NRGreport
Menü

Erős negyedév a Moltól, megnövelt éves eredménycéllal fűszerezve

Ma hajnalban tette közzé a Mol harmadik negyedéves gyorsjelentését, melyben a főbb eredménysorokon a várakozásoknál kedvezőbb számokkal rukkolt elő. Az éves EBITDA célját 0,1 milliárd dollárral 2,4 milliárdra emelte, így pozitív árfolyamreakcióra számítunk a csütörtöki piacnyitás kapcsán.

A legfontosabb pontok

→ Az elemzői várakozásokat EBITDA és üzemi eredmény szinten sikerült a társaságnak felülmúlnia, az adózott eredmény viszont alacsonyabb lett a konszenzusnál.

→ Az Upstream gyengélkedett a negyedévben, azonban erre számítani lehetett az eső olaj- és gázár környezet miatt.

→ A Downstream jól teljesített, szállította a konszenzus által elvártakat.

→  A fogyasztói szolgáltatások szegmens azonban remekelt, még az optimista várakozásokat is sikerült felülmúlnia.

→ A gáz (Midstream) üzletág szintén felülteljesített a rendkívül erős betárolási szezonnak köszönhetően.

→ Az éves EBITDA és egyszerűsített szabad cash flow célt 0,1 milliárd dollárral felfele módosította a menedzsment, mely a befektetők örömét válthatja ki a reggeli kereskedésben.

→ A Mol árazását tekintve nem tűnik drágának a szektortársaihoz képest.

Erős lett a negyedév

Az PKN Orlen, az INA, és az OMV már korábban közzétette harmadik negyedéves számait, melyből mind az körvonalazódott, hogy ez a negyedév sokkal inkább a finomításról szólhat, mintsem a kutatás-termelésről. A finomítói marzsok szépen visszaemelkedtek a tavalyi szintekre, jelentősen meghaladva az év első felében látott értékeket. A kedvező gazdasági növekedésnek köszönhetően a fogyasztói szolgáltatásokkal foglalkozó üzletágak ismét kimagasló negyedévet zártak. Az olajár esése azonban betett a kutatás-termelés részlegeknek, és az olajtársaságok éves alapú eredménynövekedését vagy csökkenését csupán az határozta meg, hogy mekkora súllyal szerepel tevékenységükben az Upstream és a Downstream szegmens. A Mol ebből a szempontból viszonylag kiegyensúlyozott társaságnak számít.

Rátérve a Mol számaira, a készletátértékelési hatástól és egyszeri tételektől tisztított EBITDA 5 százalékkal múlta felül a konszenzust, mely nagyrészt még az optimista várakozásokat is jelentősen meghaladó fogyasztói szolgáltatások szegmensnek volt betudható. Üzemi eredmény soron még látványosabban, már 16 százalékkal sikerült a Molnak felülmúlni a konszenzust, azonban az adózott eredmény 13 százalékkal teljesített a várakozások alatt, melyben a várakozásoknál magasabb adófizetés, magasabb pénzügyi veszteség és a társult vállalkozások negatív hozzájárulása játszott szerepet.

kutatás-termelés üzletág bár gyengélkedett, azonban a vártnak megfelelően teljesített, így 22 százalékkal csökkent az EBITDA-ja éves alapon.

finomítás-kereskedelem divízió hozta a tőle vártakat, mellyel éves alapon 10 százalékkal sikerült növelnie a készletátértékelési hatásoktól és egyszeri tételektől tisztított EBITDA-ját.

fogyasztói szolgáltatások szegmens brillírozott, 7 százalékkal verte a várakozásokat és 16 százalékkal bővült az EBITDA-ja éves alapon.

gáz (Midstream) szegmens meglepően jól teljesített, 10 százalékkal sikerült a konszenzust meghaladni, mely éves alapon 16 százalékos EBITDA növekedésnek feleltethető meg.

Összességben pozitívnak értékelhető a Mol harmadik negyedéves gyorsjelentése, főleg annak fényében, hogy a menedzsment 2,3 milliárd dollárról 2,4 milliárdra emelte a 2019-es EBITDA várakozását. Konzisztensen az EBITDA emelés mellé szintén 0,1 milliárd dollárral felfele módosította az egyszerűsített cash-flow célitűzését is a vezetés, melyet immáron 0,3 és 0,5 milliárd dollár közé várnak.

