NRGreport
Menü

Európai Bizottság: a Gazprom kötelezettségvállalásai eloszlatnak minden versenyjogi aggályt

Az Európai Bizottság lezárta a trösztellenes vizsgálatot, és megállapította, hogy a Gazprom által felajánlott kötelezettségvállalások az uniós szabályoknak megfelelő, előre tekintő megoldást jelentenek, eloszlatják a versenyjogi aggályokat, általuk javul a közép- és kelet-európai gázpiacok integrációja, valamint a gáz határok nélkül, versenyképes áron juthat el a fogyasztókhoz - mondta Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos brüsszeli sajtótájékoztatóján hétfőn.

Az uniós biztos kifejtette, a Gazprom által felajánlott kötelezettségvállalások végleg lebontják a gáz határokon átnyúló viszonteladásának korlátait a közép- és kelet-európai gázpiacokon is, illetve a közép- és kelet-európai gázárakat a versenyképes referenciaárakhoz igazítják.

Hozzátette: a Gazprom számára tiltják azoknak az infrastrukturális előnyöknek a kihasználását, amelyekre a gázellátási erőfölénye révén tett szert.

A Gazprom több közép- és kelet-európai országban domináns piaci pozícióval rendelkező gázszállító, amelynek az Európai Bizottság 2015 áprilisában kifogásokat küldött, mivel előzetes véleménye szerint a cégnek a közép- és kelet-európai gázpiacok feldarabolására vonatkozó általános stratégiája sérti az uniós antitröszt-szabályokat.

Magyarország tekintetében az Európai Bizottság legfontosabb aggálya, hogy a Gazprom az országok közötti szabad földgázáramlást akadályozva, elszigetelte a magyar gázpiacot. Ez főként annak következtében alakult ki, hogy a Gazprom exporttilalmat foglalt a magyar ügyfelekkel kötött gázszolgáltatási szerződésekbe.

A bizottság szerint az orosz gázszolgáltató erőfölénnyel rendelkező szereplő a magyarországi upstream nagykereskedelmi gázpiacon. A Gazprom közép- és kelet-európai ügyfelekkel kötött gázellátási szerződéseibe foglalt területi korlátozások miatt továbbra is akadályokba ütközik a magyar határon keresztüli szabad gázáramlás, és a Gazprom még mindig meg tudná akadályozni, hogy a magyar ügyfelek továbbértékesíthessék a földgázt más országoknak.

A bizottság tájékoztatása szerint a Gazprom kötelezettségvállalásai világos helyzetet teremtenek, megnyitva az utat a magyar határokon keresztüli szabad gázáramlás előtt. A magyar ügyfelek a Gazprom szállítási szerződéseiből eredő bármely korlátozás nélkül tudnak majd földgázt exportálni a többi uniós gázpiacra és importálni azokról.

Az Európai Bizottság korábbi aggályai szerint a Gazprom nyolc uniós tagállamban - Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia - területi korlátozásokat vezetett be a nagykereskedőkkel és egyes egyedi vevőivel kötött szerződésekben. E korlátozások véleménye szerint akadályozzák a gáz szabadkereskedelmét Közép- és Kelet-Európában. A tájékoztatás szerint a Gazprom vállalta, hogy a közép- és kelet-európai gázpiacokon lebontja a szabad gázforgalom minden szerződéses akadályát és aktív lépésekkel javítja e piacok integrációját.

Brüsszelben aggályosnak találták azt is, hogy az orosz cég a területi korlátozások útján feldarabolta a piacot, aminek eredményeként öt tagállamban - Bulgáriában, Észtországban, Lettországban, Litvániában és Lengyelországban - túlzó árpolitikát követhetett. A Gazprom válaszképpen kötelezettséget vállalt arra, hogy a versenyképes gázárak biztosítása érdekében az érintett gázpiacokon több szempontból is jelentősen módosítja a szerződéses árkorrekciós rendelkezéseket.

