Vállalatok

Új naperőműveket épít és külföldre kacsingat az Alteo

NRGreport | 2019.05.08. 12:56

Tulajdonképpen még be sem fejezte előző befektetési programját, máris elkezdi a következőt és már számos új tranzakcióról tárgyal az Alteo. Ezek közül a közelmúltban bejelentett szélerőmű akvizíció az első fontos lépés lehet, amely olyan nagyságrendű befektetés, hogy számottevően túlnő a 2016-os nyilvános részvénykibocsátás során megfogalmazott befektetési célon. Ezen túl a társaság egyebek mellett további naperőmű kapacitást tervez telepíteni, és izgalmas lehetőségeket lát a környező országokban is. Húz a piac, jönnek az új vonzó lehetőségek, ezekről sem akarunk lemaradni – mondta el Ifj. Chikán Attila, a vállalat vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjúban.

Portfolio: Márciusban zártkörű részvénykibocsátást tartottak, ezzel gyakorlatilag újabb korszakot nyitottak a társaság életében a 2016-os nyilvános részvénykibocsátást követően. Hogyan értékeli az Alteo helyzetét és működési környezetét jelenleg? Sikerült tartaniuk a 2016-ban kijelölt tervet?

Ifj. Chikán Attila: A 2016-os részvénykibocsátás során a befektetőknek tett ígéretünket 2018 végéig teljesítettük, és több mint 12 milliárd forint befektetéséről döntöttünk. Ezek kivitelezése részben még folyamatban van, azonban várhatóan 2019 közepéig minden érintett befektetés, így a két nagy, összesen 14 MW-os naperőmű, valamint az energiatárolós K+F projekt lezárása is megtörténik. Úgy látjuk, hogy nagyon tág még a tér előttünk. Tulajdonképpen még nem is fejeztük be az előző fázist, illetve befektetési programot, máris elkezdjük a következőt és már most számos új tranzakcióról tárgyalunk. Ezek közül a közelmúltban bejelentett jelentős szélerőmű akvizíciónk az első fontos lépés lehet. Ez maga egy olyan nagyságrendű befektetés, amely már számottevően túlnő a 2016-os nyilvános részvénykibocsátásunk során megfogalmazott 10-15 millliárd közötti befektetési célunkon. Húz a piac, jönnek az új vonzó lehetőségek, ezekről sem akarunk lemaradni.

Úgy tűnik, Magyarország egyre komolyabban elköteleződik a megújuló energia, elsősorban a napenergia mellett, amiből mi is alaposan szeretnénk kivenni a részünket. Továbbra is várhatók tehát beruházások, erőműépítések az Alteo részéről, igaz, már egy másik támogatási rendszerben, a Metárban. A kormány dolgozik Magyarország 2030-ig szóló energiastratégiáján, amibe bevonja az iparági szereplőket, így az Alteót is, valamint tagjai vagyunk az Energetikai Innovációs Tanácsnak is. Bár a stratégia különböző szcenáriói közül majd az év végéi dönt a kormány, azonban még a legkevésbé megújuló forgatókönyv alapján is radikálisan nőhet a jövőben a megújuló energiaforrások szerepe Magyarországon. 

Új naperőműveket épít és külföldre kacsingat az Alteo

A magyar energetika jelenlegi helyzetét alapvetően pozitívnak látom, elsősorban azért, mert tényleges igény van arra, hogy nyíltan foglalkozzunk a kihívásokkal. Úgy érzem, igény esetén szót is kapnak a szakmai szereplők, amire a kormányzat valóban oda is figyel. Hangsúlyozni kell azt is, hogy azért is tudunk egyre sikeresebben teljesíteni és növekedni, mert a fenntarthatóság egyre fontosabb hazánkban és a piaci szereplőknek egyaránt. Egyre több olyan iparvállalat akad, aki magától keres meg minket, mondván, úgy döntöttek, a fenntarthatóság ezentúl stratégiai irány, és segítsünk nekik abban, hogy energiaellátásukat ezen szempont messzemenő figyelembevételével alkothassák meg.

