NRGreport
Menü

Csak átmeneti az eredménycsökkenés a PannErgy szerint

A PannErgy 2,231 milliárd forintos EBITDA-t ért el 2018-ban, valamivel elmaradva a 2,241 milliárdos 2017-es eredménytől. A konszolidált hőértékesítés 1 435 894 GJ hőmennyiséget ért el, ami 7%-kal marad el az előző évitől. A 2019-es EBITDA terv 2,320-2,380 milliárd forint, ami megközelítőleg 4-7%-kos növekedést takar a bázisértékhez képest. A 2020-as üzleti évre megcélzott EBITDA terv 2,580-2,640 milliárd forint, ami további megközelítőleg 11%-os növekedést jelent. 

A PannErgy főbb eredményadatai a 2018-as üzleti évről: 

→ A PannErgy 2,231 milliárd forintos EBITDA-t ért el 2018-ban, valamivel elmaradva a 2,241 milliárdos 2017-es EBITDA-tól.

→ Az értékesítés árbevétele 4,679 milliárd forint volt tavaly, a 2017-es 4,699 milliárd forintot követően.

→ A működési eredmény 923 millió forintról 906 millióra csökkent tavaly.

→ A nettó eredmény 433,7 millió forint lett 2018-ban, a 2017-ben elért 487,9 milliárd forint után. Az 1 részvényre jutó eredmény 27,60 forintról 23,55 forintra csökkent.

→ A bruttó fedezet 953,4 millió forint lett a 2017-es 878,5 millió forintot követően; a bruttó cash-flow 2,27 milliárd forintra nőtt 2,177 milliárdról.

A PannErgy csoport 2018. éves üzemében a konszolidált hőértékesítés 1 435 894 GJ hőmennyiséget ért el, ami 7%-os elmaradás az előző év 1 535 497 GJ hőértékesítési adatához képest. Az értékesített hőmennyiségnél tapasztalható elmaradás eredményességre gyakorolt negatív hatását a hatékonyabb üzemvitel mellett a 2018. október 1-től érvényes magasabb hatósági értékesítési árak részben kompenzálni tudták. 

Csak átmeneti az eredménycsökkenés a PannErgy szerint


A 2018. évi hőértékesítési adatokat összehasonlítva a 2017. év azonos időszaki adataival elmondható, hogy az időjárás a társaság szempontjából kedvezőtlenebbül alakult, mint az előző időszakban. 

Csak átmeneti az eredménycsökkenés a PannErgy szerint

A PannErgy ismertette az április 12-i éves rendes közgyűlés napirendi pontjait is, köztük az osztalékpolitikára vonatkozó igazgatósági álláspontot is. E szerint, az igazgatótanács "tekintettel a 2019-es várható beruházási lehetőségekre és igényekre, a biztonságos és prudens működéshez szükséges szabad készpénz és egyenértékes eszközszint szükségességére, így a pénzügyi, illetve működési stabilitás magas szintű és rugalmas fenntartására, osztalékfizetést nem javasol".

Ezt várja 2019-2020-ban a menedzsment

A társaság következő évekre vonatkozó EBITDA várakozásait is közölte. 2019-ben további hatékonyság- és biztonság növelő beruházásokat tervez a társaság, amelynek célja az elért geotermikus forrásokban rejlő energia minél nagyobb és gazdaságosabb hasznosítása. A társaság reményei szerint lehetőség nyílik majd a meglevő ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások bővítésére és új ügyfelek geotermikus energiával való kiszolgálására is. A társaság ezen lehetőségeket folyamatosan keresi és vizsgálja.

A társaság 2019-ben 1,620 TJ, míg 2020-ban 1,658 TJ hő értékesítését tervezi. A 2019-es EBITDA terv 2,320-2,380 milliárd forint, ami megközelítőleg 4-7%-kos növekedést takar a bázisértékhez képest. A 2020-as üzleti évre megcélzott EBITDA terv 2,580-2,640 milliárd forint, ami további megközelítőleg 11%-os növekedést jelent. Az EBITDA növekményben jelentős szerepet játszik a miskolci harmadik visszasajtoló kút tervezett visszavásárlásának éves 164 milliós becsült konszolidált EBITDA javító hatása (lásd keretes írásunkat).

Tervezett konszolidált hőértékesítési mennyiségek negyedéves bontásban (GJ): 

Csak átmeneti az eredménycsökkenés a PannErgy szerint
A PannErgy-részvény árfolyama több mint fél százalékkal 684 forintra csökkent hétfőn. 

Csak átmeneti az eredménycsökkenés a PannErgy szerint


Tárgyalnak a miskolci harmadik visszasajtoló kút megvásárlásáról


Előrehaladott tárgyalásokat folytat egy kockázati tőkealapot kezelő vagyonkezelővel a miskolci harmadik visszasajtoló kút, illetve a visszasajtoló kutat tulajdonló társaság megvásárlásáról a PannErgy - jelentette be a társaság. A céltársaság a tervezett adásvétel idejében a visszasajtoló kúton kívüli, és az azzal kapcsolatos szolgáltatásokon túli materiális tárgyi- és immateriális eszközökkel, illetve tevékenységgel nem rendelkezik.

A céltársaság 100%-os üzletrészének és a céltársaság tulajdonosa felé fennálló kölcsöntartozásának várható vételára 740 millió forint. A céltársaság banki hiteltartozása a tranzakció zárásának lehetséges időpontjában 340 millió forint körül alakul. A PannErgy közlése szerint konszolidált éves EBITDA növekménye a tranzakció következtében, várhatóan 164 millió forint lesz. A nyilvánosságra hozott közgyűlési előterjesztéseiben megjelölt 2019-es és 2020-as EBITDA tervszámai ezzel a növekménnyel időarányosan számolnak. A tranzakció tervezett zárása 2019. első félévének végén várható.

A PannErgy Nyrt. leányvállalata a DoverDrill Mélyfúró Kft. 2015-ben értékesítette a KIS-PE-01B jelű, Kistokajban lemélyített Miskolci Geotermikus Rendszerhez kapcsolt visszasajtoló kutat és a kút hasznosításával kapcsolatos bizonyos jogokat.


 

Forrás: Portfolio