NRGreport
Menü

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

Vállalatok | Bosnyák Zsolt | 2019-08-02 14:27

A Mol ma hajnalban tette közzé második negyedéves beszámolóját. A társaságnak minden eredménysoron sikerült felülmúlni a várakozásokat, így pozitív árfolyamreakció várható a ma reggeli nyitásban. A legnagyobb meglepetést a Downstream okozta, melynek eredménye bővülni tudott a gyenge finomítói környezet ellenére. Jól áll a Mol az éves célok teljesítésében. 

A legfontosabb pontok:

→ Az elemzői várakozásokat meghaladó eredményeket publikált a társaság, mely elsősorban a Downstream-nek köszönhető.

→ Az Upstream eredménye enyhén csalódást okozott, az alacsonyabb gáz- és olajárat nem tudta kompenzálni a kitermelés éves alapú enyhe növekedése.

→ A petrolkémia és a barátság kőolajvezeték klórszennyezése miatt kialakuló magasabb nagykereskedelmi árrések mentették meg a Downstream-et, hiába lettek gyengék a finomítói marzsok és esett vissza a volumen.

→ A fogyasztói szolgáltatások szegmens a vártnak megfelelően tovább folytatta menetelését.

→ A gáz (Midstream) üzletág gyengékedett a negyedévben, továbbra is a rövid távú kapacitástermékek foglalásának elterjedése a legfőbb probléma.

→ Az éves célok reálisnak tűnnek, sőt szerencsés esetben még túl is teljesíthetőek.

→ A szektortársaihoz viszonyítva nem drága a Mol, szorzószámos értékelés alapján.

Milyen lett a negyedév?

Összességében megállapítható, hogy pozitív meglepetést tudott felmutatni a Mol a második negyedévben az elemzői várakozásokhoz képest. A csoportszintű készletátértékelési hatástól és egyszeri tételektől tisztított (CCS) EBITDA 182,4 milliárd forint lett, mely 6%-kal haladja meg az elemzői konszenzust, és éves alapon 2%-os növekedésnek felel meg. Üzemi eredmény (CCS EBIT) soron hasonló tendenciákról lehet beszámolni, 89,1 milliárd forintot ért el a társaság, mely 4%-kal veri a konszenzust, és éves alapon 1%-os növekedésnek felel meg. Az adózott eredmény pedig 77,8 milliárd forint lett, mely 13%-kal múlja felül az elemzők által vártakat, és 7%-kal haladja meg a tavalyi értéket.

Amennyiben mélyebbre ásunk picit az eredményekben, azonnal észrevehetjük, hogy melyik szegmenseknek volt elsősorban köszönhető a várakozásokon felüli teljesítmény. A finomítás-kereskedelem üzletágat kell leginkább kiemelni, mely jócskán, 16%-kal múlta felül az elemzők várakozásait, sőt még éves szinten is sikerült növelni az eredményességet. Mindez azért meglepő, mert a piac visszaesést várt a szegmensben, a kedvezőtlen makrokörnyezet, azaz a nagy mértékben romló finomítói marzsok következményeként.

A Fogyasztói szolgáltatások szegmens is jól teljesített, éves alapon ismét kétszámjegyű növekedést volt képes felmutatni, de erre számítani lehetett.

A kutatás-termelés üzletág viszont kisebb csalódást okozott. Arra lehetett számítani, hogy csökken a profitabilitás, ugyanis éves alapon estek a kőolaj és gázárak. Azonban a termelési volumen nagyobb arányban esett vissza, mint az várható volt, így 11%-kal csökkent a szegmens EBITDA-ja a tavalyi értékhez képest.

A gáz (Midstream) szegmens okozta százalékosan a legnagyobb negatív meglepetést, a várakozásokhoz képest 14%-kal kevesebb eredményt tudott termelni.

Összességben megállapítható, hogy a Downstream jókora pozitív meglepetését nem tudták ellensúlyozni az egyéb negatív faktorok, így a vártnál jobb eredmények láttak napvilágot péntek hajnalban.
 

