NRGreport
Menü

Ősz János, dr.

Az LG Energia Kft. alapítója, tulajdonosa és ügyvezetője, nyugdíjba vonulásáig a BME egyetemi docense.​

Dr. Ősz János 1951-ben született, egyetemi tanulmányait a Leningrádi Hajóépítő Egyetemen folytatta, ahol 1976-ban végzett okleveles gépészmérnökként. 1982-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki karán okleveles gazdasági mérnöki képesítést szerzett. 1990-ben az MTA műszaki tudományok kandidátusa fokozatot szerezte meg, majd 1995-ben Ph.D. fokozatot is megszerezte gépészeti tudományokból.

Szakmai pályáját 1976-ban kezdte a Gépipari Művekben mint fejlesztő mérnök, csoportvezető, ezt a tevékenységet 1982-től mellékfoglalkozásként folytatta, mert ugyanebben az évben a Budapesti Műszaki Egyetem Hő- és Rendszertechnikai Intézetének tudományos munkatársa, majd 1991-1994-ig tudományos főmunkatársa lett. 1994-ben nevezték ki a BME Energetika Tanszék; Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, egyetemi docensévé. 2002-től az LG Energia Kft. tulajdonosa.

Kutatási területe a Hő- és villamosenergia termelő és földgázellátó rendszerek műszaki és gazdasági elemzése, távhőellátó rendszerek és hőszolgáltató erőművek tervezése, üzemviteli tulajdonságaik és gazdasági jellemzőik vizsgálata, hőerőművek, távhőrendszerek, ipari kazántelepek vízüzeme, szennyezőanyagok terjedése, berendezések meghibásodása, atomerőművek primer- és szekunderköri vízüzeme, vízüzemi szakértő rendszer, megújuló tüzelőanyagok (mezőgazdasági, állattenyésztési és kommunális hulladékok) energetikai hasznosítása. Több tanulmánya is megjelent magyar és angol nyelven hazai és külföldi szaklapokban.

NRGreport | Forrás: NRGreport