NRGreport
Menü

Földgázkereskedő kijelölése a Kárpát-Gáz Kft. helyett

A MEKH a Kárpát-Gáz Kft. egyetemes szolgáltatásra jogosult és egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználói ellátására 2018. december 15. 6:00 órától 2019. március 15. 6:00 óráig tartó 90 napos időtartamra jelölte ki az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-t.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2018. december 8-án kelt határozatában a Kárpát-Gáz Energiakereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság földgáz kereskedelmi működési engedélyét 2018. december 15-én reggel 6:00 órától kezdődő gáznaptól 90 napra felfüggesztette.

A felfüggesztésre a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet 6. §-ára figyelemmel kerül sor, tekintettel arra, hogy a Kárpát-Gáz Kft. a szállítási rendszerüzemeltetővel megkötött hatályos rendszerhasználati, illetve kiegyensúlyozást biztosító szerződése vonatkozásában súlyos szerződésszegést követett el, és emiatt a szállítási rendszerüzemeltető az üzletszabályzatában meghatározott módon a rendszerhasználati és a kiegyensúlyozást biztosító szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot adott ki. A Hivatal a rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja alapján felfüggesztette a Kárpát-Gáz Kft. engedélyét, és intézkedett a felhasználók földgázzal való biztonságos ellátása érdekében.

A Hivatal a Kárpát-Gáz Kft. egyetemes szolgáltatásra jogosult és egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználói ellátására 2018. december 15. 6:00 órától 2019. március 15. 6:00 óráig tartó 90 napos időtartamra jelölte ki az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-t

Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. kijelölésénél a Hivatal figyelembe vette, hogy a Kárpát-Gáz Kft. teljes szolgáltatási területén kizárólag egy olyan egyetemes szolgáltatásra jogosult földgázkereskedő működik, amely valamennyi, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó ellátására köteles, továbbá részletesen megvizsgálta a felhasználók ellátásának lehető legoptimálisabb megoldását azzal, hogy figyelembe vette a felhasználók igényeit, a potenciális kereskedelmi engedélyesek forrásszerkezetét, forrásellátottságát, pénzügyi kötelezettségvállalási képességét, kockázatviselési erejét, meglévő portfólióját és kereskedelmi gyakorlatát.

A határozatok elolvashatók a Kapcsolódó dokumentumoknál és a Dokumentumtár, MEKH határozatok rovatban.

Forrás: MEKH