezésre álljon a megfelelő villamosenergia-termelési kapacitás (az úgynevezett kapacitásmechanizmusok). A vizsgálat 11 tagállamra terjedt ki (Belgium, Dánia, Franciaország, Horvátország, Írország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Svédország).

A Bizottság kapacitásmechanizmusokra vonatkozó vizsgálatából kiderül, hogy a mechanizmusok fokozhatják ugyan a villamosenergia-ellátás biztonságát, de számos tagállamnak gondosabban kell eljárnia annak értékelése során, hogy azok valóban szükségesek-e, valamint a célzottságukat és költséghatékonyságukat biztosító kialakításuk során, közölte a Bizottság.

A szükségtelen és rosszul kialakított kapacitásmechanizmusok torzíthatják a versenyt, akadályozhatják a határokon átnyúló villamosenergia-áramlást, és azt eredményezhetik, hogy a fogyasztók túl magas árat fizetnek a villamos energiáért. A Bizottság ezúton felkéri a tagállamokat, a villamosenergia-ágazatbeli és egyéb érdekelteket, hogy nyújtsák be a kezdeti megállapításaira vonatkozó észrevételeiket.

Forrás: NRGreport