Margrethe Vestager elmondta, az uniós bizottság arra kéri az érdekelt feleket, hogy nyújtsák be észrevételeiket a közép- és kelet-európai gázpiacokkal kapcsolatos bizottsági versenyjogi aggályok eloszlatására a Gazprom által felajánlott kötelezettségvállalásokról. A bizottság az észrevételek figyelembevételével alakítja ki végleges álláspontját arról, hogy a vállalások teljesen eloszlatják-e a versenyjogi aggályokat - tette hozzá.

 

A Gazprom kötelezettségvállalásainak részletei:

A Bizottság kifogásközlése három fő versenyjogi aggályt vetett fel. A Gazprom kötelezettségvállalásai ezek mindegyikét eloszlatják. A cég a kötelezettségvállalások betartását nyolc évre vállalta.

1) A szabad gázforgalom lehetővé tétele Közép- és Kelet-Európában

A Bizottság aggályai szerint a Gazprom nyolc tagállamban (Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában) területi korlátozásokat vezetett be a nagykereskedőkkel és egyes egyedi vevőivel kötött szerződésekben. E korlátozások akadályozzák a gáz szabadkereskedelmét Közép- és Kelet-Európában.

A Gazprom kötelezettséget vállalt arra, hogy a közép- és kelet-európai gázpiacokon lebontja a szabad gázforgalom minden szerződéses akadályát. Vállalta továbbá, hogy a következő aktív lépésekkel javítja e piacok integrációját:

A piaci szegmentáció megszüntetése: a Gazprom megszünteti azokat a közvetlen vagy közvetett szerződéses korlátozásokat, amelyek vevőinek tiltják a határon túlról beszerzett gáz viszonteladását, vagy azt gazdaságilag kevésbé vonzóvá teszik. Vagyis a Gazprom nem csak a gáz viszonteladására vonatkozó korlátozásokat (az exporttilalmakat és rendeltetési helyre vonatkozó kikötéseket) törli el, hanem minden olyan rendelkezést is, amely csökkenti vevői gázviszonteladási hajlandóságát (például ha a Gazprom lefölözi a viszonteladás hasznának egy részét). A Gazprom a jövőben nem fog újból bevezetni ilyen rendelkezéseket.

Bulgária piaci összeköttetéseinek lehetővé tétele: a Gazprom Bulgáriával kötött szerződéseinek felügyeleti és fogyasztásmérési rendelkezései elvágták a bolgár gázpiacot a szomszédos uniós gázpiacoktól. A Gazprom kötelezettséget vállalt az érintett szerződések módosítására. Ez lehetővé teszi egyfelől azt, hogy a bolgár gázszállító infrastruktúra üzemeltetője ellenőrizni tudja a határon átnyúló gázforgalmat, másfelől a Bulgária és szomszédai – különösen Görögország – közötti összeköttetési megállapodások megkötését.

A balti államok és Bulgária gázforgalmát növelő lehetőségek megteremtése: a vevőknek a gáz határon átnyúló viszonteladásával összefüggésben infrastruktúrára van szükségük a gáz fizikai szállításához. Bulgáriának és a balti államoknak jelenleg nincsen az uniós szomszédaikkal összeköttetést biztosító infrastruktúrája. A Gazprom kötelezettséget vállalt arra, hogy releváns magyarországi, lengyelországi és szlovákiai vevőinek lehetőséget biztosít az általuk vásárolt gáz egészének vagy egy részének balti államokbeli vagy bulgáriai rendeltetési helyre való leszállítására. A szóban forgó vevők így már az összekötő gázinfrastruktúra rendelkezésre állása előtt új üzleti lehetőségeket kereshetnek a balti államokban és Bulgáriában. A Gazprom e szolgáltatásért a szokásos piaci mértéknek megfelelő, rögzített, átlátható díjat számíthat fel.

