NRGreport
Menü

Különleges szaktudás a radiológiai terrorizmus ellen

Interjú | Végh Zsófia | 2017-04-07 08:37

Egy kellően erős nukleáris védettséggel rendelkező ország, amely képes megelőzni vagy hatékonyan kezelni nukleáris eseményeket, csökkenti a terrorizmus veszélyét, mert a megfelelő felkészültség elrettentő hatású, mondta Kovács-Széles Éva, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Sugárbiztonsági Laboratóriumának vezetője. A szakemberrel az MTA és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közelmúltbeli együttműködésének apropóján beszélgettünk a törvényszéki analitika fontosságáról. Interjú.

A nukleáris események megfelelő kezelése segít a terrorizmus elleni harcban. Mi a nukleáris törvényszéki analitika szerepe ebben?

A nukleáris veszély csökkentésének több eleme van, a nukleáris törvényszéki analitika csupán egy kisebb, de nagyon fontos része ezeknek. Ha egy talált, vagy csempészett nukleáris anyagot lefoglalnak, hozzánk, a Kutatóközpontba kerül elemzésre egy Kormányrendelet értelmében. A nukleáris törvényszéki vizsgálatok során meg tudjuk határozni az anyagok eredetét, történetét és ezzel bizonyítékot tudunk szolgáltatni a bűnügyi eljárásokhoz, amennyiben az kapcsolódik a lefoglalt anyaghoz. Vissza tudjuk nyomozni, hogy honnan kerülhetett ki az anyag, ezzel feltárva egy radiológiaia anyagokkal dolgozó létesítmény biztonsági rendszerének lehetséges gyenge pontjait. A gyenge pontok felszámolása, a védelmi rendszer megerősítése megakadályozza a radiológiai anyagok illetéktelen kezekbe kerülését a továbbiakban, így a csempészetet is.

Mit takar a nukleáris törvényszéki analitika pontosan?

Elsősorban laboratóriumi környezetben végzünk különféle vizsgálatokat számos, eltérő nagyműszeres technikával. Ide tartozik még a kapott adatok, információ értelmezése: ez a legnagyobb kihívás ezen a területen, mert sokféle szaktudást igényel. Például ismerni kell a nukleáris üzemanyagciklust, nukleáris fizikusi, vegyészeti és törvényszéki, igazságügyi tudás is szükséges hozzá. Nagyon speciális tudás birtokában speciális gondolkodásmóddal lehet az eredményeket összesíteni, s a megfelelő következtetéseket levonni.

A nukleáris törvényszéki elemzésekbe beletartozik még az anyagok helyszínen történő kategorizálása is, melyhez egy mobil szakértői csapattal és készenléti szolgálattal is rendelkezünk. A csapat képes a helyszínen elsődlegesen elemezni és megfelelően begyűjteni a talált anyagokat. Szorosan már nem tartozik a törvényszéki elemzésekhez, de van egy tesztelő laboratóriumunk is, ahol a detektorgyártókat próbáljuk segíteni minél hatékonyabb sugárzást érzékelő rendszerek kifejlesztésében.

A törvényszéki munka mindenképpen csapatmunka, de az eredmények kiértékelése a törvényszéki szakértő feladata, aki komplex tudással és tapasztalattal rendelkezik. Ő az, aki összesíti, interpretálja az eredményeket és levonja a konklúziót. A fiatal szakembereket épp az inspirálja, hogy nem csak egy területet kell ismerniük, vagy azzal foglalkozniuk, hanem például a mikroszkópkezeléstől az adatok meghatározáson át a statisztikai módszerek alkalmazásáig több területet is megtanulhatnak és jeleskedhetnek benne. A munka izgalmas és sokrétű.

Azt gondolnánk, hogy ilyen jellegű tudás azokban az országokban halmozódik fel, ahol a terrorfenyegetettség vagy terrorcselekmények száma nagy. Hogy került a képbe Magyarország?

Annak ellenére, hogy Magyarország kis ország és valóban, nem kifejezett célpont a terroristák számára, a nukleáris anyagok csempészetének megjelenésével a kilencvenes években, amely Magyarországot is érintette, a terület megjelent és ’kifejlődött’ hazánkban. A törvényszéki nukleáris analitika ma egyre inkább a radiológiai terrorizmushoz kötődik. Korábban kifejezetten a csempészett anyagok vizsgálatát jelentette, ezért is alakult ki, ez pedig Magyarországon is jelen volt és ma is előfordul.

