Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A https://nrgreport.com/ internetcímen elérhető weboldal („Weboldal”) üzemeltetésével összefüggésben kezelt felhasználói személyes adatok kezeléséről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 13. cikkében foglat kötelezettségünknek eleget téve adunk tájékoztatást arról, hogy a Weblap üzemeltetése során a Weblap látogatóinak („Felhasználók” vagy „Érintettek”) személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük.

 • A Weboldalhoz kapcsolódó felhasználói személyes adatok kezelője (a továbbiakban: „Adatkezelő”) adatai

Black Page Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Levelezési cím: 1015 Budapest, Csalogány u. 36.,

Tel: +36 70 422 1272;

e-mail: hello@blackpage.hu

Az Adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel. Adatvédelmi ügyekben az alábbi elérhetőségeken tud közvetlenül kapcsolatba lépni az Adatkezelő megbízottjával:

Postacím: 1015 Budapest, Csalogány u. 36.

email: szerkesztoseg@nrgreport.com,

Tel: +36 70 422 1272

A Weboldal üzemeltetése során kezelt személyes adatok – Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

 • Cookie-k

A Weboldal egyes részei a Felhasználók azonosítása érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A Weboldal látogatása és egyes funkcióinak használata során az Adatkezelő hozzájárulást kér ahhoz, hogy az említett cookie-k az Érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k álal gyűjtött adatok típusai;

 • Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
 • Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére);
 • az IP cím, amelyről a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;

Mik azok a sütik és hogyan kezeli őket az Adatkezelő?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a Weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a Felhasználó számítógépére úgy, hogy azokat a Felhasználó internetes böngészője menti le és tárolja el. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A Weboldal által használt cookie-k megnevezése és használatuk célja:

 • Google Tag Manager – A Tag Manager nem rögzít személyes adatokat. Az eszköz más címkék (tagek) kiváltására szolgál, amelyek a maguk részéről adott esetben adatokat rögzíthetnek. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Tartomány- vagy cookie-szinten történt kikapcsolás esetén érvényben marad a Google Tag Manager használatával megvalósult minden követési címkére (tracking tag). Részletes adatkezelési tájékoztató: https://tagmanager.google.com/#/home.
 • Google Analytics – A Google Analytics a legszélesebb körben használt webanalitikai eszköz. A követőkódja a weboldal minden oldalán megtalálható, anonim statisztikai adatokat ad a felhasználók weboldalon való viselkedésével kapcsolatban. Részletes adatkezelési tájékoztató: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision
 • Google Adwords – A Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő sütiket helyez el a Felhasználó készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő sütik lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is.
 • Facebook – A Facebook követőkód jelzi a Facebook felé, hogy az adott látogató (aki egyben Facebook felhasználó) milyen oldalakat látogatott meg, milyen tevékenységeket folytatott az oldalon. Az adott látogató kilétéhez, személyes adatához a DOT/Syntax nem fér hozzá, csak a facebook. Részletes adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Online mérés

Mind a weboldalak üzemeltetői, mind a hirdetések megrendelői számára fontos, hogy információval rendelkezzenek, hány különböző Felhasználó látogatta az egyes weboldalakat és látta az általuk megrendelt hirdetéseket. Szintén fontos számukra, hogy az egyes Felhasználók hány oldalletöltést végeztek az oldalon, valamint hány alkalommal kattintottak hirdetésekre stb.

Az Adatkezelő által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására azonban nincs lehetőség. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már a Felhasználótól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a Felhasználó a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:

 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox:https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 • Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

Hírlevél

A Weboldalon lehetőség van arra, hogy a Felhasználó reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldésére külön nyilatkozattal feliratkozzon. Az Adatkezelő minden egyes hírlevél küldése során jól látható helyen és egyszerűen használhatóan biztosítja a leiratkozás lehetőségét. A leiratkozás az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását jelenti, ez esetben az Adatkezelő a hírlevél küldéséhez használt személyes adatokat törli, további hírlevelet nem küld. A hírlevél küldéséhez használt személyes adatokat az Adatkezelő egyéb célra nem használja fel.

A hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kezeljük:

– e-mail cím.

 

Az Adatkezelés jogalapja és célja

Cookie-k használatával kezelt személyes adatok

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja szerinti azon jogos érdek, mely az Adatkezelő alább meghatározott céljainak elérését szolgálja. Az Adatkezelés célja az Adatkezelő Weboldalon elérhető szolgáltatásainak biztosítása, személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztika készítése, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

Hírlevél-küldés keretében kezelt személyes adatok

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja szerinti adatkezelői jogos érdek. Az Adatkezelés célja a Felhasználók naprakész tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól beleértve az Adatkezelő Weboldalon elérhető szolgáltatásairól.

 

Az Adatkezelés időtartama

Cookie-k használatával kezelt személyes adatok esetében az adott cookie beállatásától függően legfeljebb 120 nap, a konkrét időpont a cookie-k a böngésző menüjében található a (2) fejezetben leírtak szerint.

Hírlevél-küldés keretében kezelt személyes adatok esetében leiratkozásig, avagy a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Adatfeldolgozás és adattovábbítás

Az Adatkezelő a Weboldal üzemeltetése során adatfeldolgozók szolgálatásait veszi igénybe, akik a szolgáltatásuk körében hozzáférnek a Weboldalon kezelt személyes adatokhoz. Ezen személyes adatokat az Adatkezelő nevében, az Adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött szerződés szerint kezelik:

(i) Black Page Consulting Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Labanc út 17. B. ép. 1. em. 2., cégjegyzékszáma: 01-09-171507, e-mail cím: hello@blackpage.hu) – a Weboldal üzemeltetője, tartalmainak szolgáltatója,

(ii) W5 Informatikai Kft. (székhely: 7678 Abaliget, Kossuth u. 12., cégjegyzékszáma: 02 09 072933, weblap:  w5host.com) – webhosting szolgáltató.

 

Tájékoztatás az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól:

Minden Felhasználó, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt adatairól, kérheti azok helyesbítését, – a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti – az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.  Amennyiben a Felhasználó személyes adatai kezelésének jogalapja az önkéntes hozzájárulás, úgy a Felhasználó a hozzájárulást bármely időpontban jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthatnak be az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefonszáma: +36/1-391-1400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu,

Honlap: www.naih.hu

 

Budapest, 2023. június 9.

Black Page Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Iratkozz fel hírlevelünkre!
©2024 NRGREPORT, Minden jog fenntartva.