Amennyiben szegmensenként vizsgáljuk a tisztított (CCS) EBITDA-t, akkor kijelenthető, hogy az Upstream visszaesését majdnem kompenzálni tudta a maradék három szegmens eredménybővülése, így a menedzsment által folyamatosan hangoztatott szegmens diverzifikáció ismét kifizetődni látszott.

Kutatás-termelés (Upstream)

Az Upstream 69,4 milliárd forint EBITDA-t ért el a negyedévben, mely éves alapon 22 százalékos visszaesés. Elsősorban a gyenge olaj- és gázár környezet húzta lefele a szegmens eredményét.

A kitermelt volumen 0,7 százalékkal 107,5 ezer hordóegyenértékesre mérséklődött éves alapon, mely főként a magyar kitermelésnek volt betudható, melyet a nemzetközi portfolió termelésnövekedése nem tudott kompenzálni. A visszaesés nagyrészt a mezők természetes hanyatlásának tudható be, ráadásul negatív előjel a negyedik negyedévre vonatkozólag, hogy októberben csupán 105 ezer hordóegyenértékes lehetett a kihozatal a magyarországi mezők karbantartási munkálatai következtében.

Az átlagos realizált szénhidrogénár 43,4 dollárra zuhant hordó egyenértékesenként, mely éves alapon közel 19 százalékos csökkenésnek felel meg. Ezzel párhuzamosan a szénhidrogén-termelés fajlagos költsége is emelkedett éves alapon, a hordónkénti 6,1 dollárról 6,3-ra.

Finomítás-kereskedelem (Downstream)

A Downstream CCS EBITDA-ja 10 százalékkal tudott bővülni éves alapon, mely nagyrészt a gyengülő dollár-forint árfolyamnak volt köszönhető.

A finomított termékek értékesítése éves alapon közel 4 százalékkal emelkedett annak ellenére, hogy a finomítói termelés csökkent a negyedévben a Dunai finomító tervezett karbantartásának eredményeként. A motorüzemanyagok iránti kereslet erős volt a közép-kelet európai régióban, éves alapon 3,5 százalékkal emelkedett.

A petrolkémiai termékértékesítés 10 százalékkal zuhant éves alapon, azonban a nagykereskedelmi árrések és a petrolkémiai marzs éves alapú növekedése kompenzálni tudta a negatív volumenhatást.

A vezetési szezon megmentette a finomítói  marzsokat, melyeknek sikerült visszapattanniuk az egy évvel korábbi szintekre.

A csoportszintű petrolkémiai árrés gyengélkedett az idei negyedévekhez képest, azonban éves alapon még így is minimális növekedést tudott felmutatni.

Fogyasztói szolgáltatások

Ismét remek teljesítményt tudott felmutatni a fogyasztói szolgáltatások divízió, melynek EBITDA-ja éves alapon 16 százalékkal 47,4 milliárd forintra növekedett. Hiába gyarapodtak a munkabér költségek, illetve a növekvő értékesítéseknek köszönhetően a működési költségek, a bevételek gyarapodása mindent kompenzált.

Az üzemanyagalapú termékértékesítés több mint 5 százalékkal 1367 kilotonnára növekedett éves alapon, míg 24 töltőállomással 1919 darabra növekedett a Mol kúthálózata.

A nem-üzemanyag alapú termékek eredménye 20 százalékkal bővült éves összevetésben. A Fresh Cornerek száma tovább nőtt a negyedévben, mellyel majdnem elérte a bűvös 800 darabot, és a nem-üzemanyag alapú értékesítés már közel 29 százalékát adta a szegmens nyereségének.

Gáz (Midstream)

Éves bázison 14 százalékkal 8 milliárd forintra nőtt a gáz üzletág EBITDA-ja a negyedévben, mely az alacsonyabb működési költségeknek, és az orosz-ukrán gázszállítási krízis miatt bekövetkező megnövekedett betárolási volumennek volt elsősorban köszönhető. Éves alapon igen jelentősen, 19 százalékkal nőtt a negyedévben a szállított volumen.

