Szabályozás

Az EU jóváhagyta Paks II. finanszírozását

NRGreport | 2017.03.06. 11:52

Az Európai Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a Magyarország által a két új paksi nukleáris reaktor (Paks II) megépítéséhez nyújtott pénzügyi támogatás állami támogatást tartalmaz. A Bizottság az uniós állami támogatási szabályok értelmében és a Magyarország által a versenytorzulás korlátozása érdekében vállalt kötelezettségek alapján jóváhagyta ezt a támogatást.

A versenypolitikáért felelős uniós biztos, Margrethe Vestager a következőket nyilatkozta: „Magyarország a Paks II atomerőmű megépítése mellett döntött, és ehhez az uniós szerződések alapján joga van. A Bizottság feladata annak biztosítása, hogy az állami támogatás következtében az energiapiacon jelentkező versenytorzulás a lehető legkisebb mértékű legyen Vizsgálatunk során a magyar kormány jelentős kötelezettségeket vállalt, ami lehetővé tette a Bizottság számára a beruházás jóváhagyását az uniós állami támogatási szabályok alapján.”

Magyarország beruházási támogatást tervez nyújtani ahhoz, hogy Magyarországon két új reaktor épüljön a paksi telephelyen. Céljuk a paksi telephelyen jelenleg működő, 80-as években készült és jelenleg Magyarország belföldi villamosenergia-termelésének mintegy 50%-átbiztosító négy reaktor felváltása. Magyarország véleménye szerint Paks II megépítésére szükség van a leépítésre kerülő kapacitások helyettesítése és az új termelési kapacitások iránti igények kielégítése miatt.

Az uniós szerződések értelmében a tagállamok szabadon határozhatják meg energiaszerkezetüket, és dönthetnek a nukleáris energiába való beruházás mellett. A Bizottság feladata annak biztosítása, hogy amikor közpénzeket használnak fel vállalkozások támogatásához, ez az egységes piacon belüli verseny fenntartására hivatott uniós állami támogatási szabályokkal összhangban történjék.

A Bizottság állami támogatási vizsgálata megállapította, hogy a magyar állam a beruházása vonatkozásában a magánberuházók számára elfogadható mértéknél alacsonyabb megtérülési rátát fogad el. A beruházás tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatást tartalmaz. Az említett szabályok szerint az állami támogatás akkor hagyható jóvá, ha a kitűzött célokra korlátozódik és azokkal arányos.

Magyarország bizonyította, hogy az intézkedés nem okoz indokolatlan torzulást a magyar energiapiacon. Mindenekelőtt számos jelentős kötelezettséget vállalt a verseny potenciális torzulásainak korlátozása érdekében:

a)   A Paks II működése túlkompenzációjának elkerülése érdekében a Paks II által elért esetleges nyereség kizárólag Magyarország befektetésének megtérítésére vagy a Paks II normál üzemeltetési költségeinek fedezésére fordítható. A nyereség további termelési kapacitás megépítésébe vagy megvásárlásába történő újrabefektetése nem lehetséges.

b)   A piaci koncentráció megelőzése érdekében Paks II funkcionálisan és jogilag független lesz a paksi atomerőmű üzemeltetőjétől (jelenleg a Magyar Villamos Művek Zrt.) és annak bármilyen esetleges jogutódjától vagy más állami tulajdonú energetikai vállalatoktól.

c)   A piaci likviditás biztosítása érdekében a Paks II teljes villamosenergia-termelésének legalább 30%-át nyílt villamosenergia-tőzsdén értékesíti majd. A Paks II a teljes villamosenergia-termelésének fennmaradó részét objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes módon, árverések útján fogja értékesíteni.

A fentiek alapján a Bizottság az uniós állami támogatási szabályok értelmében jóváhagyta az intézkedést, mivel a támogatás összege a kitűzött célok eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg és azokkal arányos, míg az állami támogatásból eredő versenytorzulást minimálisra mérséklik.

Háttér-információk

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 2. cikkének c) pontja szerint az Unió „elősegíti a beruházásokat, és – különösen a vállalkozások kezdeményezéseinek támogatásával – biztosítja a Közösségben az atomenergia alkalmazásának fejlesztéséhez szükséges alapvető létesítmények megteremtését”.

2015 májusában Magyarország az uniós állami támogatások szerint értékelés céljából értesítette az Európai Bizottságot arról, hogy a paksi telephelyen két új reaktor megépítésére irányuló beruházást tervez (VVER 1200 (V491)). Magyarország a jogbiztonság elérése érdekében bejelentette az intézkedést, azt állítva, hogy a projekt nem tartalmaz az EUMSZ 107. cikke értelmében vett állami támogatást, mivel piacgazdasági befektető is meg tudná valósítani az intézkedést hasonló feltételek mellett. A Bizottság 2015 novemberében részletes állami támogatási vizsgálatot indított.

A fentiektől függetlenül a Bizottság 2016 novemberében lezárta a Magyarországgal szemben a Paks II atomerőmű-projektnek az uniós közbeszerzési szabályokkal való összeegyeztetőségét illetően indított kötelezettségszegési eljárást.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Bizottság SA.38454 ügyszám alatt teszi majd közzé az állami támogatások nyilvántartásában (State Aid Register) a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján (DG Competition). Az interneten és a Hivatalos Lapban az állami támogatásokkal kapcsolatban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható State Aid Weekly e-Newsinternetes hírlevélben.

  NRGreport
Bejegyzés megosztása
Ajánlott cikkek
Iratkozz fel hírlevelünkre!
©2024 NRGREPORT, Minden jog fenntartva.