NRGreport
Menü

Termelési rekord és új kutak sem tudták ellensúlyozni a Mol legnagyobb gondját

A Mol pénteken ismertette a 2019 elsős negyedéves eredményeit. A társaság kimondottan kedvezőtlen külső környezetben a legfontosabb eredménysorok többségében kisebb mértékben elmaradt az elemzői várakozásoktól és nagyobb mértékben az egy évvel korábbi bázistól. Az eredmények alakulásában a finomítói árrések egész iparágat sújtó mélypontra esése döntő jelentőségű volt, így a finomítás-kereskedelem eredményének romlását a finomítói termelés bővülése, valamint az újabb sokéves rekordra emelkedő olaj- és gáztermelés, illetve az ennek nyomán javuló eredményt felmutató kutatás-termelési üzletág, valamint a lendületesen tovább növekedő fogyasztói üzletág sem tudta ellensúlyozni.

Termelési rekord és új kutak sem tudták ellensúlyozni a Mol legnagyobb gondját

A Mol ma hajnalban közzétett beszámolójának főbb pontjai: 

→ A tisztított EBITDA forintban közel 10, dollárban közel 20 százalékkal csökkent éves összevetésben, reflektálva a gyengébb forint hatására is.

→ Az üzemi eredmény és a profit mintegy 20 százalékkal csökkent a bázishoz mérten.

→ A kutatás-termelés dollárban számolt eredménye az erőteljes kitermelési tevékenység által is támogatva szinten maradt; a kitermelés mintegy hétéves csúcsot ért el, megközletíve a napi 116 ezer hordót.

→ A finomítás-keresledelmi üzletág EBITDA-ja viszont nagyot esett, nagyrészt a finomítói árrések ötéves mélypontra zsugorodása miatt, így a petrolkémia súlya az eredményben 70 százalék körüli szintre nőtt.

→ A fogyasztói szolgáltatások üzletág, így a Fresh Corner koncepció fejlesztése és eredményének lendületes emelkedése is folytatódott, amelyen belül a nem üzemanyagok részaránya is tovább nőtt.

→ A cash flow termelés ugyan csökkent éves összevetésben, de továbbra is erőteljesnek mondható.

→ Az első negyedéves eredmények alapján a menedzsment 2019-es céljai továbbra is teljesíthetőnek tűnnek.

Milyen lett a negyedév?

A Mol az iparágban kiemelten figyelt tisztított EBITDA (-5%) és az adózott eredmény tekintetében (-4%) némileg alulteljesítette az elemzői várakozásokat az első negyedévben, míg az üzemi eredmény kis mértékben (+2%) meghaladta azokat. A legfontosabb eredménysorok éves összevetésben visszaesést mutatnak: a forintban számolt EBITDA 9, az üzemi eredmény 21, a társaság profitja pedig 19 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Az iparág ciklikus jellege miatt kevésbé releváns negyedéves összevetésben még jelentőseb csökkenés látszik.

Az egyes üzletágak EBITDA-hoz való hozzájárulását vizsgálva megállapítható, hogy míg a fogyasztói szolgáltatások jelentősen (+7%), a gáz üzletág pedig enyhén (+2%) meghaladta a várakozásokat, addig a kutatás-termelés nagyjából hozta azokat (-1%), viszont a finomítás-kereskedelem nagyobb mértékben elmaradt (-9%) a konszenzustól. Éves összevetésben a fogyasztói szolgáltatások ismét 20 százalék feletti bővülést produkált, a kutatás-termelés EBITDA-ja pedig 10 százalékkal bővült. A finomítás-kereskedelem üzletágban ugyanakkor 30, a gáz üzletágban pedig 15 százalékkal csökkent az EBITDA éves összevetésben. Az előző negyedévhez képest a gáz üzletág (+36%) és a fogyasztói szolgáltatások (+5%) tudott javítani, a két nagyobb üzletág, a kutatás-termelés (-17%) és különösen a finomítás-kereskedelem (-43%) azonban jócskán alulmúlta az egy évvel korábbiakat. 

Termelési rekord és új kutak sem tudták ellensúlyozni a Mol legnagyobb gondját


Lássuk, melyek voltak a Mol egyes üzletágainak teljesítményére ható, a negyedév teljesítményét alapvetően befolyásoló fontosabb tényezők.
 

Kutatás-termelés

Az upstream egyszeri tételek nélkül, forintban számolt EBITDA-ja tehát 10 százalékkal nőtt 2018 első negyedévéhez képest, amit a bázistól (66,8 dollár/hordó) érdemben elmaradó (63,2 dollár/hordó) átlagos negyedéves Brent-árfolyam mellett tudott elérni a Mol. Az eredmény javulását az újabb sokéves csúcsra emelt kitermelés mellett a fajlagos költségek csökkenése, valamint az átlagos realizált szénhidrogénárak kis mértékű emelkedése is támogatta. Az üzletág cash flow termelése 215 millióról 198 millió dollárra, 8 százalékkal csökkent éves összevetésben. A forintban számolt eredményt nagyban emelte a dollár/forint árfolyam alakulása is, a dollárban számolt EBITDA éves összevetésben 1 százalékkal csökkent. 

