Szabályozás

A KÁT Intraday és a KÁT pótdíj átalakítás

NRGreport | 2018.05.24. 12:53

A megújuló támogatási rendszer

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. június 28-án megjelent az Iránymutatás a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról (2014/C 200/01) szóló bizottsági közlemény („State Aid Guideline”), alapján 2017. január 1-től bevezetésre került az új magyar megújuló villamosenergia támogatási rendszer, a METÁR, melynek két eleme van a kötelező átvételi rendszer és a prémium támogatási rendszer. A régi kötelező átvételi rendszer (KÁT) érvényben marad a régi termelőkre a meglévő szerződéseik szerint, de az új belépők csak a METÁR-ba léphetnek be 2017. január 1-jétől.

A MAVIR, mint Befogadó elsődleges feladata

A jogszabályokban meghatározott feltételek szerint, a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatására a meghatározott költségviselők által fizetendő pénzeszközök, valamint a prémium típusú támogatások meghatározása és elszámolása, továbbá az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott KÁT mérlegkör működtetése, a kötelezően átveendő villamos energia teljes mennyiségének a szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítése, a KÁT és Prémium támogatási rendszerek adatairól a nyilvánosság tájékoztatása.

A kötelező átvételi rendszer

Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia termelője, amennyiben az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel, jogosult a KÁT mérlegkörbe csatlakozni, 2017. január 1-jét megelőzően benyújtott új KÁT jogosultság kérelem esetén a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, egyébként a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. A Befogadó mérlegkör-tagsági szerződést köt az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia termelőivel, aki a mérlegkör tagsági szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján, hatósági áron vásárolja fel a KÁT termelők által termelt villamos energiát. A KÁT termelők számára a napi tervezett menetrend és a megvalósult ténytermelés adatait alapul véve szabályozási pótdíjat számláz. A KÁT mérlegkör-tagok kötelesek menetrenddel, ill. havonta zónaidőnként prognosztizálni a KÁT mérlegkört érintő napi, ill. éves termelésüket. A mérlegkör-tagok termelési tény adatait a Befogadó havi rendszerességgel publikálja. A KÁT termelők által a napi menetrend szerint termelni tervezett villamos energia teljes mennyisége a HUPX-en kerül értékesítésre.

Részletek https://www.mavir.hu/web/mavir/ugyfelszolgalat Hasznos dokumentumok menüpont alatt.

A Prémium támogatási rendszer

A 0,5 MW, vagy azt meghaladó beépített teljesítményű megújuló energiaforrást felhasználó erőmű, amennyiben az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel, jogosult a Prémium támogatási rendszerhez csatlakozni. A támogatás kizárólag prémium formájában nyújtható. Az erőművek a piacon maguk értékesítik a villamos energiát. A havonta utólag meghatározott piaci referencia ár (HUPX átlagár) a támogatott árra kerül kiegészítésre. A 0,5 MW-ot elérő, de 1 MW alatti erőműveknek (kivéve szélerőművek) kiosztott támogatási jogosultságok mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állapítja meg. Minden szélerőmű és minden 1 MW-ot elérő erőmű csak versenyeztetési eljárásban kaphat támogatási jogosultságot. A Befogadó prémium támogatási szerződést köt a prémium típusú támogatás eső villamos energia termelőivel, aki a támogatási szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján, a Premizált termelő közcélú hálózatra kiadott tény termelése után fizeti meg a prémiumot a Premizált termelő részére. A Premizált termelők kötelesek havonta prognosztizálni éves termelésüket. A termelők termelési tény adatait a Befogadó havi rendszerességgel publikálja.

Részletek https://www.mavir.hu/web/mavir/ugyfelszolgalat Hasznos dokumentumok menüpont alatt.

A KÁT és a Prémium támogatási rendszer finanszírozása

A VET arra kötelez minden mérlegkör-felelőst (KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettet), hogy az átviteli rendszerirányítóval kötött szerződés alapján, valamint a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően – a felhasználó(i) részére értékesített villamos energia arányában – megfizesse az átvételi kötelezettség és a a prémium támogatás alá eső villamosenergia-termelés támogatására az átviteli rendszerirányító által meghatározott pénzeszközök ráeső összegét. A KÁT és Prémium pénzeszköz összegét a Befogadó a vonatkozó rendelet szerint határozza meg oly módon, hogy a KÁT és Prémium támogatási rendszerek működtetése során a MAVIR ZRt.-nek sem nyeresége, sem vesztesége nem keletkezhet.

  NRGreport
Bejegyzés megosztása
Ajánlott cikkek
Iratkozz fel hírlevelünkre!
©2023 NRGREPORT, Minden jog fenntartva.