NRGreport
Menü

Pontosabb követelmények július 1-jétől

Július 1-jétől pontosabb menetrendtartási követelmények lépnek életbe. Cél a villamosenergia-rendszer működtetési költségeinek csökkentése és az ellátásbiztonság növelése.

A kötelező átvételi rendszerben (KÁT, METÁR) résztvevő megújuló energia termelőktől 2018. július 1-jétől pontosabb menetrendtartást vár el a szabályozás, azaz precízebben kell előre tervezniük az általuk megtermelt és a villamosenergia-rendszerbe betáplált energia mennyiségét. A pontosabb menetrendadás csökkenti a villamosenergia-rendszer működési egyensúlyának fenntartására fordított költségeket, amit a rendszerhasználati díjakon keresztül a fogyasztók fedeznek. A költségek csökkentése mellett a szabályozás másik célja az ellátásbiztonság fenntartása.

Az erőművek menetrendadási kötelezettsége azt jelenti, hogy előre kell jelezniük, adott időegység alatt várhatóan mennyi energiát termelnek és táplálnak be a rendszerbe. Ha ez a becslés nem pontos, akkor a kieső energiamennyiséget kiegyenlítő energiával kell pótolni. Ehhez a szabályozásban résztvevő más erőműveket kell beindítani, ami jelentős többletköltségekkel jár a rendszer üzemeltetése szempontjából. A felmerülő költségeket a rendszerhasználati díjakon keresztül a fogyasztók fizetik meg. 
A szigorúbb menetrendezési szabályok bevezetése a megújuló energiát termelő erőművek hatékonyabb integrációja és a rendszerüzemeltetési költségek csökkentése miatt szükséges.

A szabályozás egyik újdonsága, hogy az eddigi napi elszámolási mérési időegység helyett ezentúl az elszámolás negyedórás alapú lesz, azaz negyedórás időegységekre lebontva kell előre megbecsülni a megtermelt energiamennyiséget.

2018. július 1-jétől a menetrendadás elmulasztása 0,5 MW alatti erőmű esetében is szankcionálható lesz, valamint a menetrendtől való eltérés miatt fizetendő szabályozási pótdíj mértéke differenciálttá válik, rossz menetrendezés esetén növekszik. A 0,5 MW alatti erőműveket bónusz juttatásával ösztönzik a pontosabb menetrendadásra.

A pótdíj mértéke függ a kiegyenlítő energia árától és az adott technológia által termelt energiamennyiség előrejelezhetőségétől.

A menetrendtől való eltérés esetén 2018. július 1-jétől 0,5 MW üzemméret felett az alábbi esetekben kell pótdíjat fizetni:

a./ szélerőmű, naperőmű vagy 5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű vízerőmű esetén, az adott elszámolási mérési időegységben (negyedórában) történő értékesítésnek a menetrendtől való 50%-nál nagyobb eltérése esetén;

b./ 5 MW névleges teljesítőképességet elérő vízerőmű esetén az adott elszámolási mérési időegységben (negyedórában) történő értékesítésnek a menetrendtől való 25%-nál nagyobb eltérése esetén;

c./ 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biogázból vagy hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gázból villamos energiát termelő erőmű esetében az adott elszámolási mérési időegységben (negyedórában) történő értékesítésnek a menetrendtől való 20%-nál nagyobb eltérése esetén;

d./ a fentiekben nem nevesített erőmű esetén az adott elszámolási mérési időegységben (negyedórában) történő értékesítésnek a menetrendtől való 5%-nál nagyobb eltérése esetén.

A menetrendadással kapcsolatos jogok közös gyakorlása és a kötelezettségek közös teljesítése céljából a termelők összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köthetnek a MAVIR-ral. További újdonság 2018. július 1-jétől, hogy a pótdíj összege napon belüli menetrenddel csökkenthetővé válik. Ez a lehetőség és a szabályozási bónusz összevont menetrendadás esetén az összevont menetrendre alkalmazandó.

2018. július 1-jétől alkalmazandó menetrendadási és menetrendtartási kötelezettségeket az alábbi jogszabályok részletezik:

→ a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet;
→ az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet.

Forrás: MEKH