Termelési rekord és új kutak sem tudták ellensúlyozni a Mol legnagyobb gondját

A csoportszintű átlagos napi szénhidrogén termelés több mint napi 5 ezer hordó kőolaj egyenértékkel, több mint napi 115 ezer hordó kőolaj egyenértékre emelkedett éves összevetésben. Ez az előző negyedévhez képest is további növekedést jelent, így a kitermelési szint már hétéves rekord magasságban jár. A bővülés nagyrészt ismét az Egyesült Királyságban valósult meg, miközben a magyar és horvát mezők termelése kis mértékben tovább csökkent éves és negyedéves összevetésben. 

Termelési rekord és új kutak sem tudták ellensúlyozni a Mol legnagyobb gondját


A termelési költségek 5,8 dollár/hordóra mérséklődtek az egy évvel korábbi 6,2 és az egy negyedévvel korábbi 6,8 dollárról, köszönhetően a termelésnövekedésnek és a kedvező árfolyamhatásoknak. Az olajárak éves összevetésben látható gyengülésével szemben az átlagos realizált szénhidrogénár kis mértékben, 47,3 dollár/hordóról 47,5 dollárra nőtt, míg a tavalyi utolsó negyedévhez képest (52,1 dollár) jelentősebb esés tapasztalható. Ugyanakkor az üzletágban végrehajtott beruházások 71,7 millió dollárról 22 százalékkal 85,8 millió dollárra bővültek. 

Termelési rekord és új kutak sem tudták ellensúlyozni a Mol legnagyobb gondját

Finomítás-kereskedelem

Az üzletág mind az elemzői várakozást, de főleg az egy évvel korábban elért eredményt jelentősen alulmúlta a tisztított EBITDA tekintetében, elsősorban a kedvezőtlen külső környezet miatt. Elsősorban a csoportszintű finomítói árrés, de a petrolkémiai árrés is gyengült a bázishoz képest, előbbi ötéves mélypontra. A finomítói termelés, valamint a kőolaj- és petrolkémiai termék-értékesítés ugyanakkor bővült éves összevetésben. 

Termelési rekord és új kutak sem tudták ellensúlyozni a Mol legnagyobb gondját


A csoportszintű finomítói árrés 3,1 dollár/hordóra süllyedt 2019 első negyedévében az egy évvel korábbi 5,3 dollárról, illetve a 2018. negyedik negyedéves 4,9 dollárról, és egészen 2014 második negyedévéig kell visszamennünk ahhoz, hogy ennél alacsonyabbat találjunk. A finomítói árrések visszaesése összefügg a Brent/Ural különbözet csökkenésével, illetve az Ural szokatlan felárának kialakulásával, amit a hasonló típusú (közepesen nehéz, savanyú) olajfajták kínálati piacának beszűkülése idézett elő, emellett szezonális okok is belejátszottak. Az új csoportszintű petrolkémiai árrés 415,2 euróra csökkent (/tonna), alulmúlva az egy évvel korábbi 438,1, illetve az egy negyedévvel korábbi 429,1 eurós értéket. 

Termelési rekord és új kutak sem tudták ellensúlyozni a Mol legnagyobb gondját


Az üzletág hatékonyságjavító programja (DS 2022), illetve az idei évre a menedzsment által kitűzött cél teljesülése a jelentés szerint a terv szerint halad; 2019 egészében 50 millió dolláros EBITDA-növekedést vár a menedzsment az üzletágtól.

Petrolkémia

A szegmens tisztított EBITDA-ja 26,2 milliárd forint lett, 12 százalékkal elmaradva az egy évvel korábbi, ugyanakkor 117 százalékkal túlszárnyalva az előző negyedéves eredményt. Noha a petrolkémiai árrések is gyengültek az idei első negyedévben, mégis, ez a szegmens adta az üzletág EBITDA-jának közel 70 százalékát az időszak során. A polimer-termelés 2 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, de 8 százalékkal nőtt negyedéves összevetésben, míg a petrolkémiai értékesítés 5 százalékkal emelkedett éves, és 3 százalékkal negyedéves összevetésben.

Finomítás és kereskedelem

A szegmens tisztított EBITDA-ja az egy évvek ezelőttihez mérten több mint 50 százalékkal 12,4 milliárd forintra zuhant. A finomítói termelés kis mértékben, nem egészen 1 százalékkal nőtt, a kőolajtermék-értékesítés pedig 7 százalékkal bővült, ezek azonban nem tudták ellensúlyozni a finomítói marzsok gyengülésének kedvezőtlen hatását.
 

Fogyasztói szolgáltatások (kiskereskedelem)

Az üzlet tisztított EBITDA-ja éves összevetésben továbbra is lendületesen, forintban számolva több mint 20 (dollárban közel 10) százalékkal emelkedett, és jelentősen túlhaladta a konszenzust is. Az üzemanyagok és a nem üzemanyag termékek egyaránt hozzájárultak a növekedéshez; ez utóbbi árrése 9 százalékkal 56,1 millió dollárra nőtt, így súlya az egészen belül 27,7 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 26,1 százalékról. Az üzemanyagok keresletének robusztus növekedése mellett a Mol által értékesített benzin és gázolaj mennyisége közel 6 százalékkal 1,299 milliárd literre emelkedett.