Így látja Hernádi Zsolt

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta: 

"Az első kilenc hónapban elért robosztus eredmény lehetővé teszi számunkra, hogy a teljes 2019. évi tiszta CCS EBITDA célkitűzést 2,4 milliárd dollárra emeljük (kb. 2,3 milliárd dollárról). Továbbra is folytatjuk az egyszerűsített szabad cash flow termelést, így teljes mértékben finanszírozni tudjuk a szinte megduplázódó organikus beruházásainkat, miközben továbbra is haladunk a stratégiai transzformációs projektjeinkkel. A kiemelten kezelt poliol üzem építési munkálatai a harmadik negyedévben újabb lendületet kaptak és továbbra is a tervek szerint haladnak, az üzem jelenleg több mint 35%-os készültségi szinten van."

Megemelt éves célok

Amennyiben már a megemelt 2,4 milliárd dolláros EBITDA célt vesszük figyelembe, akkor 300 forintos dollár-forint árfolyammal kalkulálva 720 milliárd forintos éves cél adódik, melyből már 529 milliárd forintot teljesített a vállalat az első kilenc hónapban, mely a célkitűzés 73,5 százalékának felel meg, így a menedzsment az előző három negyedév átlagánál erősebb negyedik negyedévet prognosztizál. Az egyszerűsített készpénzáram 0,1 milliárd dollárral való felfele módosítása egy az egyben az EBITDA 0,1 milliárd dollárral való emelését tükrözi változatlan tőkeberuházás (CAPEX) előrejelzés mellett.

celkituzesek

Nem drága a Mol

Az egy részvényre jutó eredmény 85 forintra mérséklődött a negyedévben, mely éves alapon 34 százalékos visszaesésnek felel meg. Az adózott eredmény is pont ugyanekkorával csökkent, így nem meglepő az egy részvényre jutó nyereség jelentős mértékű visszaesése. A magyarázatot egy az egyben az adózott eredmény csökkenésénél említett okok szolgáltatják: növekvő pénzügyi veszteség, kisebb eredményhozzájárulás a társult vállalkozásoktól és növekvő adófizetés.

A Mol eladósodottsági mutatói nem változtak jelentősen negyedéves alapon, azonban éves szinten már igen. Általánosságban elmondható, hogy a szabad készpénzáramból tudta fedezni a társaság a jelentősebb kiadásait, mint az adókat, finanszírozási költségeket és működőtőke változási igényeket, azonban az osztalékfizetés már hitelből ment. Az IFRS 16 számviteli szabvány alkalmazása 260 millió dollárral növelte a nettó adósságállományt.

P/E alapon egyáltalán nem tűnik drágának a Mol, a 2019-re vonatkozó egy részvényre jutó nyereséggel kalkulált mutató 7,9-es értéket ad, mely azt jelenti, hogy ha az olajtársaság tartani tudja az elkövetkező nyolc évben a 2019-es év várható eredményét, akkor 8 év alatt megtérülhet a részvénybefektetésünk. A Molt és a régiós szektortársakat külön narancssárgával jelöltük, ugyanis az osztrák OMV és a lengyel PKN Orlen operációja mutatja a legnagyobb hasonlóságot a hazai olajtársasággal. A PKN irracionálisan drágának tűnhet a Molhoz mindenképpen és az OMV-hez képest is, azonban a lengyel olajtársaság erősen petrolkémia és fogyasztói szolgáltatások túlsúlyos, amit a befektetők jelenleg jobban díjaznak a klasszikus olajipari szegmensekkel szemben, mint a kutatás-termelés, vagy a finomítás.

EV/EBITDA alapon is az olcsóbb olajtársaságok között kapott helyet a Mol, azonban a régiós szektortársak közül az OMV már megelőzi a hazai olajtársaságot, mivel az elemzői becslések alapján nagyobb EBITDA növekedést kínál az osztrák vállalat, és mindezt alacsonyabb értékeltségi szinten hozhatja. Azonban ne feledjük, hogy az OMV jóval nagyobb kutatás-termelés kitettséggel rendelkezik, mint a Mol, mely az olajkorszak esetleges jövőbeli hanyatlásával nagyobb kockázatot jelenthet.

A Mol szép emelkedést mutatott az elmúlt napokban, mellyel sikerült elrugaszkodnia a 2800-as támaszától. Áttörésre került a 2940 forintnál húzódó ellenállás, mellyel az árfolyam megközelítette a 3000 forintos szintet, ami egyrészt ellenállásként szolgál, másrészt a csökkenő trendcsatorna felső szára. Amennyiben sikerülne kitörni a május óta tartó csökkenő trendből, akkor könnyen 3100 forintnál találhatná magát az árfolyam.

 

Forrás: Portfolio

NR címlapCímlap

Még több cikk »