Rezsi

Panelban laksz? Akár 350 ezer forint ingyenpénzt ad az állam

NRGreport | 2019.06.19. 13:26

Az okos költségmegosztást és a radiátorok esetleges cseréjét támogatja az Otthon melege program azon következő fejezete, amely a távfűtéses házak, jórészt a panellakások lakóit célozza – jelentette be Kaderják Péter energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár. A mára várt bejelentést pénteken már előrevetítette a Portfolio.

Magyarországon még mindig van körülbelül 200 ezer olyan távfűtéses lakás, ahol a fűtés egyedileg nem szabályozható, ami az egyik legpazarlóbb megoldás – mondta. Nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy csak a hőfelhasználás szabályozásának lehetővé tételével mintegy 10 százalékkal csökkenthető a fogyasztás – tette hozzá.

Weingartner Balázs, az ITM fenntarthatóságért felelős államtitkára elmondta: a legnagyobb károsanyag, illetve széndioxid kibocsátást a lakossági energiafelhasználás és a közlekedési ágazat okozza, így az energia- és klímapolitikai célok elérésénél ezek a területek középpontban vannak.

A most bejelentett pályázat keretösszege 2 milliárd forint, amely a távfűtéssel ellátott társasházak és a lakószövetkezetek számára érhető el. Ehhez érvényes közgyűlési határozattal kell rendelkezni, a beruházás teljes költsége önrészből és vissza nem térítendő támogatásból áll össze, a támogatás a bruttó költség 10-50 százalékig terjed, maximális értéke lakásonként 350 ezer forint – részletezte Kaderják Péter.

Az államtitkár hozzátette: 

"egy pályázatban a támogatás mértéke 150 ezertől 75 millió forintig terjedhet. A beruházás részét képezhetik okosmérésre alkalmas fűtési elosztók, illetve további az energiamegtakarítást célzó berendezések, eszközök."

2019. szeptember 24-től lehet országosan pályázni 2020. március 31-ig. A részletek az nfsi.hu oldalon érhetők el a jövő héttől Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere program cím alatt. 

Panelban laksz? Akár 350 ezer forint ingyenpénzt ad az állam

Gyermekjátszótér a főváros III. kerületében, a Mátyás téren, soklakásos panel lakóépületek gyűrűjében.

Forrás: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

Az említett oldalon már elérhető a távfűtési pályázati felhívás és útmutató, ami azért hasznos, mert előre lehet készülni a szeptemberi beadásra a szabályok tanulmányozásával és a költségtervek, társasházi határozatok intézésével, illetve kérdés esetén emailt is lehet írni erre a címre.

A pályázat néhány fontosabb jellemzője a kiírás szerint: 

→ A 2 milliárd forintos keret a magyar költségvetésből származik, a "Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszerből, lényegében az uniós szabályozású CO2-értékesítési kvóta bevételéből. A 2 milliárdos támogatási keretet az ország régiói szerint az érintett lakásszám alapján leosztották és amint látható: a központi régióban van a legtöbb távfűtéses lakás, így itt várható a keret legnagyobb részének felhasználása is.

Panelban laksz? Akár 350 ezer forint ingyenpénzt ad az állam

→ Amint látható: országszerte 650 ezer távhővel ellátott lakás van. A pályázati konstrukció teljesítménycéljai alapján (szekunder fűtéskorszerűsítéssel és új okos fűtési költségmegosztó rendszer kialakításával érintett lakások száma: 7.200 db; "Önállóan támogatható tevékenységek" közül az a-c) alpontjainak megvalósításával érintett lakások száma: 12.500 db.) az látszik, hogy ennek a 650 ezer lakásnak csak a töredéke újulhat meg ennek a pályázatnak a keretében belső energiahatékonyságilag, de persze a 2 milliárdos keret masszív túligénylése mellett elképzelhető a keret megemelése, mint ahogy tavaly ősszel az Otthon Melege Program háztartási nagygép cserés pályázatánál láttuk, hogy végül minden támogatást kérő nyert.

→ Utófinanszírozásos a pályázat, azaz az állam felől várható, lakásonként legfeljebb 350 ezer forintos támogatást (a teljes projektköltség 10-50%-a) a beruházás költségeinek felmerülése után folyósítják maximum három lehívási ütem keretében. Mivel az első és a második lehívási ütem keretében minimum bruttó 10 millió forint elszámolható költséget szükséges igazolni, ezért a kisebb projekteknél csak egyetlen lehívás lehetséges a projekt végén.

Csak Társasházak, vagy Lakásszövetkezetek pályázhatnak, azaz nem az egyes lakásokban lakók kérhetik a pénzt. Fontos megkötés, hogy a pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén a pályázattal érintett épület összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel, a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület összes lakástulajdonnal rendelkező tagok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat. Közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.

Lényeges kizáró oknak tűnik, hogy nem pályázhat az a Társasház, vagy Lakásszövetkezet, amely 60 napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik, illetve amelyben a 90 napon túli közös költség tartozással rendelkezők aránya – tulajdoni hányad- vagy m2 -arányosan számolva – eléri vagy meghaladja a 20%-ot;

Jó tudni, hogy nem nyújtható támogatás például a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz, illetve használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez. Nem nyújtható támogatás olyan épületek korszerűsítéséhez sem, amelyek korszerűsítése abszolút értékben nem csökkenti hazánk üvegházhatású gáz-kibocsátását. Szintén nem nyújtható támogatás a távfűtéssel rendelkező társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás egyedi fűtésű lakássá történő átalakítására, illetve a távhőrendszerről való leváláshoz kapcsolódó gépészeti korszerűsítéshez.

