NRGreport
Menü

Emelte a tétet a Mol - Így hatott rá az olaj drágulása

Közzétette 2018. második negyedéves eredményeit a Mol. Az időszak a vártnál jobban sikerült a legfontosabb eredményszám tekintetében. Az iparágban kiemelten figyelt tisztított EBITDA mutató ugyan a nem éppen támogató külső környezet - az olaj drágulásával összefüggésben zsugorodó árrések és az árfolyamhatás - miatt csökkent a tavalyi hasonló időszakhoz képest, de a fontosabb üzletágak felülmúlták az elemzői várakozásokat. Az első félév eredményei alapján a társaság megemelte idei EBITDA célkitűzését. 

Emelte a tétet a Mol - Így hatott rá az olaj drágulása

A Mol ma hajnalban közzétett beszámolójának főbb pontjai: 

→ A forintban számolt tisztított EBITDA ugyan 7 százalékkal elmaradt az előző év hasonló időszakától, de 4 százalékkal jobb lett az elemzői konszenzusnál.

→ A Mol 2,2 milliárd dollárról 2,4 milliárd dollárra emelte év végi EBITDA célkitűzését.

→ A kutatás-termelés üzletág eredménye több mint 35 százalékkal nőtt éves összevetésben a magasabb olajáraknak köszönhetően, a prognózist 7 százalékkal felülmúlva.

→ A feldolgozás és kereskedelem eredménye 20 százalékkal esett vissza nagyrészt a petrolkémiai és finomítói árrések csökkenése miatt, az üzletág termelése ugyanakkor jelentősen bővült; a tisztított EBITDA 12 százalékkal haladta meg a vártat.

→ A fogyasztói szolgáltatások üzletág eredménye tovább bővült az üzemanyagok és egyre inkább a nem üzemanyagok erősödő forgalmának hatására, meghaladva a bázist és a várakozásokat.

→ A masszív cashflow-termelés nyomán a társaság e téren is emelte 2018-as célját.

Milyen lett a negyedév?

Az időszak során a Mol a számára összességében felemás külső környezetben a legfontosabb eredménysoron, a forintban számolt tisztított EBITDA tekintetében - noha a tavalyi év hasonló időszakában elért számot 7 százalékkal alulmúlta - a várakozásoknál jobban teljesített. Erre tekintettel a társaság 2,2 milliárd dollárról 2,4 milliárd dollárra emelte év végi EBITDA célkitűzését. Ugyanekkor az üzemi eredmény 27, az adózott eredmény pedig 18 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbiakhoz képest, minimálisan alulmúlva a vártat. Fontos azonban megjegyezni, hogy a forintra átszámolt - az alábbi táblázatban is feltüntetett - eredményeket a dollárárfolyam éves összevetésben látható csökkenése lehúzta, miközben a társaság az iparági sajátosságoknak megfelelően alapvetően dollárban számol, így belső eredménycéljait is dollárban határozza meg. A tisztított EBITDA esetében míg forintban 7 százalékos a visszaesés éves összevetésben, addig dollárban számolva ennél jóval kisebb, csak 2 százalék körüli az elmaradás. 

Emelte a tétet a Mol - Így hatott rá az olaj drágulása


A Mol üzletágainak teljesítményét az alábbi fontosabb tényezők befolyásolták.

Kutatás és termelés

Az upstream üzletág tisztított EBITDA-ja 35 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi eredményt, elsősorban az emelkedő olaj- és gázáraknak köszönhetően. Miközben az átlagos napi termelés változatlanul 110 ezer hordó olajegyenérték körül alakult, az átlagos realizált szénhidrogénárak 38 százalékkal, közel 13 dollárral nőttek hordónként éves összevetésben. Az üzletág így 65 százalékkal fokozta cash flow termelését, ami elérte a 27 dollár/hordó kőolaj egyenértéket. A kutatás-termelés számára meghatározó Brent átlagárfolyama 2018 második negyedévében 74,4 dollár volt, ami csaknem 50 százalékos emelkedés 2017 hasonló időszakához képest. 

Emelte a tétet a Mol - Így hatott rá az olaj drágulása

A csoportszintű napi átlagos szénhidrogén-termelés beállni látszik a 110 ezer hordó kőolaj-egyenérték körüli szintre, ettől csak minimális kilengéseket mutat. Az országonkénti megoszlás alakulását illetően immár trendszerűen megfigyelhető a hazai és horvát termelés enyhe csökkenése, amit ellensúlyozott az Egyesült Királyságban működő mezők termelésének felfutása. A Catcher mező - amelyen a Mol 20 százalékos részesedéssel bír - több mint 60 ezer hordós termeléssel májusban állandó szintet ért el, és a földgáz kihozatal is megkezdődött. 

