NRGreport
Menü

Hernádi Zsolt: A MOL jó állapotban lép be ebbe a nehéz időszakba

Trading | NRGreport | 2020-04-08 13:21

A MOL Csoport Elnök-Vezérigazgatója szerint a világ jelenleg egy példátlan kihívással néz szembe. Az életünk teljesen megváltozott az elmúlt hetekben. Az energiaipar, bár jobban ellenáll a gazdasági nehézségeknek, mint mások, a bizonytalanság olyan időszakába lépett, amellyel valószínűleg még soha nem találkozott és olyan szélsőséges forgatókönyvek fordulhatnak elő, amelyeket még néhány hete el sem tudtunk elképzelni – idézi Hernádi Zsoltot a MOL frissen megjelent Működési és pénzügyi tájékoztatója.  

A MOL szerkesztőségünkhöz április 8-án eljuttatott közleményét az alábbiakban szerkesztés nélkül adjuk közre. A tájékoztató többek között kitér a MOL-csoport működési területén bekövetkezett nemzetközi és hazai változásokra, valamint a 2020-as üzleti évre tervezett stabilitást célzó intézkedésekre.

A MOL hetek óta készül arra, hogy szembenézzen a koronavírus járvány kitörése okozta előre nem látott kihívásokkal. A kezdeti intézkedések elsődleges célja munkavállalóink, ügyfeleink és partnereink egészségének és biztonságának megőrzése volt – ez továbbra is vállalatunk legfőbb prioritása – a vírus terjedésének megfékezésével párhuzamosan. Alkalmazkodva a folyamatosan változó helyzethez, a MOL számos intézkedést tett és új megoldásokkal állt elő szó szerint nap mint nap azért, hogy csökkentse a fertőzés lehetőségét a munkavállalói és az ügyfelei körében.

Ezek a megelőző óvintézkedések mind a kiskereskedelmet, mind a finomítási, mind pedig a kutatás-termelési tevékenységet érintik, hiszen ezek között olyanok szerepelnek, mint a megfelelő távolság tartás, a magasabb fokú higiénia, ide értve a munkavállalóknak nyújtott védőfelszereléseket is, a vállalatcsoport üzemeiben és kitermelési területein megváltozott munkarend, a koronavírus-tesztek bevezetése a kulcsfontosságú működési területeken, valamint lehetőségekhez mérten a távoli munkavégzésre való átállás.

A MOL-csoport működési területén, a közép-kelet-európai országokban, a kormányok COVID-19 kapcsán bevezetett vészhelyzeti korlátozó intézkedései a gazdaságok működésének jelentős lelassulását eredményezték. Ez a vezetőségtől azonnali pénzügyi és működési intézkedések végrehajtását kívánta meg, nem csupán a jelenlegi helyzet csoportra gyakorolt hatásának enyhítése érdekében, hanem azért is, hogy a MOL a válságból erősebb szereplőként léphessen ki. Ebben a bejelentésben a pénzügyi és működési előrejelzéseinket módosítjuk, valamint tájékoztatást adunk főbb üzletágaink jelenlegi működéséről.

→ Visszavonjuk 2020-as EBITDA előrejelzésünket. Tekintettel a koronavírus járvány bizonytalan hosszára és következményeire, a külső környezet extrém volatilitására és üzleteink kiszámíthatatlan keresleti környezetére, a MOL visszavonja a 2020-as évre vonatkozó EBITDA előrejelzését.

→ Az organikus beruházások szintje jelentősen alacsonyabb lesz 2020-ban. Az organikus beruházások értéke legalább 25%-kal alacsonyabb, 1,5 milliárd dollár alatti lesz 2020-ban, ellentétben az eredeti 1,9-2,1 milliárd dollár közötti célkitűzésünkkel. A beruházások értékének jelentős mértékű csökkentése a projektek egyesével történő felülvizsgálásának eredménye, valamint a nem létfontosságú beruházások elhalasztásának és a széleskörű lezárások következtében szűkülő ellátási láncoknak köszönhető. Ez utóbbi miatt elképzelhető, hogy a beruházások értéke még az újonnan becsült értéket sem éri majd el.

