NRGreport
Menü

Alaposan belehúzott a Mol, valósággal kilőtt a profit

A Mol ismertette 2018. harmadik negyedéves eredményeit, a társaság a legfontosabb sorokon a bázist és az elemzői konszenzust jelentősen meghaladó számokat közölt: a kiemelt figyelemmel követett tisztított EBITDA, az üzemi és adózott eredmény egyaránt masszív javulást mutat. A kutatás-termelés szárnyalását az olajárak emelkedése támogatta, a feldolgozás-kereskedelmi üzletág a petrolkémiai és finomítói árrések csökkenése ellenére tartotta eredményességét, míg a fogyasztói szolgáltatások ismét rekord eredményt ért el. Az eddigiek alapján az idei évre a menedzsment által kitűzött célok egyértelműen teljesíthetőnek tűnnek - írja a Portfolio. 

Alaposan belehúzott a Mol, valósággal kilőtt a profit

A Mol ma hajnalban közzétett beszámolójának főbb pontjai: 

→ A tisztított EBITDA forintban számolva 32 százalékkal, dollárban 23 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, meghaladva az elemzői várakozásokat és elérhető közelségbe hozva az éves emelt 2,4 milliárdos cél túlszárnyalását is.

→ A cashflow-termelés több mint 20 százalékkal erősödve már az első kilenc hónapban elérte az egész évre kitűzött, emelt céltartomány felső határát.

→ A forintban számolt üzemi eredmény 36, az adózott eredmény 89 százalékkal múlta felül a tavalyi hasonló időszakit, jelentősen meghaladva az elemzői konszenzust.

→ Az üzletágak között a kutatás-termelés eredménye valósággal kilőtt és mintegy 80 százalékkal nőtt, a fogyasztói szolgáltatások EBITDA-ja közel 20 százalékkal új csúcsra emelkedett, de a nyomás alatt lévő finomítói és petrolkémiai árrések ellenére a downstream is minimális javulást tudott elérni.

→ A társaság eladósodottsági mutatói is tovább javultak és rekord mélységben tartózkodnak.

Milyen lett a negyedév?

A Mol kiemelten figyelt tisztított EBITDA mutatója mellett az üzemi eredménye és az adózott eredménye is jócskán - sorrendben 5, 7 és 15 százalékkal meghaladta a jelentős növekedést prognosztizáló elemzői várakozásokat is. A forintban számolt tisztított EBITDA éves összevetésben 32, az előző negyedévhez képest pedig 11 százalékos javulást mutat. Az üzemi eredmény 36, az adózott eredmény pedig közel 90 százalékkal nőtt 2017 hasonló időszakához képest. A forintban számolt eredmények alakulását ezúttal is nagy mértékben befolyásolta a dollár/forint-árfolyam módosulása: míg forintban számolva a tisztított EBITDA 32 százalékkal nőtt, addig dollárban csak 23 százalékkal. A dollár/forint átlagos árfolyama a negyedévben 278,72 forinton alakult, az idei második negyedévi 266,31 forintot és a tavalyi hasonló időszak 260,88 forintos szintjét egyaránt meghaladva. 

Alaposan belehúzott a Mol, valósággal kilőtt a profit

A Mol üzletágainak teljesítményét az alábbi fontosabb tényezők befolyásolták.

Kutatás és termelés

Az olajárak továbbemelkedése által támogatva az üzletág tisztított EBITDA-ja több mint 80 százalékkal bővült. A csoportszintű átlagos napi termelés ismét közel 110 ezer hordó olajegyenérték volt, ami 3 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az átlagos realizált szénhidrogénárak az olajárak emelkedését követve 43 százalékkal, hordónként 16 dollárral nőttek, miközben a kitermelés fajlagos költsége még csökkent is. A Brent 75,3 dolláros hordónkénti átlagos negyedéves árfolyama közel 45 százalékkal haladja meg a 2017 harmadik negyedévit. Az upstream üzletág cash flow termelése a bázissal összevetve több mint 100 százalékkal nőtt (26 dollár/hordó kőolaj egyenérték). 

Alaposan belehúzott a Mol, valósággal kilőtt a profit

A kitermelés szintje tartja a napi 110 ezer hordó kőolaj-egyenértéket, amelyen belül a kelet-európai érett magyarországi és horvátországi mezők részesedése tovább olvadt. Az egyéb területeken belül az Egyesült Királyságban folytatott kitermelés már egyértelműen a legnagyobb hányadot jelenti, és az előző évhez képest több mint napi 10 ezer hordóval erősödött. A bővülést zömmel a Catcher mező termelésének felfutása támogatta. 

