Mobilitás   A rovat támogatója az Audi

Zöld hidrogénes töltőállomás-beruházást is vizsgál az MVM

Major András | 2020.11.26. 12:00

Komoly potenciált lát a hidrogéngazdaság kiépítésében az MVM Csoport, és az EU-s törekvésekkel összhangban több projektben vizsgálja a tevékenységi köréhez illeszkedő alkalmazási lehetőségek megvalósíthatóságát. Így például tanulmányozzák a hidrogén földgáztárolóban történő tárolásának, illetve a földgázszállító vezetékrendszerbe történő betáplálásának lehetőségét, de egyebek mellett egy zöld hidrogénes töltőállomás kiépítését is magába foglaló beruházási kezdeményezést is – mondta el Bertalan Zsolt, az MVM Zrt. csoportszintű technológiai innovációs igazgatója az NRG Reportnak.

Milyen konkrét lehetőségeket látnak a hidrogéngazdaság magyarországi fejlesztésében, illetve a cégcsoport hidrogén-üzletágának felépítésében?

A hidrogéntechnológiákra a dekarbonizáció egyik kiemelt lehetőségeként tekintünk. A hidrogéngazdaság fontos jellemzője, hogy rendkívül szerteágazó tevékenységeket foglal magába mind a hidrogén előállítása, mind tárolása és szállítása, mint felhasználása tekintetében, ezért geográfiai és természeti erőforrásaitól függően szinte minden ország be tud csatlakozni a hidrogén-értéklánc valamely pontján.

A hidrogén előállítása kapcsán az MVM Csoport érdekelt a megújuló forrásból származó villamos energia felhasználásával, vízbontással előállított, úgynevezett zöld hidrogén területének fejlesztésében, mely nem csak a hosszú távú – akár havi szintű, szezonális – energiatárolás problémájára adhat választ, hanem szabályzó egységként is alkalmazható a villamosenergia-rendszerben a teljesítményegyensúly biztosításához, ezáltal elősegítve a megújuló energiaforrások térnyerését. Ilyen típusú kezdeményezésen dolgozunk is az MVM Csoportban: ennek keretében megújuló villamos energia felhasználásával állítanánk elő hidrogént vízbontással, majd a nagynyomáson eltárolt hidrogént üzemanyagcella segítségével elégetnénk és a keletkező villamos energiát visszatáplálnánk a villamosenergia-rendszerbe. Ezáltal át tudjuk hidalni azokat az időszakokat, amikor a villamos energia iránti keresletet a mindenkori energiamix az időjárásfüggő megújuló kapacitások kiszámíthatatlansága miatt nem tudja kielégíteni.

További konkrét lehetőségeket kínál a hidrogéngazdaság fejlesztésére egyebek mellett a mobilitás, például a jelenleg főként dízelalapú közúti fuvarozás hidrogénalapúra történő átállítása révén. Az EU-ban az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 5 százalékáért a közúti fuvarozás felel, így ez a szektor különösen érintett a dekarbonizációs törekvésekben. Jelenleg az MVM Csoport több, zöld hidrogénes töltőállomás kiépítését is magában foglaló beruházási kezdeményezést is vizsgál.

Cégcsoport szinten vizsgáljuk továbbá az előállított hidrogén tárolási lehetőségeit, ennek keretében a föld alatti geográfiai szerkezeteket, amelyekben akár földgázzal elkeverve is tárolható a hidrogéngáz, majd bejuttatva a kiépített földgázhálózatba a végfelhasználóhoz is eljuttatható. A hidrogéngáz tárolása természetesen sokféle módon történhet, így a tárolt hidrogén a különböző projektekben is eltérő formában jelenik meg; a teljesség igénye nélkül például kémiai módon történő tárolás (LOHC) vagy nagynyomáson gáz formájában. A felhasználás tekintetében például a földgázzal együtt, a fent említett gázelegyben a lakosság számára történő értékesítése a lakossági fűtés dekarbonizációjának rendkívül hatékony formáját jelentheti.

Mely területek lehetnek a legígéretesebbek Magyarország és az MVM számára?

Magyarország jelentős megújuló, fotovoltaikus termelő kapacitással rendelkezik, mely alapul szolgálhat a zöld hidrogén előállításhoz. Ezen a téren az MVM Csoport komoly további bővítéseket tervez, nem csak az európai uniós és regionális trendeknek megfelelően, hanem a Magyarország Nemzeti Energia- és Klímatervében foglaltakkal összhangban is, miszerint a jelenlegi közel 1800 MW fotovoltaikus termelő kapacitást 2022-re 3000 MW-ig, majd az évtized végére 6000 MW-ig kell bővíteni. Ennek az új kapacitásnak az integrációját segítheti a zöld hidrogén, melynek decentralizált előállítását bizonyos kulcsfontosságú iparágak is megkövetelik, így a zöld hidrogénnek kulcsfontosságú szerepe lehet az energiaellátásban.