Az energiaszektor korábban nem tapasztalt sebességgel alakul át, így a korábbiaknál jóval nehezebb akár csak pár évre előre prognosztizálni is. Volt-e szükség módosítani az Alteo stratégiai irányvonalán?

Stratégiai víziónk az alapítás óta alig változott. Ugyanakkor a stratégia a stabil alapok mellett is egy dinamikus dolog, legalább évente újra kell gondolni egyes részeit, át kell szabni bizonyos pontokat, alkalmazkodva a változó piaci körülményekhez. Teljesen máshogy működik például a kiskereskedelem egy olyan piacon, ahol nem csökkennek, hanem folyamatosan, trendszerűen nőnek az árak. Egy emelkedő árú piacon például egy ajánlati kötöttség sokkal rövidebb tud lenni, mint egy csökkenőn. Aszerint tehát, hogy milyen piacon mozog az ember, a stratégiáját folyamatosan csiszolgatnia kell az adott körülményekhez mérten.

Mivel a 2008-as válság előtt hat hónappal alakultunk meg, számos dolog máshogyan történt, mint várni lehetett. Ennek természetesen több jelentős hatása volt a cégre, pozitívak is, például hogy az energetikai eszközök ára csökkent. Miután pedig az akvirálás már kezdetben is célunk volt, rendkívül kedvező árakon tudtunk akvirálni, miközben a vas ugyanannyi kiló volt, vagyis az eszközök ugyanazt tudták, mint korábban. Sőt, olyan eszközök is eladók lettek, amelyek előtte elképzelhetetlenek lettek volna. Sok nemzetközi nagyvállalat döntött úgy, hogy belföldre vagy legnagyobb piacaira koncentrál, és a többit eladja. Ennek az lett a következménye, hogy nagyobbat tudtunk nőni akvizícióval, mint amit eredetileg terveztünk. Másrészt, a zöldmezős beruházások aránya jóval alacsonyabban alakult az eredetileg vártnál. Persze, közben az energia ára is lement, úgy gondoltuk azonban, hogy az idővel majd szépen visszaemelkedik, ami szintén bekövetkezett.

Hogyan alakulhatnak a társaság tevékenységei a következőkben?

További naperőmű kapacitást tervezünk telepíteni a Metár keretében, várhatóan nem is olyan sokára, hiszen a kormány jelenlegi tervei szerint jövőre már jöhetnek az új, megújuló energia termelő kapacitások telepítését célzó tenderek. Elképzeléseink szerint az egyre fontosabbá váló megújuló energiaforrások mellett még jó darabig a földgázra is szükség lesz a hazai energiaellátás biztosításához. (A nukleáris energia szerepe az energiarendszerben szintén meghatározó, de ez az Alteónak nem célterülete.) Ma még ugyanis a földgáz bázisú villamos energia termelés hozza azt a rugalmasságot a rendszerbe, amire szükség van. Ez persze nem lesz így örökké, de várhatóan már 2050-ben sem. Addig viszont, noha az új tárolási megoldások és fogyasztóoldali szabályozások jelentősen növelhetik a rugalmasságot, de nem egyik pillanatról a másikra, így pár évtizedig még a földgáznak is van helye a rendszerben. Ezért a minimális cél a földgáznál is az, hogy fenntartsuk, és akár építsük is az üzletet.

Tapasztalataink szerint jelentős igény van azon szolgáltatásainkra is, amelyek nem feltétlenül járnak építéssel vagy befektetéssel. Ezek alatt azokat a hosszú távú szerződések alapján végzett tevékenységeket, illetve üzletágakat értem – erőmű-üzemeltetés, karbantartás, energetikai beruházások kivitelezése -, amelyeket elsősorban iparvállalatoknak, illetve önkormányzatoknak végzünk. Ezek a tevékenységek egyre fontosabbak számunkra, szeretnénk tovább erősíteni e téren, célunk újabb hosszú távú üzemeltetési, kivitelezési és karbantartási szeződéseket kötni. Az Alteo harmadik fontos területe a kiskereskedelem, ahol rendkívül dinamikus bővülés látható.

