Vállalatok

Az FGSZ csúcsot döntött 2019-ben

NRGreport, Major András | 2019.12.27. 05:14

A magyar földgázellátási rendszer már jelenleg is alkalmas rá, hogy az Ukrajna felől érkező szállítmányok esetleges teljes leállása után is biztosítsa az ország ellátását. Az elmúlt időszakban az FGSZ Földgázszállító Zrt. több jelentős, az ellátásbiztonság fokozását szolgáló fejlesztést hajtott végre, a télre készülve pedig több mint 12 ezer szigorított ellenőrzést végzett a kritikus fontosságú eszközökön. A társaság az idei fűtési szezonban eddig a gáztárolókat kímélve, az importra támaszkodva biztosította az ellátást, januártól azonban egyre nagyobb szerepet kaphatnak majd a tárolók is – mondta el Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ elnök-vezérigazgatója az NRGreportnak.

Mennyire biztosított jelenleg a magyar gázellátás folyamatos rendelkezésre állása?

A hazai gázellátás, illetve a folyamatos rendelkezésre állás az elérhető importlehetőségekre, a gáztárolói töltöttségre, valamint a hazai gáztermelésre tekintettel egyértelműen biztosított. A földgáz Magyarországra történő behozatalának lehetősége nem csupán Ukrajna, de Ausztria és Szlovákia irányából is adott; a hazai gáztárolók töltöttsége a kormány intézkedéseinek is köszönhetően az idei téli fűtési szezon előtt elérte a száz százalékot, mindemellett pedig a számottevő magyarországi földgázkitermelésre is érdemben lehet támaszkodni az ellátásban.

Milyen jelentősebb fejlesztések történtek az elmúlt időszakban e cél érdekében?

Az ellátásbiztonság növelését célzó idei legjelentősebb fejlesztésünk a román-magyar gázvezeték (RO-HU) projekt első fázisának megvalósítása volt, amelynek keretében saját beruházásban, saját forrásból finanszírozva elkészült a csanádpalotai kompresszorállomás. Ennek eredményeképpen évi 1,75 milliárd köbméter kétirányú szállítói kapacitás jön lére Magyarország és Románia között azt követően, hogy a rá háruló minden teendőt elvégző magyar fél után remélhetőleg hamarosan a román fél is elkészül a munkálatokkal, Románia ugyanis kisebb csúszásban van az eredetileg 2019 októberi határidőhöz képest.

Idén tavasszal elkezdtük a nemesbikki, hajdúszoboszlói, beregdaróci és városföldi csomópontok átalakítását is. Ez a beruházásunk azt a célt szolgálja, hogy a magyarországi gázellátás már minden elképzelhető külső körülmény fellépése, így például a hagyományos ukrajnai irányú gázimport esetleges kiesése esetén is biztosítható legyen. A jelenlegi földgázszállító rendszer elsősorban az Ukrajna felől Városföldre érkező gázimportra, illetve a gáz ebből a csomópontból történő országos szétosztására van felkészülve, az új fejlesztéssel azonban lehetővé tesszük, hogy az akár Romániából, akár Szlovákiából érkező gázmennyiségek is eljuthassanak Északkelet-Magyarországra, valamint hogy az áramlás Beregdaróc, Nemesbikk és Zsámbok irányába is visszafordítható legyen. A munka a terv szerint halad, a beruházás 2020 tavaszára készül el.

Miből áll pontosan a télre való felkészülés földgázszállítói szempontból?

Társaságunk számára 2019 rekord évnek számít, hiszen az idei, általunk szállított teljes gázmennyiség eléri a 24 milliárd köbmétert a hazai tárolók feltöltése és a tranzitszállítások eredményeképpen, ami természetesen a rendszerre is nagyobb terheket ró. Az FGSZ hálózata egy 400 gázátadó állomásból, 17 fő csomópontból, 8 kompresszorállomásból és közel 6000 kilométer távvezetékből álló technológia, amelyet folyamatosan és biztonságosan üzemeltetni kell. Ezt rendszeres ellenőrzésekkel, tervezett karbantartásokkal, valamint hibaelhárítási munkálatokkal biztosítjuk: 2019-ben márciustól októberig mintegy 140 ezer eszközön végeztünk munkálatokat, ami körülbelül egymillió karbantartási eseményt jelent.