A beruházások szinten maradtak az egy évvel korábbival (20 millió dollár), amit nagyrészt a Fresh Corner koncepció folytatólagos megvalósítására fordítottak, kisebb részt a mobilitási szolgáltatásokra. A működési költségekre továbbra is felfelé irányuló hatást gyakorol a régióban, különösen Magyarországon, Szlovákiában és Romániában tapasztalható bérnyomás.

Gáz

Az üzletág 18,4 milliárd forintos tisztított EBITDA-ja a várakozásokat enyhén ugyan meghaladta, azonban az egy évvel korábbitól 15 százalékkal elmaradt. A csökkenést ezúttal is elsősorban az eredményesség szempontjából kedvezőtlen tarifális változások és az emelkedő energiaköltségek magyarázzák.
 

Hogyan áll az éves célok teljesülése?

Az év első, szezonális okok miatt eredmények tekintetében rendszerint gyengébb negyedévét követően a menedzsment 2019 egészére meghatározott célszámai továbbra is teljesíthetőnek tűnnek, az időszak kedvezőtlen külső körülményei ellenére is.

A mintegy 2,3 milliárd dolláros tiszított EBITDA-cél időarányosan teljesül az514 millió dolláros eredménnyel, és bár ez a beruházásokra egyelőre nem igaz, az első negyedév 284 millió dolláros szintjéről még kényelmesen meglehet az 1,9-2,1 milliárd dolláros idei cél is. Az erőteljes első negyedéves cash flow termelés alapján (231 millió dollár) a 200-400 millió dolláros éves cél elérésének valószínűsítéséhez sem kell nagy bátorság. A kitermelés egyelőre az éves célátlag felett alakul, és bár az eladósodottság némileg nőtt, így is messze a célon belül alakul. 

Termelési rekord és új kutak sem tudták ellensúlyozni a Mol legnagyobb gondját

Mol


Így látja Hernádi Zsolt

"Több mint 500 millió dolláros EBITDA-t és pozitív szabad cash flowt generáltunk az első negyedévben, amely megfelelő alapot ad 2019-es éves célkitűzéseink eléréséhez és transzformációs beruházásaink megvalósításához. A vállalatcsoport nyeresége a korábbi magas bázisról csökkent, mivel a finomítói 
árrések lényegesen alacsonyabbak voltak az első negyedévben és ezt csak részben tudta mérsékelni a javuló belső teljesítmény. A fogyasztói szolgáltatások szegmens továbbra is kétszámjegyű EBITDA növekedést produkált, továbbá megnyitottunk a 700. Fresh Corner üzletünket, miközben a kutatás-termelés 2012 óta a legmagasabb kitermelési 
szintet érte el" 
- fogalmazott Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.

Drága a Mol?

Az eredmény mérséklődésével párhuzamosan az egy részvényre jutó speciális tételek nélküli eredmény 86,4 forintról 65,6 forintra csökkent az idei első negyedévben az előző év hasonló időszakához képest. 

Termelési rekord és új kutak sem tudták ellensúlyozni a Mol legnagyobb gondját


A Mol nettó adósság/EBITDA mutatója 0,72-ről 0,57-re esett vissza éves összevetésben, azonban az előző negyedév 0,41-es értékéhez képest növekedés látható. A mutató továbbra is kényelmesen a Mol menedzsmentje által meghatározott 2-es limit alatt mozog. A nettó eladósodottság tekintetében hasonló a trend, az érték 2018 első negyedévéhez (17,7%) képest csökkent 2019 első negyedévében (15,4%), azonban emelkedett 2018 utolsó negyedévéhez viszonyítva (12%). 

Termelési rekord és új kutak sem tudták ellensúlyozni a Mol legnagyobb gondját

A Mol árazása a folytatódó részvényárfolyam-emelkedés mellett is továbbra is viszonylag kedvező. A 10 százalékos átlagos eredménynövekedésnél és a 7 százalék feletti P/E mutató a szektoron belül inkább a jobbak között van, igaz, lehet kedvezőbb mutatókat is találni. 

Termelési rekord és új kutak sem tudták ellensúlyozni a Mol legnagyobb gondját


A Mol árazása EV/EBITDA alapon is hasonló, a vizsgált olajipari vállalatok között a középmezőnyben található, ugyanakkor a magyar olajtársaság helyzete az átlagos várható EBITDA-növekedés alapján szintén kedvező. 

Termelési rekord és új kutak sem tudták ellensúlyozni a Mol legnagyobb gondját


Így alakult a Mol-részvény árfolyama az elmúlt egy évben: 

Termelési rekord és új kutak sem tudták ellensúlyozni a Mol legnagyobb gondját

 

Forrás: Portfolio