Emellett nem feledkezünk meg a külföldről sem, a későbbiekben az üzleti aktivitásban és a tőkepiacon is szeretnénk nemzetközibbek lenni. Azt gondoljuk ugyanis, hogy a vállalat értéke növekszik azáltal, ha több országból is származik árbevétele és EBITDA-ja. Másrészt izgalmas lehetőségeket látunk a környező országokban. Annak oka, hogy miért nem halad gyorsabb ütemben a nemzetközi terjeszkedés, egyszerű – jelenleg kifejezetten jól megy a magyar üzlet, és szeretnénk elsőként hazánkban feltárni a még kiaknázatlan, magas megtérülést biztosító befektetési célpontokat. Ezzel együtt a társaság életének következő szakaszát szeretném úgy zárni, hogy már külföldről is van árbevételünk.

Szigorúan véve tulajdonképpen mindössze egyetlen elvünk van: csak olyasmit csinálunk, amihez valóban értünk. Ha nem értjük, előbb megtanuljuk, és utána kezdjük el csinálni – jó példa erre a tervezett hulladékgazdálkodási üzletág, ahol először megtaláltuk azt a kolléganőt, aki nemcsak képes az üzleti modell kidolgozására, hanem minden szempontból alkalmas annak felépítésére és vezetésére. Remélem, hogy az üzletág tekintetében hamarosan újabb bejelentést tehetünk. 

Új naperőműveket épít és külföldre kacsingat az Alteo

A szélenergia területén jelentős akvizíciót jelentettek be nemrég. Milyen megfontolások támogatták döntésüket?

Szeretnénk, hogy a magyar energiarendszer ténylegesen fenntartható legyen, és ebbe nemcsak az tartozik bele, hogy új erőműveket építünk, hanem az is, hogy mit kezdünk a régiekkel. Ezért is írtunk alá adásvételi szerződést egy 25 MW névleges kapacitású szélerőműpark megvételére vonatkozóan. Termelésük ma még kötelező átvétel alá esik, de mivel a szélturbinák élettartama jelentősen meghaladja a támogatott átvételi időszakét, lesz egy olyan időszak is, amikor támogatás nélkül kell majd üzemelniük. Nekünk pedig határozott elképzelésünk van arra, hogy hogyan tudnánk jól működtetni a szélerőműveket a kötelező átvételi időszakon túl is. A támogatási időszakból kikerülő megújulós erőművek sorsa, további hatékony működésük biztosítása, ezáltal ezen erőművek megtartása a magyar energiamixben nemzetstratégiai jelentőségű ügy. Ez egy olyan, hosszú távú befektetés a részünkről, amihez tőkét is vontunk be, és ami jól jelzi a jövőnket, illetve az Alteo által kijelölt irányokat. Emellett a szélerőműpark egy nagyságrenddel növeli meg az Alteo EBITDA-ját mind KÁT alatt és remélhetőleg KÁT után is, azaz várakozásaink szerint megtérülése is igen kedvező.

Ha a vízió szintjén nézzük a dolgot, akkor már építjük a 2030-es, de azt is mondhatom, a 2050-as energetikai rendszert. Ez egy rugalmas, testre szabott, a fogyasztói igényeket messzemenően kielégítő, környezetileg fenntartható és költséghatékony energiarendszer. Ezzel egybevág például az imént említett energiatárolási projektünk új szakasza is. Míg a projekt eddig arról szólt, hogy a magyar villamosenergia-rendszerbe hogyan lehet beilleszteni az energiatároló eszközt úgy, hogy az segítse a megújulókat, most azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen piacképes tárolási technológiák vannak, és azok hogyan viselkednek.