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

Az alábbi ábrán lehet megszemlélni az egyes szegmensek hozzájárulását a csoport Ebitdájához. A második negyedévben az Upstream és a Downstream fej-fej mellett haladtak.

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

Kutatás-termelés (Upstream)

A Mol Upstream divíziójának tisztított Ebitdája 77,4 milliárd forint lett és éves alapon 7%-ot esett. Az alacsonyabb olaj- (-6%) és gázárakat (-15%) nem tudta ellensúlyozni a kitermelt mennyiség enyhe növekedése.

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

A kitermelt volumen átlagosan napi 111,8 ezer hordó lett, mely éves alapon 2,3%-os növekedés, azonban negyedéves alapon már 3,8%-os visszaesés. Az éves 110 ezer hordó olajegyenértékes szintű termelési célkitűzés a féléves adatok láttán konfortosan tartható lehet. Az Egyesült Királyságban található Catcher mező kihozatalának növekedése ellensúlyozni tudta a magyar és horvát gázkitermelés csökkenését.

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

A szénhidrogéntermelés fajlagos költsége a negyedévben 6,4 hordó olajegyenértékesre növekedett, az alacsonyabb kitermelési volumennek és a magasabb karbantartási költségeknek köszönhetően.

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

Finomítás-kereskedelem (Downstream)

A szegmens CCS Ebitdája forintban, éves alapon, nagy meglepetésre növekedni tudott. A poliol projekt a terveknek megfelelően halad, immáron 380 millió dollárt ruházott bele a társaság. A készletátértékelés az előző negyedévhez képest emelkedő olajáraknak köszönhetően 18 millió dolláros negatív hatást gyakorolt a CCS Ebitdára.
 

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

A finomított termékek értékesítése 6%-ot esett éves összehasonlításban, melynek oka a pozsonyi és rijekai finomítók tervezett leállásai voltak. A petrolkémiai termékértékesítés 8%-ot esett éves alapon.
 

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!
 

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

Forintban sikerült a gyenge finomítói marzskörnyezetet kompenzálni, elsősorban a magasabb petrolkémiai marzsnak, nagykereskedelmi árrésnek köszönhetően. A finomítói marzsok hordónkénti 2 dolláros mérséklődése jóformán teljes egészében az 1,7 dollárral szűkülő Brent-Ural különbözetnek volt tulajdonítható. Az erős nagykereskedelmi árrések pedig a Barátság kőolaj vezeték klórszennyezésének pozitív mellékhatásai, ahogyan arra már számítani lehetett.
 

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

 

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!


Fogyasztói szolgáltatások

A fogyasztói szolgáltatások szegmens tisztított Ebitdája 34 milliárd forint lett, mely erős, 14%-os növekedésnek felel meg éves alapon.

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

A motorüzemanyag kereslet 3,1%-kal növekedett a releváns közép-kelet-európai régióban.

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

Mind az üzemanyagalapú és a nem-üzemanyagalapú termékek eredménye növekedett. A nem-üzemanyagalapú termékek adták a teljes szegmens profitjának a 28,7%-át, és éves alapon 14%-kal gyarapodott az alszegmens profitja. A Mol csoport már 765 felújított Fresh Cornerrel rendelkezik, mely egy éve még csak 555 darab volt.

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

Gáz (Midstream)

A Midstream Ebitdája 6,6 milliárd forintra esett, mely 19%-os hanyatlás éves alapon. Arányaiban ez okozta a legnagyobb negatív meglepetés a szegmensek közül, de szerencsére abszolút értékben relatíve kis súlya van az üzletágnak a csoport eredményességében. A rövidtávú kapacitások iránt megnövekedett rendszerhasználói keresletet és a növekvő költségeket nem tudta ellensúlyozni a magasabb szállítási volumen. jelentősen, 39%-kal nőtt a szállított mennyiség, főleg a növekvő betárolási igényeknek köszönhetően. A negyedévben az FGSZ 38 milliárd forintért megvásárolta a Szlovák-Magyar interkonnektort, ezzel ismét egyszereplőssé vált a hazai gázszállítási piac.

