NRGreport
Menü

Nagy változások jönnek a Molnál

A MOL Nyrt. arról tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket, hogy a Társaság Igazgatósága 2016. október 13-i ülésén hivatalosan jóváhagyta a vállalat új hosszú távú stratégiáját. A „MOL Group 2030 - Enter Tomorrow” stratégia alappillérei: a kiskereskedelmi üzleti modell átalakítása, új tevékenységek indítása, a kutatás-termelésben pedig önfentartó portfolió kialakítása.

A MOL megtartja és tovább erősíti piacvezető pozícióját Közép-Kelet-Európában. A MOL-csoport azt tervezi, hogy az alaptevékenységéhez tartozó (ún. core) üzletágakban megőrzi vezető pozíciójátt a régióban, és a térség vezető vegyipari vállalatává válik. A célkitűzés, hogy kiváló minőségű szolgáltatásokat és termékeket nyújtva  az ügyfelek első számú választása legyen a Mol, valamint a közlekedést érintő innovációk egyik elsődleges kiszolgálójává is váljon. Mindeközben a cél, hogy növekvő és versenyképes hozamot biztosítson részvényeseinek. A MOL célja, hogy üzemanyag-piaci részesedését 25-30%-ra növelje a jelenlegi, 20%-ot kissé meghaladó szintről a közép-kelet-európai régióban, valamint az, hogy a szektor vállalatai közt a fajlagos jövedelmezősége alapján a legjobb 25% közé kerüljön - olvasható a Mol honlapján megjelent közleményben.

Finomítás és kereskedelem: komplexitás, hatékonyság, rugalmasság és motorüzemanyag diverzifikáció. A Mol célja, hogy továbbra is magas komplexitású, hatékony és jövedelmező finomítókat működtessen. Olyanokat, amelyek nettó készpénztermelő képességük alapján, már középtávon az európai finomítói élvonalba tartoznak. További cél, hogy folyamatos hatékonyságjavító programok eredményeként a költséghatékonyság európai rangsorának felső 25%-ban szerepeljen, és közben tovább javítsa energiahatékonyságát is. Ezzel egy időben, tekintettel az üzemanyagpiacra vonatkozó hosszú távú várakozásokra, az alternatív technológiák gyors terjedésére és a változó vásárlói szokásokra, a MOL 2030-ban sokkal változatosabb, sokrétűbb termékportfoliót kíván előállítani a finomítóiban. A vállalat célja, hogy a nem motorüzemanyag típusú termékek arányát a jelenlegi 30% alatti szintről fokozatosan 50% fölé emelje 2030-ig. Ezt elsősorban a petrolkémiai és vegyipari befektetések megvalósításával kívánják elérni.

Petrolkémia és vegyipar: kiemelt figyelem valamint jelentős befektetések és növekedési tervek. A motorüzemanyagok termelésével kapcsolatos diverzifikációs stratégia ésszerű lépése, hogy további befektetéseket tervez a cég a petrolkémiai és vegyipari értékláncba, úgy hogy a jelenlegi integráltságot megtartja. Ez azt jelenti, hogy a petrolkémiai és vegyipari befektetések megvalósításakor a vállalat által finomított termékeket használja fel. Ennek megfelelően a MOL 2030-ig minden ötéves periódusban 1,5 milliárd dollárt fordít közép-kelet-európai petrolkémiai és vegyipari növekedési projektekre. A MOL célja, hogy petrolkémiai alapanyag felhasználását már középtávon három millió tonnára növelje és új termékcsoportok piacára is belépjen. A petrolkémiai és vegyipari befektetéseket a MOL által finomított szénhidrogénekre építik, és folytatják a downstream értéklánc kiszélesítését. Így abba bekerülnek majd nem nagy tömegben gyártott valamint speciális, és finom kémiai termékek is.

Kiskereskedelem: a hagyományos értelemben vett üzemanyag-kereskedelem átformálása fogyasztási cikkeket és szolgáltatásokat kínáló üzletággá. A MOL továbbra is elkötelezett abban, hogy működtesse és továbbfejlessze piacvezető regionális kiskereskedelmi hálózatát, továbbá a vásárlók elsődleges választása legyen. Ugyanakkor a változó piaci folyamatokra és fogyasztói szokásokra reagálva a jelenlegi kiskereskedelmi üzletágunkat mobilitás-szolgáltatási rendszerré alakítják át. Az „úton lévő” fogyasztóknak kínálnak szolgáltatásokat, termékeket és megoldásokat, azzal a céllal, hogy a lehető legjobb választ adják a folyamatosan változó igényekre. A célkitűzés szerint a megváltozott üzletág 2030-ra a csoportszintű EBITDA egyharmadát teszi majd ki.

