NRGreport
Menü

Április 11-én tartja közgyűlését a Mol

Április 11-én tartja éves rendes közgyűlését a Mol - derül ki a kiküldött közgyűlési meghívóból. A közgyűlést a Budapest Music Centerben (1093 Budapest, IX. kerület, Mátyás utca 8.) tartja az olajtársaság, 10 órakor. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre ugyanitt, azonos napirenddel április 26-án, 10 órakor kerül sor. 

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A 2018-as üzleti év lezárása: 

→ Az igazgatóság jelentése a 2018. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok ("IFRS") alapján elkészített 2018. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;

→ A könyvvizsgáló jelentései az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján elkészített 2018. évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról;

→ A felügyelő bizottság jelentése a 2018. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;

→ Döntés a Társaság IFRS alapján elkészített 2018. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról;

→ Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről;

→ A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.2. Az igazgatóság, illetve tagjai részére - az alapszabály 12.12. pontja szerint - adható felmentvény megadása.

3. A könyvvizsgáló 2019. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.

4. Az igazgatóság - Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti - tájékoztatója a 2018. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről és az igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

5. Igazgatósági tag választás.

6. Felügyelő bizottsági és audit bizottsági tag választás.

7. Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról alaptőke-emelésre és az alapszabály 17.d pontjának kapcsolódó módosításáról. 

Forrás: Portfolio