Elemzés

Adatvédelmi nyilatkozat

NRGreport | 2015.08.31. 21:05

Bevezető rendelkezések

A NAXOS BeteiligungenGmbH, mint az NRGreportinternetes sajtótermék kiadójaa weboldal működése során adatkezelőként biztosítja a személyes adatok védelmét és az információs önrendelkezési jog gyakorlásának feltételeit. E körben megteszi a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az adatkezelés biztonságossága érdekében, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények érvényesülését biztosítják.

Társaságunk az adatkezeléssel érintettek személyes adatait bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok betartásával, az ide vonatkozó nemzetközi ajánlásokra is tekintettel, jelen nyilatkozatunkban foglaltaknak megfelelően kezeli.

Az érintett a honlapunkra történő belépéssel és személyes adatai megadásával magára nézve elfogadja a jelen nyilatkozatban rögzített feltételeket és kifejezetten hozzájárul azokhoz a jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez is, amelyek nem jogszabályi felhatalmazáson alapulnak.

Az érintett személy ilyen irányú kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelő, részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.

Adatvédelmi irányelvek

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a www.nrgreport.com weboldalon történő regisztrációval, és a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy adatait a NRGreportkiadója a weboldal szerkesztése, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.

A NAXOS BeteiligungenGmbH az adatok felhasználása során a vonatkozó hatályos jogszabályok, így különösen Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint jár el

Az NRGreport weboldalán sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére, amelyekből az Ön személye nem azonosítható (pl.  egy olyan, másik weboldal neve, amely Önt erre a weboldalra irányította vagy az Ön által használt böngésző és/vagy operációs rendszer típusa).

Amikor Ön weboldalunkat meglátogatja, automatikusan elhelyezhetünk a számítógépén információt. Ez egy ún. cookie file vagy hasonló formátum, ami sok segítséget nyújthat a weboldal hatékony, a felhasználói igényeket magasabb szinten kiszolgáló működtetéséhez (a cookie segítségével személyre szabhatjuk oldalunkat és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek, hogy a weboldal még inkább megfeleljen elvárásainak, igényeinek).

Saját böngészőjében Ön beállíthatja, hogy webes keresője elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha cookie érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük, használja keresője "Segítség" menüjét a cookie-k beállításainak módosításához.

A web beacon-ok a cookie-kkal összhangban működnek, és különösen de nem  kizárólagosan a következőkre használhatók fel

–           számlálják a weboldal látogatóit;

–           figyelik, ha Ön bármilyen tevékenységet végzett, például rákattintott egy linkre;

–           mérik, hogy mennyire keltik fel afelhasználók  érdeklődését bizonyos szempontok alapján a weboldal egyes részei;

Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a weboldalra. Amennyiben Ön elhagyja ezt a weboldalt, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg.

Az érintett jogainak gyakorlása

Honlapunk felhasználói bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a társaságunk által kezelt saját személyes adataikról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.

Társaságunk a felhasználók kérésére tájékoztatást ad a rájuk vonatkozó, társaságunk által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a rájuk vonatkozó adatokat. Társaságunk a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 15 (Tizenöt) napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A honlap felhasználója az általa megadott regisztrációs és egyéb személyes adatok közül egyes adatait  azinternetes felületen is megtekintheti, ellenőrizheti, azokat szükség esetén módosíthatja.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését vagy – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – azok törlését kérni. Kötelező adatok törlése ugyanakkor meghatározott esetekben kizárólag a regisztráció egyidejű törlése vagy valamely szolgáltatás lemondása útján lehetséges.  Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében szükség van. Az elutasítás okáról az érintett felhasználó haladéktalanul tájékoztatást kap, a döntéssel szemben jogorvoslattal élhet.

A személyes adatok törlésekor azok a biztonsági mentésekből nem kerülnek utólagosan törlésre, azonban a következő biztonsági mentésben az érintett adat már nem szerepel.

Az érintett jogait ügyfélszolgálatunk  alábbi elérhetőségein gyakorolhatja:

Cím:                1035 Budapest, Raktár u. 25-31. II. emelet

E-mail:            szerkesztoseg@nrgreport.com

Telefon:          +36 30 5159403

Tájékoztatásul közöljük, hogy az itt hivatkozott jogok gyakorlásához indokolt esetekben szükség lehet  a személyazonosság megfelelő igazolására.

Adatbiztonság

Társaságunk minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása és őrzése körében. Társaságunk megteszi a szükséges technológiai és szervezési intézkedéseket felhasználóink adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy megrongálása ellen.

Társaságunk a felhasználók személyes adatokat tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá. Az adatbázist kezelő rendszer zárt, csak belső hálózaton keresztül hozzáférhető. Hálózatunkat tűzfal védi az illetéktelen külső behatolások ellen, a kiosztott jogosultságoknak megfelelő hozzáférés szerint.

A felhasználói adatok hozzáférése folyamatosan felügyelt.

Az adatvesztések megakadályozására, illetve mérséklésére a tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.

E-mail címek felhasználása

A NAXOS Beteiligungen GmbH figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így a felhasználóink által megadott elektronikus levélcímekre tájékoztatást és/vagy reklámot tartalmazó leveleket társaságunk kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

          Adatvédelmi felelős

Társaságunk az alábbiakban jelöli meg az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős személyt:

A NAXOS Beteiligungen GmbH adatvédelmi felelőse:

Név:                Barna György

Cím:                1035 Budapest, Raktár u. 25-31. II. emelet

Telefon:          +36305159403

E-mail:                        gbarna@t-email.hu

A NAXOS Gmbhfenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelveket egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal.

Jelen adatvédelmi tájékoztató hatályba lépésének napja: 2015. szeptember 01.

  NRGreport
Címkék
Bejegyzés megosztása
Ajánlott cikkek
Iratkozz fel hírlevelünkre!
©2023 NRGREPORT, Minden jog fenntartva.