→ A működési költségek átfogó felülvizsgálata fog lezajlani a közeljövőben, jelentős megtakarításokat eredményezve már 2020-ban, készpénz megőrzési célunk támogatása érdekében.

→ Célunk a készpénz-semleges/pozitív működés. Végsősoron valamennyi intézkedés a készpénzmegőrzésre irányul, és lehetővé teszi a MOL számára, hogy készpénz-semleges legyen, miközben működése folyamatosan zajlik.

→ Bőséges likviditás és pénzügyi mozgástér megőrzése. A MOL a 2020-as évet stabil pénzügyi helyzettel kezdte, és még az ACG tranzakció lezárását követően is bőséges likviditással és nagyjából 2,0-2,5 milliárd dollárnyi készpénzzel, pénzeszközzel, és le nem hívott hitelkerettel fog rendelkezni. Ez lehetővé fogja tenni a MOL számára, hogy megbirkózzon a nehéz idők okozta kihívásokkal, még egy hosszabbra nyúló válság esetén is valamint, hogy megragadja a lehetőségeket, és felgyorsítsa tevékenységét a helyzet normalizálódását követően.

→ Osztalékfizetés. Tekintettel arra, hogy a rövidtávú intézkedések a készpénz megőrzésére és a maximális rugalmasságra irányulnak, annak ellenére, hogy eredetileg az alaposztalék növelését terveztük a már korábban megszokott tendencia szerint, az Igazgatóság a 2019-es adózás utáni eredmény eredménytartalékba való helyezését javasolta. Amint a jelen helyzet normalizálódni látszik és a körülmények is engedik, az eredménytartalék felhasználható készpénzbeli osztalékfizetésre is, amennyiben a részvényesek is így döntenek.

→ Upstream. Az olaj- és gáztermelés napi 110 ezer kőolaj hordó-egyenérték volt 2020 első negyedévében bármiféle nagyobb fennakadás nélkül, összhangban a korábbi célkitűzésekkel. A koronavírus miatti várható keresletkiesés finomítói leállásokhoz és a készletek telítődéséhez vezethet, ami átmenetileg korlátozhatja termelésünket a nemzetközi eszközöknél. Ezt azonban ellensúlyozhatja a termelésmegosztási szerződéssel rendelkező eszközökből származó termelésünk növekedése, az alacsony olajárnak köszönhetően. A kiszámíthatatlan gazdasági környezet fényében a termelési tervet napi 115-120 ezer kőolaj hordó-egyenértékre módosítottuk a korábbi 120 ezerhez képest (az ACG 6 hónapos hozzájárulását beleszámítva). Egy széleskörű akcióterv került bevezetésre a működési és beruházási kiadások kiigazítására, annak érdekében, hogy a portfóliónk akár már 25 dollár/hordó körüli olajár szinten is jövedelmező legyen.

→ Downstream. A lezárások által érintett országokban, ahol különböző működési tevékenységeket folytatunk, jelentős keresletcsökkenés (20-40%) következett be az elmúlt 2-3 hétben több kulcstermék esetében is. Ez kihívásokat jelent a downstream termelésnek is, amit azonban folyamatosan a piaci kereslethez igazítunk. A magas minőségű downstream eszközöknek, három finomító és kettő petrolkémiai üzem, és a kiterjedt közép-európai logisztikai hálózatunknak köszönhetően a piaci kereslet valós idejű követésére is képes a vállalat. Ebben a kereslet korlátozta környezetben is a Downstream üzletág a jelenleg vonzó árrések kihasználására törekszik. Ennek megfelelően az összes finomító és a három etilénkrakkoló is működik és termel, még ha csökkentett kapacitással is. A MOL továbbra is biztosítani fogja az olaj- és vegyipari termékek biztos és egyenletes ellátását a csoport egész működési területén.

