NRGreport
Menü

A MOL nem tart éves rendes közgyűlést

Vállalatok | NRGreport | 2020-03-24 13:42

A MOL korábban bejelentette, hogy igazgatósága 2020. április 16-ára összehívta a Társaság Éves Rendes Közgyűlését (a továbbiakban: „Közgyűlés”), de erre - a kialakult járványügyi helyzet miatt  - már nem lát lehetőséget.  

A Társaság ezennel bejelenti, hogy a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat (így különösen a 46/2020 (III.16.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltakat), valamint a rendelkezésre álló, nyilvános információkat, nem lát lehetőséget arra, hogy a Közgyűlés 2020. április 16-án megtartásra kerüljön.

A kiemelkedően transzparens működés jegyében a fentiek ellenére a mai napon a Társaság a honlapján közzéteszi  auditált, 2019. évi Konszolidált és Anyavállalati Éves Beszámolóit és a kapcsolódó a könyvvizsgálói jelentéseket, Vezetőségi Jelentését, valamint a MOL Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentését a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően.

A Társaság továbbra is figyelemmel kíséri a járványügyi helyzet alakulását, a vonatkozó jogszabályokat, hatósági döntéseket és kommunikációt.

A MOL Igazgatósága a Közgyűlés megtartásáról és meghozandó határozatokról (ideértve az eredmény felhasználására vonatkozó határozati javaslatot is) szóló közleményt egy későbbi időpontban fogja publikálni.

 

NRGreport | Forrás: MOL