Figyelni kell rá, hogy a pályázattal érintett épület vonatkozásában a nem magánszemélyek tulajdonában álló – Társasházak esetében tulajdoni hányada, Lakásszövetkezetek esetében a lakások darabszáma alapján – lakások százalékos aránya nem haladhatja meg az épületben található összes lakás 50 százalékát.

→ A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, ezen a pályázati portálon keresztül nyújtható be az adatlapok kitöltésével és a scannelt (digitalizált) dokumentumok csatolásával. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap. Pályázatot elektronikusan benyújtani 2019. szeptember 24. 10:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Támogató hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről. A pályázat benyújtásának végső határideje 2020. március 31.

Fontos tudni, hogy a pályázattal érintett beruházás teljes költsége önrészből és vissza nem térítendő támogatásból kerül biztosításra és az önrész költségeiként igénybe vehetők a 0%-os lakossági energiahatékonysági pályázati hitelprogramok is, amelyek a Társasházak és Lakásszövetkezetek számára szintén nyitva állnak (a központi régióban a VEKOP-5.2.1-17, az ország többi részén a GINOP-8.4.1/A-17). A vissza nem térítendő támogatás mértéke Támogatói döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt támogatás összege a kifizethető támogatás felső határát képezi.

→ A támogatás minimális mértéke az elszámolható bruttó költségek 10 %-a, maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a. A támogatás összege minimum 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint, de maximum 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint. A támogatás maximális mértéke lakásonként maximum 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint. Az egy lakásra eső 350.000,- Ft maximális összeg azt jelenti, hogy az igényelt támogatás összege elosztva a pályázattal érintett lakások számával nem haladhatja meg a 350.000,- Ft-ot.

Önállóan támogatható tevékenység az alábbi lehet: a.) okos mérésre alkalmas – és a díjfizetők számára a fogyasztási adatokhoz történő napi, de legalább heti szintű hozzáférést lehetővé tevő – fűtési költségmegosztó rendszer kialakítása az okos költségmegosztók és a rendszerhez tartozó adatgyűjtők felszerelésével együtt; b.) amennyiben az épületben már üzemelnek okos mérésre nem alkalmas költségmegosztók, úgy ezek teljes körű cseréje okos mérésbe kapcsolt költségmegosztó rendszerre; c.) amennyiben az épületben már beszerelésre kerültek okos mérésre alkalmas költségmegosztók, de az adatgyűjtők beépítése nem történt meg úgy az adatgyűjtő-rendszer felszerelése és az okos költségmegosztó rendszer kialakítása. A fenti a.) b.) és c.) pontok kapcsán fontos belső költségszabályok is érvényesek.

→ Fontos tudni, hogy az okos mérésre alkalmas fűtési költségmegosztó rendszer a beruházással érintett épület / épületrészeinek lakásainak 100%-ában kötelezően kialakítandó. Emellett figyelni kell arra, hogy az önállóan támogatható tevékenységek támogatásának előfeltétele, hogy a Pályázó nyilatkozik arról, hogy az "Önállóan nem támogatható tevékenységek" közül legalább az a-d) alpontokban foglalt tevékenységeket már megvalósította, vagy jelen pályázattal párhuzamosan kivitelezi azt.

Önállóan nem támogatható tevékenység az alábbi lehet: a.) a csőrendszer egycsöves rendszerről kétcsöves rendszerűvé, vagy legalább átkötő szakaszossá történő átalakítása; b.) az épület fűtési rendszerének hidraulikai egyensúlyát és – ezen keresztül – hőfogyasztásának szabályozását biztosító strangszabályozók felszerelése; c.) a fűtési rendszer strangjainak hidraulikai beszabályozása;d.) a lakások hőleadóinak egyedi szabályozását biztosító termosztatikus szelepek és fejek valamint – kétcsöves fűtés esetében – visszatérő csavarzatok, egycsöves fűtés esetén golyóscsapok felszerelése; e.) legalább a legnagyobb fűtőfelületű hőleadóra kötelező jelleggel okos termosztatikus fej felszerelése; f.) meglévő radiátor(ok) új alumínium radiátor(ok)ra történő cseréje (azonos kötéstávolságú alumínium radiátorok beépítése a szükséges fűtővíz-hőmérséklet megtartása vagy csökkentése mellett), g.) a korszerűsítésre vonatkozóan kötelezően előírt, 4. sz. melléklet szerinti tartalommal ellátott tervdokumentáció elkészítésének költsége, amennyiben az a), b), c), d), e) vagy f) pontokban szereplő tevékenység megvalósítására kerül sor; h.) egyéb szakértői, engedélyeztetési költségek és egyéb, az átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek, a tulajdoni lap költsége.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Pályázó az "Önállóan nem támogatható tevékenységek" közül egyet, vagy többet már megvalósított, akkor arról nyilatkoznia kell. Minden olyan a-d) alpontok szerinti fenti tevékenység, amely nem valósult meg, kötelezően megvalósítandó.

 

Címlapkép forrása: Pixabay

  NRGreport
Bejegyzés megosztása
Ajánlott cikkek
Iratkozz fel hírlevelünkre!
©2024 NRGREPORT, Minden jog fenntartva.