NRGreport
Menü

Hatályba lépett a Tiszta Energia Csomag utolsó négy jogszabálya

Az új jogszabályok, melyek 2019. június 14-én jelentek meg a „Tiszta Energia Csomag” utolsóként elfogadott dokumentumai, amelyek a szabályozási csomag gerincét alkotják.

2019. július 4-én hatályba lép az átdolgozott villamos energia rendelet és irányelv, továbbá az átdolgozott ACER rendelet, valamint a kockázat-felkészültségi rendelet (a villamos energia belső piacáról szóló 2019/943/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv; az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról szóló 2019/942/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2019/941/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet).

Az új jogszabályok, melyek 2019. június 14-én jelentek meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a nyolc jogszabályból álló úgynevezett „Tiszta Energia Csomag” utolsóként elfogadott dokumentumai. A jogszabályok az uniós villamos energia szektor keretszabályait átfogó módon módosítják annak érdekében, hogy előmozdítsák a tiszta energiára való áttérés folyamatát: középpontba helyezik és elősegítik az európai fogyasztók jogainak érvényesülését, továbbá támogatják a tagállamokat abban, hogy teljesíthessék a Párizsi Megállapodás szerinti kötelezettségeiket biztonságos, versenyképes és fenntartható villamosenergia-ellátás mellett. A jogszabályok felülírják és jelentősen kibővítik a jelenleg hatályos, harmadik uniós energiacsomag rendelkezéseit, ennek következményeként számtalan új előírást és feladatot fogalmaznak meg a szabályozó hatóságok, és a szabályozó hatóságokat koordináló uniós ügynökség, az ACER számára is.

Az új jogszabályok elérhetőek a MEKH honlapján a dokumentumtár, EU jogszabályok menüpont alatt.

Kapcsolódó információk és dokumentumok:

A jogszabályok magyar nyelvű változatának elérhetősége:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/943 rendelete (2019. június 5.) a villamos energia belső piacáról.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/944 irányelve (2019. június 5.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/942 rendelete (2019. június 5.) az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról. 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/941 rendelete (2019. június 5.) a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

A jogszabályok angol nyelvű változatának elérhetősége:

Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity. 
Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU.
Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators. 
Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC. 

Forrás: MEKH