Emelte a tétet a Mol - Így hatott rá az olaj drágulása

A kitermelési költségek éves összevetésben továbbra is viszonylag magasnak tűnnek, nagyrészt a dollár árfolyamhatása következtében, ami önmagában mintegy 0,4 dollár/hordóval tolta feljebb a csoportszintű szénhidrogén-termelés fajlagos költségét. Az OPEX így mintegy 9 százalékkal 6,1 dollárra emelkedett hordónként éves összevetésben, míg az előző negyedévhez mérten minimálisan mérséklődött. Az olaj drágulásával párhuzamosan az átlagos realizált szénhidrogénár viszont szinte kilőtt, 51,3 dollárra emelkedve hordónként, az egy évvel korábbi 37,2 dollárról; hasonló magasságban 2014 utolsó negyedében állt ez az érték. Az üzletági beruházások a negyedév során mintegy 8 százalékkal csökkentek. 

Emelte a tétet a Mol - Így hatott rá az olaj drágulása

Feldolgozás és kereskedelem

A downstream tisztított EBITDA-ja ugyan 2017 második negyedéhez képest jelentős esést mutat, a várakozásoknál azonban jóval kedvezőbben alakult, zömmel a bővülő feldolgozásnak és termelésnek köszönhetően. Az éves összevetésben a bázishoz képest látható gyengülést az alacsonyabb finomítói árrések, de mindenekelőtt a több mint hároméves mélypontra visszaeső petrolkémai marzsok magyarázzák. A külső környezet romlásának hatását a növekvő termelési és értékesítési mennyiségek sem tudták ellensúlyozni. Az emelkedő működési költségek (anyagjellegű ráfordítások és bérek) szintén negatívan befolyásolta az eredmény alakulását. 

Emelte a tétet a Mol - Így hatott rá az olaj drágulása

Bár a finomítói marginok is csökkentek, ez azonban az olaj drágulásának mértékét figyelembe véve viszonylag korlátozottnak nevezhető. A csoportszintű finomítói árrés negyedéves összevetésben még emelkedett is, 5,3 dollárról 5,5 dollár/hordóra; igaz, éves összevetésben így is 14 százalékkal múlja alul a bázist. Az árrés üzemanyag komponense az erős kereslet által támogatva relatív erős maradt. Az olaj drágulásával növekvő nyomás alá kerülő új integrált petrolkémiai árrés viszont éves összevetésben 37 százalékkal zuhant, tonnánként 386 euróra. A termelés fokozódása mellett az árrés esésének hatásait az euró dollárral szembeni erősödése is fékezte. 

Emelte a tétet a Mol - Így hatott rá az olaj drágulása

A 2022-ig kitűzött Downstream program keretében idénre kitűzött 100 millió dolláros EBITDA növekmény teljesítése az eredmények alapján továbbra is reális célnak tűnik a társaság szerint. A kedvezőtlen külső környezet mellett, illetve annak ellenére, hogy az üzletág az első félévben mintegy 160 millió dollárral kisebb tisztított EBITDA-t termelt 2017 hasonló időszakával összehasonlítva.

Petrolkémia

A szegmens 26,2 milliárd forint tisztított EBITDA-t ért el az időszak során, ami 30 százalékkal gyengébb az egy évvel korábbinál, de a megelőző negyedévitől is több mint 10 százalékkal marad el. Mindez úgy teljesült, hogy közben a petrolkémiai termelés és értékesítés csúcsra pörgött, és több mint 15 százalékkal nőtt 2017 második negyedéhez képest, de az első negyedhez képest is közel 5 százalékkal bővült. Az ok az új integrált petrolkémiai árrés fentebb már részletezett visszaesése, amely az egész üzletág eredményességére rányomta a bélyegét.

Finomítás és kereskedelem

Ez a szegmens a 2017 második negyedévinél 14 százalékkal ért el alacsonyabb tisztított EBITDA-t az időszak során, ugyanakkor a 47,1 milliárd forintos eredményt a finomítói termelés 6 százalékos éves növekedése mellett realizálta, de az értékesítés is közel 10 százalékkal nőtt.