Kutatás-termelés: egy célirányos, méretgazdaságos és értéknövelő üzletág. A MOL hatékony és célorientált üzletági operátorként kis- és közepes méretű minőségi eszközökkel törekszik az értékteremtésre gondosan meghatározott helyszíneken. Versenyképes, egyszámjegyű (jelenleg 7 USD/hordó alatti) közvetlen termelési költség megtartása a cél, illetve az, hogy az eszközök még az alacsony olajár-környezetben (50 USD/hordó vagy alacsonyabb szinten) is önfinanszírozóak, fenntarthatóak legyenek és értéket teremtsenek.

Innováció és új üzleti irányok megragadása. A hosszú távú stratégia mentén a MOL fokozatos beruházásokkal kívánja elérni azt, hogy az új üzleti irányok 2030-ra a csoportszintű EBITDA 10%-át tegyék ki. Az e területeket megcélzó befektetéseket szigorú pénzügyi fegyelem mellett hajtja majd végre, és a cél az, hogy az új üzleti irányok portfoliója 2030-ra pozitív pénzárammal járuljon hozzá eredményhez. 

Stratégia 2030 – Kultúra 2030. A MOL-csoport 2030-as stratégiájának sikere és az üzleti célok elérése nagymértékben függ majd a vállalati kultúra sikeres átalakításától. Az együttműködés, kockázatvállalás, innováció, rugalmasság és szolgáltatás-orientált megközelítés kulcsfontosságú lesz abban, hogy a MOL-csoport piactörténelmi változást hajtson végre az iparágban, a régióban és azon közösségekben, amelyekre kihat a tevékenysége.

Versenyképes részvényesi hozam. A MOL célja, hogy eredményei és teljesítménye révén a legjobbak között ítéljék meg a versenytársai körében, és hogy a jövőben is egyre javuló, versenyképes hozamot biztosítson részvényeseinek. A társaság továbbra is törekszik az éves osztalék fokozatos növelésére, valamint támogatja a magasabb likviditás és közkézhányad elérését középtávon.

Hernádi Zsolt a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója elmondta: “Az elmúlt 15 évben a MOL sikeresen vezette az olaj- és gázipar konszolidációját Közép-Kelet-Európában, és nemzetközi vállalatcsoporttá váltunk. EBITDA-nkat hétszeresére, míg piaci kapitalizációnkat ötszörösére növeltük. Töltőállomásaink száma 450-ről több mint 2000-re nőtt, és ma már naponta 1 millió vásárlót szolgálunk ki. Stratégiai célkitűzéseinket elértük. Azonban, semmi esetre sem állhatunk meg itt. Kedvező helyzetben vagyunk ahhoz, hogy további növekedési lehetőségeket ragadjunk meg egy egyre gyorsabban változó külső környezetben, ahol globális szinten új energia- és üzemanyag-fogyasztási minták jelennek meg, a szélsebes technológiai átalakulások és folyamatosan változó fogyasztói szokások mellett. 

A “MOL-csoport 2030” stratégia célja nem csak az alaptevékenységeinkhez tartozó üzletágakban elért regionális pozíció megtartása és megerősítése, hanem az, hogy továbbra is a MOL legyen a közép-kelet-európai régió piaci dinamikájának és változásainak mozgatórugója. Az új stratégia részeként további terjeszkedést és diverzifikációt hajtunk végre a petrolkémiai portfólióban azzal a céllal, hogy vezető vegyipari vállalattá váljunk. Hasonlóképpen, kiskereskedelmi hálózatunkon keresztül nem csak üzemanyagot szeretnénk eladni vásárlóinknak, hanem arra törekszünk, hogy a vásárlók első számú választása legyünk, valamint megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal szolgáljuk ki a folyamatosan formálódó igényeiket. A kutatás-termelési üzletágnak továbbra is kulcsfontosságú szerepe lesz a külső környezet változásait kiegyensúlyozni képes integrált működési modellünkben. Az a célunk továbbra is, hogy kutatás-termelés eszközeink még alacsony olajár környezetben is jövedelmezőek és értékteremtőek legyenek. Biztos vagyok benne, hogy minőségi eszközeink, pénzügyi szilárdságunk, növekvő piacaink, tehetséges alkalmazottaink és megfelelő vállalati kultúránk révén a MOL-csoport a következő 15 évben továbbra is az élen áll majd, versenyképes hozamot biztosít részvényeseinek, valamint hozzájárul a régió gazdaságainak hosszú távú társadalmi és gazdasági jólétéhez.”

Forrás: NRGreport