Az utóbbi hetekben ismét egyre aktívabbak a tőkepiacon. A márciusi zártkörű tőkeemelést azzal indokolták, hogy a már megvalósult vagy lekötött beruházásokon túl a társaság további kedvező megtérülésű projektlehetőségeket lát már viszonylag rövid időhorizonton belül. Hogyan született meg az erről szóló döntés, és miről szólnak a további tervek?

Egy tőkepiaci tranzakció több hónapos folyamat is lehet, és amikor már látszott, hogy a szélerőmű-akvizíció működőképes, akkor a zárt körű tőkeemelés mellett döntöttünk. A részvénykibocsátást rendkívül jó lehetőségnek tartjuk a forrásbevonásra, annak zártkörű jellegére pedig azért volt szükség, mert rövid időn belül volt szükségünk a tőkére, a nyilvános részvénykibocsátás pedig jóval hosszabb és nem mellesleg nagyságrendileg költségesebb folyamat lett volna. A kibocsátással nem vállaltunk nagy kockázatot, mert vannak egyéb projektjeink is a csőben; tudtuk, hogy amennyiben esetleg a szóban forgó projektet nem sikerül véghez vinni, akad még számos egyéb, potenciális befektetési célpont a fókuszunkban. A tranzakcióval és a beruházással egyébként a másodlagos nyilvános részvénykibocsátástól (SPO) sem veszünk el teret, hiszen azt inkább még segíti is, hogy bekerült a cégbe még egy jövedelmező eszköz, továbbá az intézményi befektetői tulajdonban lévő befektetési nagyságrend is számottevően nőtt a tranzakció eredményeként, új befektetők is megjelentek, ami távlatilag tovább segítheti papírjaink likviditását, megágyazva ezzel egy későbbi másodlagos nyilvános kibocsátás sikerének.

Ami a tervezett kötvénykibocsátást illeti, amikor bejegyezték a tőkeemelést, másnap elkezdtünk ezen a folyamaton is dolgozni. Az Alteo-kötvények iránti keresletet nagyon stabilnak érzékeljük, vagyis meglehetősen gyorsan tudunk kötvényt kibocsátani. Az eladósodottságunk mértékére ugyanakkor gondosan ügyelünk, így minden esetben csak a szükséges mennyiségű kötvényt bocsátjuk ki. Jelenleg az a terv, hogy refinanszírozzuk a nyár elején lejáró kötvényeket, a következő lépésekről pedig a későbbiekben döntünk. Miután a refinanszírozás megtörténik, ráfordulhatunk a másodlagos nyilvános részvénykibocsátásra (SPO), amit leghamarabb 2020-ban tartok reálisnak.

Szerencsére nem vagyunk időnyomás alatt, így ha időközben valamilyen új, gyorsabb megoldást igénylő üzlet lehetősége merülne fel, akkor más módon fogunk forrást bevonni. Az SPO-val már csak azért sem szeretnénk rohanni, mert a közelmúltbeli, illetve folyamatban lévő átadásoknak, akvizícióknak és beruházásoknak előbb-utóbb látszaniuk kell a tőzsdei árfolyamban is. Mindemellett persze az SPO-t úgy érdemes megtervezni, hogy később azok is jól járjanak, akik a kibocsátáskor szállnak be, illetve azok is, akik már az IPO-ban vagy azt követően fektettek az Alteóba.

Lehet mondani, hogy a jelenlegi egy támogató környezet az energetikában?

Ha energetikai szemszögből vizsgáljuk, akkor, ahogy feljebb beszéltem róla, a szabályozói környezetet pozitívnak itéljük, és a közelmúltban lezajlott villamos energia áremelkedés hosszú távon jótékony hatással van az energetikai szolgáltatás üzletágunkra, ráadásul a kedvezőbb megtérülés miatt segítik a megújuló energiák térnyerését is, amely fellendülést az Alteo is szeretné kihasználni.