2) Versenyképes gázárak biztosítása Közép- és Kelet-Európában

A Bizottság aggályai szerint a Gazprom a területi korlátozások útján feldarabolta a piacot, aminek eredményeként öt tagállamban (Bulgáriában, Észtországban, Lettországban, Litvániában és Lengyelországban) túlzó árpolitikát követhetett.

A Gazprom kötelezettséget vállalt arra, hogy a versenyképes gázárak biztosítása érdekében az érintett gázpiacokon több szempontból jelentősen módosítja a szerződéses árkorrekciós rendelkezéseket:

A gázárak versenyképes referenciaárakhoz való igazítása:az érintett öt tagállamban a Gazprom a vevőkkel kötött szerződéseinek árkorrekciós rendelkezéseiben versenyképes referenciaárakra – köztük nyugat-európai elosztóárakra – fog hivatkozni. A vevők az árkorrekciós rendelkezések alapján az általuk fizetendő gázár módosítását kérhetik. A kötelezettségvállalások révén a vevők explicit szerződéses jogot kapnak arra, hogy az általuk fizetett áraknak a versenyképes referenciaáraktól való eltérése esetén az árak korrekcióját kérjék. Ez az érintett régiókban a jövőben is biztosítaná a gázárak versenyképességét.

Gyakoribb és hatékonyabb árkorrekciók:a Gazprom emellett fokozza az árkorrekciók gyakoriságát és gyorsaságát. Az olyan – például balti államokbeli – szerződések esetében, amelyek jelenleg nem rendelkeznek árkorrekciós rendelkezéssel, a Gazprom be fogja vezetni azokat.

3) A piaci erőfölényből eredő követelések visszavonása

Végül a Bizottság aggályai szerint a Gazprom a gázellátási erőfölénye révén előnyökre tett szert a gázinfrastruktúrához való hozzáféréssel vagy annak ellenőrzésével kapcsolatban. A kifogásközlés aggályokat vetett fel a bulgáriai Déli Áramlat projekt és a Lengyelországba vezető Jamal csővezeték kapcsán.

A Gazprom követeléseinek visszavonása: a Déli Áramlat tekintetében a Gazprom kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt megszüntetésével összefüggésben nem kér kártérítést bolgár partnereitől. Ez független attól, hogy a kártérítési keresetek megalapozottak lettek volna-e vagy sem.

A Jamal csővezeték tekintetében a Bizottság vizsgálata szerint a jelenlegi antitröszteljárás egy Lengyelország és Oroszország közötti kormányközi megállapodás hatása miatt nem változtatja meg a tényállást.

A jövőbeli kormányközi megállapodások jobb kezelése érdekében a Bizottság 2016 februárjában jogalkotási javaslatot terjesztett elő a kormányközi megállapodások Bizottság általi előzetes vizsgálatáról. A javaslatot az Európai Parlament 2017. március 2-án elfogadta, jelenleg a Tanács előtt van (lásd még a 2016 decemberében született politikai megállapodásról szóló bizottsági sajtóközleményt).

Az érintett tagállamok – Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – kötelezettségvállalásokból származó előnyeit az országspecifikus adatlapok szemléltetik.

A kötelezettségvállalások teljes szövege a Bizottság versenypolitikai weboldalán is megtekinthető. A javasolt kötelezettségvállalások összefoglalása az Európai Unió Hivatalos Lapjában fog megjelenni. További információ található a Bizottság versenypolitikai weboldalán és a nyilvános ügyek jegyzékében a 39816 ügyszámon.

Forrás: NRGreport, MTI

NR címlapCímlap

Nincs esély a globális klímaszolidaritásra?

Nincs esély a globális klímaszolidaritásra?
Fenntarthatóság Willem H. Buiter, a Citigroup volt vezető közgazdásza, a Columbia Egyetem vendég-professzora, Copyright: Project Syndicate, 20202020-02-21 05:57

bővebben »

A Tesla titka 2.

A Tesla titka 2.
Vállalatok Szabó Dávid, a Hold Alapkezelő portfóliómenedzsere2020-02-20 05:59

bővebben »

Még több cikk »