Ez a tevékenységünk a téli szezonra történő felkészülésre tekintettel október 1. és november 15. között éri el a "csúcsüzemet", amikor is több mint 12 ezer szigorított ellenőrzést végzünk az úgynevezett kritikus fontosságú, a gázszállítást közvetlenül befolyásoló eszközökön. Ezen túl, a megugró fogyasztásra tekintettel ilyenkor kell elvégezni például a mennyiségmérő rendszerek átállítását, továbbá a kapcsolódó karbantartási munkálatokat is. Az infrastruktúra mellett ilyenkor természetesen munkatársaink felkészítése, ismereteinek frissítése is nagyobb hangsúlyt kap, hiszen teljes mértékben készen kell állnunk a rendszer minden körülmények közepette történő működtetésére is.

Az FGSZ működése több auditnak is tárgyát képezte az elmúlt időszakban; miről szóltak ezek és milyen eredménnyel zárultak?

Működésünk során az elsődleges kritériumot a biztonság jelenti. Fontos, hogy a rendszerirányítói tevékenység az elvárt minőségben, az ennek érdekében szükséges fejlesztéseket is elvégezve valósuljon meg, ezért a külső értékeléseknek való megfelelések rendkívül lényegesek számunkra. Szigorú működési szabályainkat folyamatosan auditáljuk, így idén júniusban a minőségirányítási, az energiairányítási és az információbiztonsági rendszereink működését is megvizsgáltattuk az SGS Hungáriával. Az irányítási rendszerek mindegyike sikeresen teljesített a vizsgálat során, ennek eredményeképpen társaságunk megújította, illetve fenntartotta a megújult informatikai platform tanúsítását az ISO 27001:2013 szabvány, a minőségirányítási és az energiairányítási rendszer megfeleltetését pedig az ISO 9001:2015 szabvány, illetve az ISO 50001:2011 szabvány alapján. A társaság megújította továbbá a Hegesztés Irányítási rendszerének működését is, amely sikeresen teljesítette az ISO 3834-2:2006 szabvány szerinti elvárásokat.

Hogy állnak jelenleg az idei telet rekord töltöttséggel kezdő gáztárolók: mekkora a jelenlegi tartalék és ez meddig lenne képes fedezni a hazai fogyasztást?

Jelenleg a hazai tárolókban összesen körülbelül 6,3 milliárd köbméter gáz található, vagyis gyakorlatilag továbbra is teljes a töltöttségük. Önmagában ebből a mennyiségből nemcsak az idei téli, hanem Magyarország egész éves ellátása is fedezhető lenne. Az idei fűtési szezonban az ellátást eddig igyekeztünk a tárolókat kímélve, az Ukrajna, Ausztria és Szlovákia felől érkező importtal és a hazai termelésből származó mennyiségekkel megvalósítani. Megkezdtük a felkészülést a tárolói gáz fogyasztókhoz való eljuttatását szolgáló üzemmódra való átállás érdekében, hogy januártól a tárolókból történő ellátás is biztosított legyen.

A napi fogyasztási mennyiségek alakulása erősen összefügg a külső hőmérséklettel. Magyarország átlagosan 50-55 millió köbméter földgázt fogyaszt egy téli napon; a 2005 februárjában mért, eddigi napi rekordot jelentő 90 millió köbméteres fogyasztás megismétlődésével és hasonló csúcsokkal nem számolunk, hiszen az azóta eltelt években részben az energiahatékonysági intézkedéseknek köszönhetően jelentősen mérséklődött az országos gázfogyasztás. A közelmúltban elért legmagasabb, 70 millió köbméteres napi fogyasztási értéket 2017 januárjában regisztráltuk, mínusz 10-11 Celsius-fokos napi átlaghőmérséklet mellett, míg 2019-ben az eddigi legmagasabb, 60 millió köbméter körüli fogyasztás januárban valósult meg. Az idei fűtési szezon eddig nem hozott kiemelkedő fogyasztást és az időjárási előrejelzések alapján ez a következő időszakban sem várható.

Bár a hírek szerint Oroszország és Ukrajna megállapodása értelmében az ukrajnai tranzitútvonalon 2020. január elseje után is folytatódhat a gázszállítás, ezzel együtt is érdemesnek tűnik felkészülni a Magyarország számára legjelentősebb szállítási útvonal esetleges kiesésére. Alkalmas arra jelenleg a hazai és a környező országok infrastruktúrája, hogy az innen érkező mennyiséget más irányból, például Ausztria felől hozzuk be?