Számomra különösen jó érzés, hogy ilyen kis országként ott vagyunk a világ élvonalában. A nukleáris törvényszéki tevékenység több, mint húsz éve indult el Magyarországon, amikor egyre több olyan anyagot foglalt le a hatóság, melyet próbáltak az országon keresztül csempészni. Ezeket elemeznünk kellett, de egyébként is nagyon érdekelte az Intézetünkben akkoriban dolgozó kutatókat (fizikusokat) a terület. Az elmúlt húsz évben olyan mértékű tapasztalat és tudományos kutatás társult mellé, ami azt eredményezte, hogy világviszonylatban ismertté váltunk. A szaktudás gyűlt, nem az ország terrorfenyegetettsége nőtt.

Valódi eseteink is voltak, amelyeket ki kellett vizsgálni és részt vettünk nemzetközi szervezetek által szervezett nukleáris törvényszéki célú elemzésekben is. Ezek mindig sikeresek voltak, így hozzájárultak tevékenységünk és képességeink megismertetéséhez. Bebizonyítottuk, hogy ez a kis ország is képes nagyon pontos elemzéseket végezni. Kollégáim viszonylag korán, a 2000-es évek elejétől, kezdtek együttműködni nemzetközi szervezetekkel. Öt-hat évvel ezelőtt ezen elemzésekben még csupán néhány ország vett részt – pl. az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália – a legnagyobbak. És ott voltunk mi is a legnagyobbak között.

Mára a tevékenységünket olyan mértékben sikerült fejlesztünk, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint a világ négy vezető nukleáris törvényszéki központja közé tartozunk: az amerikai, az ausztrál és az Európai Uniós nagy törvényszéki labor (JRC Karlsruhe) mellett.

Mik a céljai az új Együttműködési Kutatóközpontnak?

Elsősorban a Közép-Kelet Európai térséget, szélesebb körben az  ENSZ tagállamokat kívánjuk segíteni abban, hogy nukleáris törvényszéki analitikai tevékenységük és nukleáris védettségük erősödjön. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek köszönhetően sokfelé végeznek ilyen tevékenységet a világban, de van, ahol még nincs, vagy nem kellőképpen fejlett.

Mekkorát léptek előre itthon az elmúlt néhány évben? A fejlődés erősen függ a technológiától ezen a területen?

A műszerezettségünk megfelelő bár természetesen folyamatos felújításra és kiegészítésre szorulunk, melyhez keressük a pénzügyi forrásokat. Szakemberünk van bár, pótlásuk nem mindig könnyű. Magyar kollégákkal dolgozunk – a nemzetközi munkaerőt nem könnyű Magyarországra vonzani, de egyébként is célunk a magyar fiatalok számára munkalehetőséget biztosítani egy érdekes és kihívásokat jelentő területen. Emellett, szorosan együttműködünk nemzetközi szakembergárdákkal és kutatóintézetekkel.

Hogy működik a munkamegosztás a gyakorlatban? Részt vesz-e a magyar laboratórium külföldön lefoglalt anyagok vizsgálatában?

Ha egy környező országban lefoglalnak nukleáris anyagokat és nincs megfelelő képességük hozzá, hogy elemezzék, szívesen segítünk ebben. Segítségünket a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségen keresztül felajánlottuk a régiónak.

Az új Együttműködő Központ fő feladata nemzetközi oktatási programok Kutatóközpontunkban történő lebonyolítása, amelyek keretében a nukleáris törvényszéki analitika lényegét tanulhatják meg a hozzánk érkezők hosszabb-rövidebb kurzusok és ösztöndíjas programok keretében.  Az ösztöndíjas ezután saját országába hazatérve az ottani nukleáris törvényszéki tevékenység kiépítésén vagy erősítésén dolgozhat.  Ezekre a programokra a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségen keresztül lehet jelentkezni. Bárki elküldheti jelentkezését, nemcsak a régióból, hanem további országokból is.

Ha valaki például vegyészként, fizikusként dolgozik és érdeklődik ezen terület iránt, eljöhet hozzánk és megszerezheti a kellő szaktudást. A világon egyelőre nincs ilyen jellegű képzés a felsőoktatásban, ezért egy megfelelő képzési rendszer kidolgozása is célunk. Az egyetemi szintű oktatás kiépítése mellett a távlati célok között szerepel még nemzetközi védelmi stratégiák kidolgozása. Olyan leírások készítésén, amelyek taglalják, például a radiológiai anyagok begyűjtésének menetét, mi is dolgozunk.  Az Ügynökséggel közösen többféle technikai dokumentum és ajánlás is készül. 

Végh Zsófia | Forrás: NRGreport