Fogyasztói szolgáltatások (kiskereskedelem)

Az EBITDA itt a tavalyihoz mérten 11 százalékkal, 28,8 milliárd forintra bővült. Ez első sorban a nem üzemanyag termékek növekvő árrésének - ami gyorsabban nőtt, mint az üzemanyagoké - és a mintegy 3,5 százalékkal bővülő közép-kelet európai üzemanyag fogyasztásnak köszönhető. A nem üzemanyag már a teljes árrés 27 százalékát tették ki a tavalyi 24 százalékkal szemben. Ez tükröződik a Fresh Cornerek számának emelkedésében is; a Mol az időszak végére 555 benzinkútját (a teljes állomány közel 30 százalékát) alakította át a koncepció jegyében, ami mintegy 68 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

A szegmens eddigi legjobb második negyedéves és féléves eredményét produkálta, a Mol pedig intenzíven fejleszti ezt az üzletágát tovább. A beruházások e téren 13,2 milliárd forintra rúgtak, csaknem kétszeresére a tavalyi hasonló időszak 6,9 milliárd forintos értékének. Közben a működési költségek részben a régiós bérnyomás hatására is emelkedtek.

Gáz

A várakozásoktól és a tavalyi második negyedtől is több mint 20 százalékkal elmaradt e szegmens 8,2 milliárd forintos tisztított EBITDA teljesítménye, elsősorban a magasabb energiaköltségek miatt. A forgalomarányos árbevételek ugyanakkor meghaladták az előző évit a szállított mennyiségek és a forgalmi díj emelkedésének köszönhetően.

Így halad a célok teljesülése

→ Az idei év első két negyedéve alapján a Mol ezúttal is megemelte az idei évre kitűzött tisztított EBITDA célját. Megjegyzendő azonban, hogy az eredeti 2,2 milliárd dolláros, a nem kifejezetten kedvező külső körülmények miatt konzervatívnak mondható célszámhoz képest 2,4 milliárdra emelt cél így is kisebb, mint a tavaly teljesített 2,45 milliárd dollár.

→ A beruházások terén 2018-ra kijelölt 1,1-1,3 milliárd dolláros cél szintén teljesíthetőnek tűnik az első félév 403 millió dolláros adata után, ami némi növekedést is jelentene a 2017-ben befektetett 1,04 milliárd dollárhoz mérten.

→ A társaság cashflow-termelő képessége kellemes meglepetést jelent, miután az elért 890 millió dollárral gyakorlatilag fél év alatt megközelítette az egész évre kijelölt célsáv alját. Így a Mol 0,9-1,1 milliárdról 1,1-1,3 milliárd dollárra módosította fel azt.

→ A Downstream 2022 programtól várt 100 millió dolláros éves eredményjavulás továbbra is elérhetőnek tűnik.

→ Az olaj- és gáztermelés terén egyelőre minimális elmaradás látszik a 2018-ra várt napi átlag 110 ezer hordó olajegyenértéktől, az első féléves 109 ezres szám alapján azonban ennek megvalósítása sem látszik lehetetlen küldetésnek.

→ Az eladósodottsági (nettó hitel/EBITDA) mutató továbbra is messze a kijelölt tartományon belül található, sőt, a 2017-es értékhez képest még csökkent is.

Így látja Hernádi Zsolt

"A változó külső környezetnek ellenálló, integrált üzleti modellünk 2018 első félévében ismét bebizonyította teljesítőképességét. Eredményeink lehetővé teszik, hogy a 2018-ra vonatkozó újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA előrejelzésünket megemeljük, nagyjából 2,4 milliárd dollárra (a korábbi 2,2 milliárd dolláros szintről). Az EBITDA 1,3 milliárd dollár volt 2018 első hat hónapjában, így sikerült megőrizni az előző évben elért kiemelkedő profitabilitásunkat, annak ellenére, hogy az olajár nőtt, míg a downstream marginok gyengültek az adott időszakban. Emellett töretlenül haladunk előre a 2030-as stratégiánk átfogó átalakítási folyamatainak megvalósításával" - mondta Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató.

Drága a Mol?

A Mol csoport egy részvényre jutó speciális tételek nélküli eredménye 98,1 forint lett a negyedév során. Ez ugyan 18 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, de már közel 15 százalékkal nagyobb a megelőző negyed eredményénél. 

Emelte a tétet a Mol - Így hatott rá az olaj drágulása

A társaság hitelmutatói tovább javultak; a nettó hitel/EBITDA mutató 0,57-ig süllyedt, míg a nettó eladósodottsági mutató szintén rekord alacsony szintre csökkent, köszönhetően az erőteljes készpénztermelő képességnek, és a negyedév során kifizetett részvényenkénti 127,5 forintos osztalék dacára. 

