NRGreport
Menü

A környezeti szennyezés ellen lépett fel a közgyűlés

A Környezetvédelmi Közgyűlést követően először született konszenzussal elfogadott miniszteri zárónyilatkozat.

Idén december 4-e és 5-e között Nairobiban, az ENSZ Környezetvédelmi programjának székhelyén rendezték meg a világszervezet harmadik Környezetvédelmi Közgyűlésének (UNEA3) magas szintű szakaszát, amelyen hazánkat Nagy István, az Földművelésügyi Minisztérium miniszterhelyettese képviselte. A tanácskozás eredményeit politikai nyilatkozatban és határozatokban rögzítették, melyeket kiegészítenek a tagállamok szennyezés-megelőzési és -csökkentési önkéntes vállalásai.

A UNEA3 közgyűlés a környezetvédelem legmagasabb globális szakmapolitikai döntéshozó fóruma, melyen az ENSZ tagállamainak környezetvédelemért felelős miniszterei és vezetői, az érintettek széles körét képviselő csoportok, releváns szervezetek főtisztviselői és szakértői, fejlesztéspolitikával foglalkozó intézmények, a tudományos és üzleti élet, valamint a civil szféra képviselői vettek részt. A közgyűlés mottója ezúttal az „Egy szennyezésmentes Világ felé” volt, fókuszában pedig a környezet szennyezésének megelőzése, csökkentése és megszüntetése állt.

A tárgyalások legnagyobb eredménye, hogy a Környezetvédelmi Közgyűlést követően először született konszenzussal elfogadott miniszteri zárónyilatkozat. A most elfogadott dokumentumban a környezetvédelemért felelős vezetők elkötelezettségét és szakmapolitikai útmutatását rögzítették a környezetszennyezés világméretű növekedésének megállítására, ami szorosan összefügg az ENSZ által 2015-ben elfogadott, 2030-ig meghatározott fenntartható fejlődési célok megvalósulásával is.

A közgyűlés kiemelten foglalkozott a környezetminőség egészségi állapotra gyakorolt hatásával, a levegőszennyezés kritikus mértékével, és a klímaváltozással való szoros kapcsolatával, hangsúlyozva ezzel összefüggésben a tiszta energiákra való áttérés szükségességét. Nagy hangsúlyt kapott a vegyianyagok  veszélye és fokozott kiváltásának szükségessége, továbbá a tengerek, óceánok drámaian növekvő szennyezésének problémája, különös tekintettel a műanyag csomagolóanyagoka és mikroműanyagokra. Kiemelték a szennyezés megelőzésének elsődlegességét és e tekintetben a magánszektor kulcsszerepét, valamint a szemléletformálás és környezeti oktatás fontosságát. A közgyűlés további határozatokat fogadott el egyebek mellett a vizek és a  talajok védelméről, a biológiai sokféleség ágazati politikákba történő integrálásának szükségességéről.

Nagy István felszólalásában hangsúlyozta: Magyarország környezetpolitikájának célja, hogy az ország gazdasági fejlődése a természeti erőforrások és értékek megőrzése, valamint fenntartható hasznosítása mellett menjen végbe. Példákat sorolt fel a hazai, folyamatban lévő és tervezett  környezetszennyezés-megelőzési és –csökkenetési intézkedésekre, kiemelve az olyan hasznos szemléletformáló és oktatási célzatú akciókat, mint amilyenek a helytelen lakossági tüzelés elleni, hulladékgyűjtési és fenntartható közlekedést támogató kampányaink. Szólt az e-mobilitási programról, a közösségi közlekedés arányának megőrzéséről, a hulladékmegelőzési előírások szigorítása  következtében  jelentősen csökkenő ingyenes műanyag zacskó forgalmazásáról, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés  kiterjesztéséről, a környezetvédelmi laboratóriumi hálózat fejlesztéséről, továbbá az élelmiszerhulladék további csökkentéséről és a helyi termelők szerepének növekedéséről a helyi élelmiszerellátásban, ami a szállítással összefüggő környezetterhelés csökkentése mellett a helyi munkahelyteremtéshez is hozzájárul. Hangsúlyozta hazánk elkötelezettségét a határokon átterjedő szennyezésekkel kapcsolatos nemzetközi együttműködés iránt, a kapcsolódó aktivitások közül kiemelve Magyarország  soros elnöki tisztét a Helsinki Vízügyi Egyezményben és a Kárpátok Keretegyezményben, a Tisza vízgyűjtő együttműködés fejlesztését, valamint a nagy távolságú légszennyezésről szóló Genfi Egyezmény módosított jegyzőkönyveinek hazai ratifikálási folyamatát.

A ENSZ Környezetvédelmi Közgyűlését legközelebb 2019-ben szervezik meg - olvasható a Földművelésügyi Minisztérium közleményében.

Forrás: NRGreport