NRGreport
Menü

Felezési idő

A felezési idő az az idő, amely alatt egy radioaktív izotóp mennyisége, és így aktivitása is felére csökken a radioaktív bomlási folyamat következtében. Mérések igazolták, hogy az egyes radioaktív izotópok esetében az atommagok számának feleződése mindig ugyanakkora idő alatt zajlik le. A különböző elemek felezési ideje a másodperc tört részétől a sok milliárd évig terjedhet. Általában stabil radioaktív magoknak tekintik azokat, melyek felezési ideje a világegyetem feltételezett koránál nagyobb, és instabil radioaktív magoknak azokat, melyek felezési ideje ennél kisebb.