Alaposan belehúzott a Mol, valósággal kilőtt a profit

A kitermelés költségei az egy évvel korábbival összevetve már csökkenést mutatnak, az OPEX az előző negyedhez hasonlóan 6,1 dolláron alakult hordónként, elmaradva a 6,7 dolláros bázistól. Az átlagos realizált szénhidrogénár az olaj- és gázárak emelkedését követve szintén pozitívan alakult a Mol szempontjából, hiszen több mint 40 százalékkal 53,5 dollárra ugrott hordónként, ami négyéves csúcsnak számít. Az upstream üzletágban a negyedév során 8 százalékkal bővültek a beruházások éves összevetésben. 

Alaposan belehúzott a Mol, valósággal kilőtt a profit

Feldolgozás és kereskedelem

Az üzletág tisztított EBITDA-ja forintban számolva minimális bővülést mutat, a várakozásoknál viszont lényegesen magasabban alakult. A meglepően erőteljes eredményt a finomítás és kereskedelem szegmens jó teljesítménye, a finomítói termelés és értékesítés bővülése segítette elő, annak ellenére is, hogy a finomítói és petrolkémiai árrések 2018 harmadik negyedévében jelentősen elmaradtak az egy évvel korábbiaktól. Az eredményességet a főleg a a finomítás és kereskedelem szegmens területén jelentkező magasabb működési költségek, a nyersanyagköltségek és a bérnyomás erősödése is visszafogta. 

Alaposan belehúzott a Mol, valósággal kilőtt a profit

A csoportszintű finomítói árrés több mit 20 százalékkal alakult alacsonyabban az egy évvel korábbinál, azonban az előző negyedhez képest kis mértékben emelkedett, amit az erőteljes nyári üzemanyag-kereslet is elősegített. A hároméves mélypontot jelölő 362,3 eurós tonnánkénti petrolkémiai árrés alaposan elmarad az egy évvel korábbi 476,5 eurótól. A finomítói feldolgozás, illetve termelés, valamint az értékesítés szintjének emelkedése nagyrészt ellensúlyozta az árrések alakulásának kedvezőtlen hatásait. 

Alaposan belehúzott a Mol, valósággal kilőtt a profit

A 2022-es Downstream program 100 millió dolláros EBITDA-bővülésről szóló célja a Mol szerint továbbra is elérhető, ehhez azonban ugyancsak erőteljes utolsó negyedéves eredményekre lesz szükség a társaságtól. Az üzletág az idei első három negyedévben a tavalyihoz képest 18 százalékkal, mintegy 170 millió dollárral kisebb tisztított EBITDA-t ért el.

Petrolkémia

A szegmens által elért 18,6 milliárd forintos tisztított EBITDA éves szinten 38, negyedéves összevetésben 29 százalékkal marad el a bázistól. Az árrések csökkenésének kedvezőtlen hatásaihoz a petrolkémiai termelés és értékesítés kis mértékű csökkenése is hozzájárult.

Finomítás és kereskedelem

A szegmens által elért 54,3 milliárd forintos tisztított EBITDA több mint 30 százalékos növekedést jelez 2017 hasonló időszakához képest. Közben a finomítói termelés 9, az értékesítés volumene pedig közel 4 százalékkal nőtt 2017 harmadik negyedéhez képest.

Fogyasztói szolgáltatások (kiskereskedelem)

Az üzletág EBITDA-ja ismét rekordot ért el, és közel 20 százalékkal 40,9 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A Mol régiós üzemanyag-kiskereskedelmi piacain a forgalom továbbra is lendületesen bővül, de a nem üzemanyag termékek árrésének növekedése ennél is nagyobb mértékben járult hozzá az eredmény javulásához. A negyedév alatt a Mol által értékesített üzemanyag mennyisége 2,5 százalékkal nőtt

A nem üzemanyag termékek árrése a teljes árrés több mint 27 százalékát teszi ki, szemben a 2017 harmadik negyedévében elért nem egészen 25 százalékos részaránnyal. Az árrés az elmúlt négy évben évi átlag 14 százalékkal nőtt, ami megfelel a Mol hosszú távú stratégiai céljainak.

A terület folytatódó dinamikus fejlesztését a beruházások emelkedése is jelzi, amelyek dollárban számolva közel 70 százalékkal nőttek éves összevetésbe, miközben a működési költségek is bővültek a bérnyomásnak és a szlovákiai működési modell módosulásának hatására. A Fresh Corner koncepció keretében átalakított értékesítési pontok száma 606-ra emelkedett (a Mol-kutak körülbelül harmadát érintve) az előző negyedévi 555-ről, illetve az egy évvel korábbi 363-ról.