Ha tőkepiaci szempontból vizsgáljuk a kérdést, akkor arról beszélnék, hogy milyen közepes kapitalizációjú, úgynevezett mid cap cégnek lenni ma Magyarországon. A tőzsde és a felügyelet nagyon sokat tesz, hogy jól működjön a rendszer, rendkívül komoly támogatást jelent például az elemző program, de számos egyéb esetben is érezzük a jóindulatot. Rendkívül mélyről indultunk, amikor is a lakossági befektetők gyakorlatilag kizárólag blue chipben tudtak gondolkodni. A mid cap részvények célkereszten kívül voltak, és bár intézményeken keresztül megközelíthettük a kisbefektetőket, azonban ennél élénkebb, aktívabb napon belüli kereskedési aktivitvást mutató kisbefektetőkre is szükség van. Nélkülük ez egy másik piac. A tőkeellátottságunkat ugyan lehet így, elsősorban intézményi befektetők bevonásával javítani, de kellenek a kisbefektetők is, sok szempontból ők adják a tőzsdei kereskedés sava-borsát, nélkülük nem igazán van tőzsdei sztori.

Ebből az állapotból indultunk. Az Alteo mintegy két és fél éve hajtotta végre az elsődleges részvénykibocsátást, azóta rendkívül nagyot tudtunk javulni likviditásban, eszközökben, rugalmasságban és árfolyamban is, de ezt hadd tudjam be inkább a cég teljesítményének. Vagyis a fejlődés nem jelenti azt, hogy a jelenlegi helyzettel elégedettnek kellene lennünk. A tőzsde stratégiájában volt arról szó, hogy az állam bizonyos ösztönzőkkel még tovább élénkíthetné a befektetői aktivitást, és természetesen a magunk eszközeivel is igyekszünk előmozdítani az ügyet. A közkézhányadunkat növelni kell, nem véletlenül forszírozzuk a részvénykibocsátást; ez az egyetlen lehetőségünk, hogy növeljük a közkézhányadot. De az irány alapvetően jó, a tulajdonosaink száma és a forgalmunk is nőtt, egy-két év alatt nem pár százalékkal, hanem nagyságrenddel. 

Új naperőműveket épít és külföldre kacsingat az Alteo

Az energetikában is általános a munkaerőhiány; hogyan kezelik a helyzetet az Alteónál?

Annak ellenére, hogy az energiaiparban dolgozók hagyományosan lojálisak, nálunk is különösen a létszám bővítésénél a szakemberhiány természetesen érződik, bizonyos szakmákban nem annyira, máshol viszont nagyon nehéz embert találni. A helyzetet többféleképpen is igyekszünk kezelni: egyrészt szövetségeket alakítunk ki egyetemekkel, középiskolákkal, diákokat látunk vendégül, a Műegyetem energetikai szakkollégiumának pedig jómagam kuratóriumi tagja vagyok; mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk kollégáink megtartására, van tehetség programunk, hűségprogramunk, mentorprogramunk is.

Ezzel együtt évről évre több az alkalmazottunk, folyamatosan keresünk embert, jelenleg is legalább 8-10 pozícióra. Növekszünk, az állásajánlatok nagy része eddig a cégnél nem létező pozíció betöltésére vonatkozik. Fluktuációs mutatónk ugyanakkor 14 százalék körül alakul, ami a nemzetgazdasági átlagnak körülbelül a fele. Bár mi csak 11 éves vállalat vagyunk, de jogfolytonosan vettünk át erőművekkel együtt embereket is, és van, aki 40 éve dolgozik ugyanott.

  NRGreport
Bejegyzés megosztása
Ajánlott cikkek
Iratkozz fel hírlevelünkre!
©2023 NRGREPORT, Minden jog fenntartva.