NRGreport
Menü

Hússzorozó eredmény a Pannergytől

A kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően jól sikerült a Pannergy első féléve. Az árbevétel 30%-kal nőtt a bázis időszakhoz képest, a nettó eredmény több mint húszszorozódott. 

Robbanó eredményesség

A Társaság konszolidált árbevétele 30%-kal 3 121 millió forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest, amely 719 millió forintos növekményt jelent. A 3 121 millió forint árbevételből 2 769 millió forint hőértékesítésből származik. A PannErgy Nyrt. az ingatlanok hasznosítása kapcsán 2019. első félévében 313 millió forint árbevételt realizált, ami 10%-os arányt képvisel a PannErgy Csoport tárgyidőszaki árbevételéhez képest.
 

Hússzorozó eredmény a Pannergytől

Az értékesítés közvetlen költségei 19%-kal növekedtek, elsősorban az előző év azonos időszakához képest kedvezőbben alakuló, így hosszabb és intenzívebb fűtési szezonhoz szorosan kapcsolódó, árbevétel növekedés hatását lekövető villamos energia költségeknek illetve karbantartási, üzemeltetési, létesítményfenntartási költségeknek köszönhetően.

Az igazgatási és általános költségek az értékcsökkenéshez hasonlóan kismértékben, 2%-kal mérséklődtek a bázis időszakhoz képest.

A fenti tényezőknek köszönhetően a működési eredmény (EBIT) 780 millió forint nyereség, mely 2019. első félévében, 65%-kal meghaladta a 2018. első félévi 472 millió forintot.Az ingatlanhasznosítás nyereségtartalma 39 millió forint, ami a tárgyidőszaki működési eredménynek mindössze 5%-a.

A társaság 603 millió forint konszolidált nettó nyereséget realizált 2019. első félévében, ami nagyságrendileg kedvezőbb a bázisidőszak 24 millió forintos konszolidált nettó eredményénél.

Hússzorozó eredmény a Pannergytől

A csoport bruttó cash-flowként 1 578 millió forintot mutatott ki 2019. első félévében, ami az előző év hasonló időszakának 1 210 millió forintos értékéhez képest 30%-kal magasabb eredményt jelent. A bruttó cash-flow a bruttó fedezet és a pénzmozgással nem járó közvetlen értékcsökkenés összege.

Az egy részvényre jutó (saját részvényekkel csökkentett darabszámmal számolva) saját tőke 567 forintra emelkedett, a bázisként szolgáló 2018. december 31-i 536 forintról.

Kiváló hőértékesítési számok

Az időszakban jelentkező kedvező időjárási viszonyoknak és az optimális üzemelésnek köszönhetően a PannErgy Csoport 2019. első féléves működésében elért konszolidált hőértékesítés 969 804 GJ mennyisége jelentősen, 24%-kal meghaladja az előző év azonos féléves időszakának 781 021 GJ mennyiségét. A második negyedévben 68%-kal nőtt az értékesített hőmennyiség a bázisidőszakhoz képest, köszönhetően annak, hogy 2019. második negyedévében a napi átlaghőmérsékletek a 2018-as hasonló időszakhoz viszonyítva alacsonyabbak voltak, ami különösen májusban hatott kedvezően a hőpiacra.

Hússzorozó eredmény a Pannergytől


A győri és a miskolci hőértékesítés dominálja a társaság bevételeit, a szentlőrinci és berekfürdői működés eltörpül az előzőek mellett.

Hússzorozó eredmény a Pannergytől

A társaság 2019. első félévének mindkét negyedévében sikerrel teljesítette a hőértékesítésre vonatkozó terveit, összességében 8%-kal magasabb hőértékesítést realizált a 2019. első félévre vonatkozó tervszámaihoz képest. A beszámolási időszakban a fűtési szezon majdnem három héttel hosszabb volt, mint 2018. első félévében.

2019 első félévének főbb történései

→ A győri koncessziós projekt engedélyezési eljárás befejeződött. A győri geotermikus projekt harmadik kútjának köszönhető megnövekedett kapacitásból származó́ hőmennyiség többlettel a PannErgy a meglévő ügyfelei felé tervez többlet zöldenergiát értékesíteni 2019. második félévtől.

→ A Társaság 2019. június 28-án megszerezte a Kistokajban lemélyített, Miskolci Geotermikus Rendszerhez kapcsolt visszasajtoló kutat tulajdonló Well Research Kft. 100%-os üzletrészét. A PannErgy Csoport az újonnan megszerzett társaságot, mint leányvállalatot a szerzés dátumával, azaz 2019. június 28-i dátummal vonja be a 2019. első félévre vonatkozó pénzügyi jelentéshez kapcsolódó konszolidációba.

→ 2019. június 30-án 3 073 533 darab PannErgy Nyrt. saját részvény volt a Társaság tulajdonában, amely 430 896 darabbal több, mint a 2018. december 31-én birtokolt 2 642 637 darabból álló korábbi saját részvény állomány.

→ A Társaság a tárgyidőszakban értékesítette a PannErgy Nyrt. tulajdonában lévő, Budapest XXI. kerület, Dézsa utcában található, a PannErgy Csoport főtevékenységéhez az energetikához nem kapcsolódó ipari ingatlanját.

Oldalaz a Pannergy

Idén 3,7%-ot esett a Pannergy árfolyama. Amennyiben sikerülne áttörnie a 750 forintnál található ellenállást, akkor megnyílhatna az út felfele. Lefele a 700 forintos szint képes támaszt nyújtani.


Hússzorozó eredmény a Pannergytől

Címlapkép: MTI Fotó: Krizsán Csaba 

Forrás: Portfolio