A magyar földgázellátási rendszer már jelenleg is alkalmas arra, hogy az Ukrajna felől érkező szállítmányok esetleges teljes leállásának következményeit kiküszöbölje. De a rendszerünk rugalmasságát és az ellátásbiztonság további növelését szolgálják a jelenleg folyó fejlesztések is. Így ez évtől Románia felől évi 0,6 milliárd köbméter fogadására már képes a rendszer, ami a román fél Kárpátokon áthaladó vezetékfejlesztését követően 1,75 milliárd köbméterre emelkedik. A RO-HU projekt második fázisának célja 4,4 milliárd köbméter kapacitás elérése pár éven belül (a terv szerint 2022-től), azonban ez utóbbi projekthez kapcsolódó open season eljárás még tart, vagyis ez esetben még nem beszélhetünk végső beruházási döntésről. Lassan a horvát fél is végez az általa épített kompresszorállomás tesztüzemével, amire most már lassan egy évtizede várunk. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor egyelőre egy évi 0,44 milliárd köbméteres opcióval bővülnek a magyar gázimport lehetőségei, ez azonban 2021 január elsejével, a terv szerint eddigre elkészülő krk-i LNG-terminál üzembe állásával egy időben 1,75 milliárd köbméterre emelkedne. Az ezzel kapcsolatos beruházási döntések már megszülettek és a megvalósítás is folyamatban van. A közelmúltban lezárult a szerb-magyar interkonnektor, illetve a Szerbiából Magyarországra irányuló gázszállítói kapacitás lekötésére vonatkozó úgynevezett open season eljárás közmeghallgatási szakasza, amelynek kötelező érvényű szakasza 2020 január végén kezdődik, és remélhetőleg sikeresen lezárul az év első felében. Ez a projekt a kereskedői igények függvényében egy évi 6-8,5 milliárd köbméteres, Szerbia felőli importot lehetővé tevő beruházás megvalósítását célozza, tovább erősítve a magyarországi gázellátás biztonságát. Rendelkezésre áll a szlovák-magyar gázvezeték is, amelyen keresztül a 2021-ben elkészülő lengyel-szlovák szakasz üzembe állását követően lehetőség nyílik a magyar gázellátásba úgynevezett északi forrásokat is bevonni. Ezek között például a lengyel LNG-terminálokba érkező földgáz, vagy akár a szintén fejlesztés alatt álló balti gázvezetéken át elérhetővé váló norvég gáz is szóba jöhet.

Egyelőre még megválaszolatlan kérdés, hogy a kereskedőknek megéri-e majd az egyes piacokon alkalmazott gázárak és a szállítási költségek ismeretében ezeket az új útvonalakat ténylegesen kihasználni. De az új útvonalak mindegyike jól illeszkedik évtizedes stratégiánkba, amelynek egyik fő célja a különböző, egymással árban és mennyiségben is versenyképes elérési források, valamint ellátási irányok közötti választási lehetőség biztosítása.

A Magyar Gáz Tranzit (MGT) Zrt. idén őszi akvirálásával az FGSZ lett a teljes hazai földgázszállító rendszer üzemeltetője. Mekkora változást jelent ez a cég életében? Ennek kapcsán milyen további, nagyobb fejlesztéseket terveznek a következő időszakban?

A vonatkozó kormányhatározat alapján az állami tulajdonú MGT részvényeinek megvásárlásával az FGSZ vált a társaság száz százalékos tulajdonosává, amely mára az FGSZ működésének szerves részévé is vált. Az FGSZ irányítási rendszereit immár sikerült kiterjesztenünk a Magyarországot Szlovákiával összekötő, 92 kilométeres földgázszállító vezetékszakaszra is, vagyis egységes irányítás alatt működik a teljes rendszer. Az akvizíció mindkét vállalalat részéről konstruktívan, a szakmai és ellátásbiztonsági szempontokat maximálisan szem előtt tartva, zökkenőmentesen ment végbe.

A magyar-szlovák vezetékszakaszon további, a szlovák Eustream gázszállító társasággal összehangolt fejlesztéseket tervezünk végrehajtani. Arra számítunk, hogy a szakasz az inkrementális kapacitás-kiírási eljárások remélhetőleg sikeres lezárultával tovább fog fejlődni, és fontos szerepet játszhat az egységes ellátórendszer működtetésében.

Címlapkép forrása: FGSZ

  NRGreport, Major András
Bejegyzés megosztása
Ajánlott cikkek
Iratkozz fel hírlevelünkre!
©2022 NRGREPORT, Minden jog fenntartva.