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!


Így látja Hernádi Zsolt

2019 első félévében 1,15 milliárd dollár EBITDA eredményt értünk el, ami a változó külső környezetnek ellenálló, integrált üzleti modellünknek köszönhetően csak kis mértékben marad el a 2018 első hat hónapjának kiemelten jó eredményétől annak ellenére, hogy mind az olajár mind a finomítói margin csökkentek. Ez azt jelenti, hogy jó úton járunk, hogy elérjük, vagy akár meg is haladjuk a 2019-es évre vonatkozó újrabeszerzési árakkal becsült 2,3 milliárd dolláros "tiszta" EBITDA előrejelzésünket. Az egyszerűsített szabad pénzáram továbbra is pozitív maradt, amellett, hogy közel 300 millió dollárt költöttünk el a stratégiai transzformációs projektekre, többek között a Poliol Projektre, mely ütemterv szerint halad.

Teljesíthetőek az éves célok?

A CCS EBITDA az első félévben 1,15 milliárd dollár lett, mely pont a fele az éves célkitűzésnek. Nem látunk semmilyen okot arra, hogy normál körülmények között a Mol ne tudná teljesíteni a 2019-es évre kitűzött céljait.

A tőkeberhuzások (capex) több mint duplázódtak a tavalyi negyedévhez képest, mely a poliol projektnek, a rijekai finomító karbantartási munkálatainak és a magasabb kutatás-termelési költségeknek volt köszönhető.

A tőkeberuházás éles megnövekedése következményeként 128 millió dollárra esett az egyszerűsített készpénzáramlás (cash flow). Továbbra is az Upstream a legnagyobb készpénztermelője az olajtársaságnak. A Downstream negatív cash flow-t termelt a negyedévben, a beruházások felpörgése miatt.

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

Olcsó vagy drága a Mol?

Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 5,8%-kal emelkedett éves alapon, mely szép teljesítménynek számít.

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

A nettó hitel/Ebitda mutató, és az eladósodottság is feljebb kúszott a negyedévben. A negyedévben történő osztalékfizetést és működőtőke növekedést nem tudta ellensúlyozni az egyszerűsített készpénzáram növekedése.


Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

A Mol értékeltségi kérdésének megválaszolásához az összehasonlító elemzést hívtuk segítségül. Megnéztük P/E és EV/EBITDA alapon is a Mol árazását a szektortársaihoz képest. Azonban önmagában az előbb említett két mutató nem mond sokat, így az elemzést kiegészítettük az egy részvényre jutó nyereség és az EBITDA átlagos várható növekedésével az elkövetkezendő két esztendőre vonatkozóan.

Kijelenthetjük, hogy figyelembe véve az átlagos EPS (egy részvényre jutó nyereség) növekedést, P/E alapon nem tűnik drágának a Mol a szektorához képest. A jelenlegi 8,3-as érték és a 9%-os átlagos éves eredménybővülés alapján első ránézésre vonzó befektetésnek tűnik. Azonban természetesen sok minden más faktor is befolyásolja az olajtársaságok értékeltségét. Például, hogy milyen országokban operál, milyen arányban foglalkozik kutatás-termeléssel, finomítással, esetleg kiskereskedelemmel, milyen a cég likviditásihelyzete, vagy a tulajdonosi szerkezete.


Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

EV/EBITDA alapon sem tűnik drágának a Mol, de már inkább a középmezőnyben helyezkedik el a 4,2-es szorzójával. A képlet szerint a Mol kicsit több mint 4 évnyi EBITDA-jával ki tudná termelni a vállalat teljes piaci kapitalizációját és a nettó adósságállományát.
 

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!


A Mol április vége óta eső trendben van. Igaz, júniusban 142,44 forint osztalékot fizetett. Idén eddig 2%-ot esett a részvény, azonban éves szinten még így is 13%-os árfolyamnyereséggel örvendeztette meg befektetőit.

Óriási pozitív meglepetés a finomítás üzletágtól!

Bosnyák Zsolt | Forrás: Portfolio