Emelte a tétet a Mol - Így hatott rá az olaj drágulása

P/E alapon a Mol árazása immár hagyományosan kedvezőnek tűnik. A magyar olajtársaság abban is stabilitást mutat, hogy számos, magasabbra árazott szektortársával összehasonlítva nagyobb eredménynövekedés várható tőle. 

Emelte a tétet a Mol - Így hatott rá az olaj drágulása

Ha az EV/EBITDA mutató alapján vizsgáljuk, a Mol árazása a korábbiaknál is pozitívabbnak lászik, igaz, közben például a régiós szektortárs OMV is javított pozícióján. Az EBITDA növekedésével kapcsolatos várakozásokat tekintve az elmúlt negyedhez képest ugyan inkább stagnál, illetve enyhén romlott a Mol pozíciója, ám az OMV látványosabb javítása ellenére továbbra sincs messze, míg az ugyancsak térségi szektortárs PKN Orlenhez képest továbbra is kimondottan kedvező a magyar olajtársaság helyzete, ahogy például a Shellhez mérten is. 

Emelte a tétet a Mol - Így hatott rá az olaj drágulása

Élet az üzemanyagon túl

A fosszilis energiahordozóknak való kitettség csökkentése érdekében számos nagy olajvállalattal egy időben a Mol is elkezdte tevékenységének diverzifikálását, vagyis az üzemanyag-finomításon és -kereskedelmen túli területek fejlesztését. A Mol 2016-ban meghirdetett 2030-as stratégiája alapján ez a gyakorlatban elsősorban a petrolkémai szegmens és a fogyasztói szolgáltatások üzletág fejlesztését jelenti, és az elmúlt időszakban valóban jelentős lépések történtek ezeken a területeken.

A társaság az üzemanyagok felől egyértelműen a vegyipari, petrolkémiai termékek irányába kíván elmozdulni, célja, hogy a motorhajtóanyagok 70 százalékos részarányát a finomítói termelésben 50 százalék alá szorítsa le. A petrolkémiai terület fejlesztésére 2030-ig 4,5 milliárd dollár elköltését tervezik évente, és bár a 2015-ben átadott butadién üzem, illetve az idén tavasszal üzembe állt szintetikusgumi-gyár már hozzájárul a termelés fent említett bővüléséhez, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a petrolkémai terület termelésének nagy felfutása csak ezután következik majd.

A Mol vegyipari beruházásainak és befektetéseinek értéke 24,5-ről 34,7 millió dollárra bővült a második negyedben éves összevetésben. A rendszerváltás óta a legnagyobb magyarországi vegyipari beruházásként beharangozott, mintegy 300 milliárd forintos, négy üzem felépítését magába foglaló poliol üzem viszont csak valamikor a 2020-as évek első felében áll majd termelésbe. Az értéklánc meghosszabbítását jelentheti a minap bejelentett műanyagipari beruházás is, amelynek keretében a Mol stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a műanyag hulladék újrahasznosításával foglalkozó német APK vállalattal. A termelés, így az eredményekhez való jelentősebb hozzájárulás nyilván csak hosszabb távon várható itt is.

A fogyasztói szolgáltatásokról a Mol tavaly döntött úgy, hogy a korábban a downstream alá tartozó területet önálló üzletággá emeli. A Fresh Corner koncepció gyors kiépítése és a nem-üzemanyag margin emelkedése azt mutatja, hogy eredményesen sikerülhet a benzinkutak kiskereskedelmi értékesítési pontokká formálása. A Mol Fleet Solution Flottakezelő Kft. megalapítása, az e-mobilitás és az autómegosztás területét egyaránt magába foglaló Mol Limo elindítása, valamint az elektromos töltők telepítése (például a NEXT-E projekt keretében) és üzleti alapra helyezése azonban szintén inkább a jövőben emelheti érdemben az eredményeket, ahogyan a budapesti székhelyű és debreceni telephelyű ITK Holding Zrt. autóbusz üzemeltető ugyancsak a napokban bejelentett megvásárlása is. A stratégia szerves részeként a Mol meghatározó szerepet szán a napelemes technológiáknak is; az első nagyobb fejlesztés e téren idén márciusban kezdődött, az összesen közel 20 MWp kapacitású naperőműparkok áramtermelése az év végén indulhat.

Jól látható tehát, hogy a Mol valóban komolyan gondolja az új területekre lépést, ennek eredményei pedig a távolabbi negyedéves pénzügyi jelentésekben egyre konkrétabban megjelenhetnek.

Forrás: Portfolio