Gáz

Egyetlen üzletágként a gázszállítás eredményessége elmaradt a tavalyitól és a várakozásoktól egyaránt. A tisztított EBITDA közel 40 százalékos éves összevetésű visszaesését elsősorban az alacsonyabb szállítási mennyiségek és az energiaárak emelkedése okozta.

Így halad a célok teljesülése

→ A menedzsment által az előző negyedévben 2,2 milliárd dollárról 2,4 milliárd dollárra emelt idei tisztított EBITDA célszám teljesítése jól halad, az első háromnegyed év után már 2 milliárd dollár körül jár a társaság. A kijelölt cél így vélhetően kényelmesen teljesül, ahogyan várhatóan a 2017-ben elért 2,45 milliárd dolláros EBITDA-t is meghaladja majd az eredmény.

→ A tavalyi valamivel 1 milliárd dollár feletti beruházási érték után 2018-ra 1,1-1,3 milliárd dollár a cél, és miután az év eddigi részében beruházott 713 millió dollár 18 százalékos növekedést jelöl a tavalyi hasonló időszakhoz képest, a cél ez esetben is teljesíthetőnek tűnik.

→ A cashflow-termelés elé kijelölt, 1,1-1,3 milliárd dollárra emelt cél már most teljesült, hiszen 2018 első háromnegyed évében 1,29 milliárd dollárnál jár a társaság, míg tavaly egész évben 1,41 milliárd dollárt termelt.

→ A Downstream 2022 programban megjelölt 100 millió dolláros éves EBITDA-bővülési cél szintén továbbra is elérhetőnek tűnik.

→ Az olaj- és gáztermelés terén az idei elvárás a napi hozzávetőleg 110 ezer hordó olajegyenérték teljesülése, és az első kilenc hónapban ez lényegében meg is valósult (109 ezer hordó/nap).

→ Az eladósodottsági mutató (nettó hitel/EBITDA) az első három negyedévben nem csak a kijelölt 2-es érték alatt alakul, de 0,46-os értékével elmarad az alacsony tavalyi 0,65-ös szinttől is.

Így látja Hernádi Zsolt

"Az erős harmadik negyedéves eredményeinknek köszönhetően elérhető közelségbe került az év során megemelt, 2,4 milliárd dolláros 2018. évi újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA célunk teljesítése vagy túlteljesítése, miközben jelentős eredményeket értünk el a 2030-as stratégiánk átfogó átalakítási folyamatainak megvalósítása során is. A harmadik negyedévben több mint 20%-kal növeltük EBITDA-nkat és szabad cash flow termelésünket, ami egyrészt a magas olajárak jóvoltából elért jobb kutatás-termelési eredményeinknek, másrészt a Fogyasztói Szolgáltatások üzletág kétszámjegyű növekedésének, valamint a romló makrogazdasági környezet ellenére kiegyensúlyozott eredményeket produkáló Downstream szegmensnek köszönhető. Szintén a negyedév során aláírtuk a vállalatcsoport kiemelt projektjének, a poliol üzem tervezési, beszerzési és kivitelezési feladataihoz kapcsolódó szerződéseket, valamint stratégiai együttműködést kötöttünk a műanyag hulladék újrahasznosítás terén is" - fogalmazott az eredményekkel kapcsolatban Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató.

Drága a Mol?

Az egy részvényre jutó, speciális tételek nélküli eredmény éves összevetésben 73 százalékkal 129 forintra emelkedett, a második negyedéves eredményt is meghaladva. 

Alaposan belehúzott a Mol, valósággal kilőtt a profit

A hitelmutatók javulása is folytatódott az erős készpénztermelés támogatásával: míg a nettó hitel/EBITDA mutató 0,46-ra esett, a nettó eladósodottsági mutató is tovább süllyedt rekord mélységbe, 13,2 százalékra. 

Alaposan belehúzott a Mol, valósággal kilőtt a profit

A Mol árazása P/E alapon továbbra is kedvező; a társaságtól várható jelentős eredménynövekedés mellett és ahhoz képest az árazás viszonylag alacsonyabban alakul a szektorban. 

Alaposan belehúzott a Mol, valósággal kilőtt a profit

Hasonló a kép az árazást az EV/EBITDA mutató alapján vizsgálva. Az EBITDA növekedése tekintetében a magyar olajtársaság ugyan elmarad a szektor nagy, meghatározó tagjaitól és például az OMV-tól is, árazása alapján azonban a jobb ár/érték-arányt mutató társaságok között szerepel. 

Alaposan belehúzott a Mol, valósággal kilőtt a profit

A Mol-részvény árfolyama így alakult az elmúlt 12 hónapban: 

Alaposan belehúzott a Mol, valósággal kilőtt a profit

Forrás: Portfolio