Elemzés

NRG Szabálytár

NRGreport | 2015.08.29. 20:19

Több alágazatot érintő

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

262/2004. (IX.23.) Korm. rendelet a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról

127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

8/2006. (II.27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról,

6/2001. (III.19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről

78/1997. (XII.30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról,

28/1994. (X.28.) IKM rendelet a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia-szolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való együttműködéséről.

Földgáz

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról.

19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről.

48/2010. (II. 26.) KORM. rendelet a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén, a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról.

74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről.

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról.

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről.

2006. ÉVI XXVI.  törvény a földgáz biztonsági készletezéséről.

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről.

Kőolaj

2013. ÉVI XXIII.  törvény a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről.

Villamos energia

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól

389/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról,

382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról,

285/2007. (X.29.) Korm. rendelet a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről,                ,

273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól,

4/2011. (I.31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről,

20/2010. (XII.31.) NGM rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról,

52/2013. (IX. 13.) NFM rendelet a villamos energia elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról,

6/2008. (VI.18.) KHEM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról,

116/2007. (XII.29.) GKM rendelet a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről,

 63/2013. (X. 29.) NFM rendelet az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról,

Távhő

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról.

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról.

2008. ÉVI LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről.

289/2007. (X. 31.) KORM. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról.

157/2005. (VIII. 15.) KORM. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról.

2005. ÉVI XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról.

Megújuló

2010. évi CXVII. törvény

a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

2012. ÉVI CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről.

1/2012. (I. 20.) NFM rendelet a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról.

  NRGreport
Címkék

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/www/nrgreport.com/webroot/wp-content/themes/nrgreport/single.php on line 77
Bejegyzés megosztása
Ajánlott cikkek
Iratkozz fel hírlevelünkre!
©2022 NRGREPORT, Minden jog fenntartva.