→ Fogyasztói Szolgáltatások. A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens kiváló működési és pénzügyi teljesítményt nyújtott az első negyedévben, egészen a vírus okozta lezárások életbe lépéséig, amit a terv és célkitűzés feletti kiemelt teljesítménymutatók (üzemanyag és nem-üzemanyag egyaránt) is jól tükröztek. Az élet lényegesen megváltozott azóta. A vállalat jelentős értékesítési visszaesést tapasztalt az elmúlt hetekben a kötelező határzárak és a visszafogott gazdasági tevékenységnek köszönhetően, ami egy példátlan esést okozott az egész régióban az üzemanyag keresletben. Ennek eredményeként elengedhetetlen a működési újraszervezése és újratervezése, egyrészt a teljes hálózat megbízható ellátásának, másrészt a pozitív készpénzforgalom megtartásának érdekében. A 2020-ra korábban kitűzött célok és tervek elvesztették jelentőségüket a jelenlegi feltételek mellett, ezért visszavonásra kerülnek, mivel nem látható egyelőre az utazási korlátozására vonatkozó hatósági intézkedések időtartama sem.

MOL Csoport Elnök-Vezérigazgatójának, Hernádi Zsoltnak gondolatai:

A világ jelenleg egy példátlan kihívással néz szembe. Az életünk teljesen megváltozott az elmúlt hetekben. Az energiaipar, bár jobban ellenáll a gazdasági nehézségeknek, mint mások, a bizonytalanság olyan időszakába lépett, amellyel valószínűleg még soha nem találkozott és olyan szélsőséges forgatókönyvek fordulhatnak elő, amelyeket még néhány hete el sem tudtunk elképzelni.

A MOL már sokszor bizonyította alkalmazkodóképességét; sok megrázó időszakot láttunk és küzdöttünk le a múltban. Megmutattuk, hogy képesek vagyunk sikeresen működni még a rendkívül bizonytalan külső környezetben is, nagyrészt kiváló minőségű eszközeinknek, rugalmas, integrált üzleti modellünknek, és legfőképp az elkötelezett, magasan képzett munkaerőnknek köszönhetően. A MOL jó állapotban lép be ebbe a nehéz időszakba - és biztos vagyok benne, hogy még erősebben és fontos tanulságokkal fog kijönni belőle.

A nap végén mindez a humán erőforrásba történő befektetésen fog múlni – közel 25 000 kollégám odaadó munkáján. Számos eszközünk van sok országban, de rugalmasságunk és ellenálló képességünk kulcsa az emberek. Mindent megtettünk eddig és továbbra is megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük az egészségüket, különösen azon kollégákét, akiknek fizikailag jelen kell lenniük telephelyeinken, hogy biztosítsák az üzlet és az ellátás folytonosságát.

Rendkívül büszke vagyok azokra a kollégáimra, akik előálltak azzal a gondolattal, hogy kenőanyag-gyártósort állítsanak át tisztító- és fertőtlenítőszerek gyártására. Még ez valószínűleg jó üzleti javaslat lett volna szokásos időkben is, ma már felelősségünk és kötelességünk, hogy olyan innovatív ötletekkel és megoldásokkal hozakodjunk elő, amelyek elősegítik a vírus visszaszorítását, munkavállalóink védelmét és országunk működését közösen, egymás mellett harcolva a kormánnyal, hatóságokkal és közösségekkel.

Személy szerint hiszem, hogy egy vállalat válsághelyzetben való viselkedése megmutatja valódi jellegét és erejét. A MOL elhatározta, hogy a stabilitás forrása lesz ebben a bizonytalansággal sújtott világban, és ismét bebizonyítja, hogy helye van az energia vállalatok „bajnokok ligájában”.

NRGreport