Uniós előrejelzések alapján 2030-ra a tiszta, megújulóalapú zöld hidrogén előállítása már gazdaságosabb lehet (1,1-2,4 €/kg), mint a fosszilis forrásból széndioxid-leválasztás és –tárolás alkalmazásával termelt kék hidrogéné (2-2,4 €/kg), jelenleg azonban még jóval drágább (10-15 €/kg) mind a kék (3 €/kg), mind a fosszilisalapú, nem dekarbonizáltan gyártott szürke hidrogéné (1,5 €/kg). Ezért az EU-s hidrogénstratégia az első szakaszban még támogatja a kék hidrogénes fejlesztéseket is, főként a szürke hidrogénes technológiák kivezetése végett. Ebben az MVM Csoport is érdekelt lehet a karbonmentes villamosenergia-termelésre és a földgáz-infrastruktúrára építve, hiszen Magyarország villamosenergia-termelésének jelentős részét várhatóan a jövőben is az atomenergia teszi majd ki, így ezzel a forrással is hosszú távon számolunk a hidrogén elektrolízissel történő előállítása során.

A meglévő földgáz-infrastruktúra mennyiben lehet hasznosítható a hidrogéngazdaság kiépítése során?

Pilot projekt keretében vizsgáljuk a kérdést. A társaságcsoporton belül a Magyar Földgáztároló Zrt.-nél zajló Akvamarin projektünk nemrégiben jelentős támogatási forrást nyert el e célra. E projekt keretein belül tervezzük vizsgálni egyebek mellett a geológiai formációk alkalmazhatóságát hidrogéngáz hosszú távú tárolására, továbbá a zöld hidrogén földgázszállító vezetékrendszerbe történő betáplálásának lehetőségét is – természetesen a vonatkozó műszaki biztonsági, működési és gázminőségi előírások szigorú betartása mellett.

Milyen keretek között folytatják a kapcsolódó innovációs, fejlesztési tevékenységet?

Az MVM-nél, azon belül a Csoportszintű Technológiai Innovációs Igazgatóságon is tisztában vagyunk vele, hogy az energiaszektor jelenlegi átalakulása során nagymértékben kell építeni a technológiai újításokra, ezért számos ponton támogatjuk a kutatási, fejlesztési és innovációs törekvéseket, mind cégen belül mind azon kívül. Társaságcsoporton belüli példa a Smart Future Lab, mely fiatal innovátorokat hivatott felkutatni és támogatni inkubátor programja keretében. Őket tanácsadással (üzleti, PR, management) és mentorálással is segítjük annak érdekében, hogy ötleteik minél hamarább piacra juthassanak. A cégen kívüli partnerségre jó példa a Pécsi Tudományegyetemmel folytatott együttműködésünk, a városban épülő PTE Tudományos és Innovációs Parkban ugyanis részben az MVM támogatásával alakítanak ki egy olyan, átfogó célokat szolgáló kutatói laboratóriumot, ahol a hidrogéngazdaságban alkalmazható technikai megoldásokat közösen tervezzük kutatni.

Rendelkeznek konkrét, a hidrogénes fejlesztésekre, illetve a hidrogéngazdaság és -üzletág kiépítésére vonatkozó célszámokkal?

Míg Európai uniós szinten már léteznek a hidrogéngazdaság 2020 és 2030 közötti időszakban történő fejlesztésére irányuló központilag, tételesen megfogalmazott célszámok, addig Magyarországra vonatkozó ilyen típusú dokumentum még nem született. Ezért is nagyon fontos, hogy elkészüljön egy egységes magyar hidrogénstratégia, amely lefektetné az alapokat egy magyar ütemtervhez, melynek mentén az MVM Csoport is definiálhatná a célszámokat.

Ezen túlmenően, társaságcsoportunknál folyamatban van a hidrogéngazdasághoz illeszthető kapcsolódási pontjaink felmérése is, az ezekkel összefüggő hosszú távú célkitűzések megfogalmazása, azaz az MVM csoportszintű hidrogénstratégiájának kialakítása. Számos kezdeményezésünk zajlik, melyeken keresztül vizsgáljuk a hidrogén értéklánc alaptevékenységünkhöz történő illeszkedési pontjait.

Ezen felül több hazai és regionális projekt előkészítésében is aktívan részt veszünk, ám mint említettem, jelenleg az egyik legfontosabb fókuszpont egy átfogó, a megfelelő ipari és akadémiai szereplők bevonásával készített nemzeti hidrogénstratégia megfogalmazása, melynek bázisán várhatóan számos, a hidrogéngazdaság fejlesztését támogató projekt valósulhat meg.

A Nemzeti Hidrogénstratégia kialakításában is részt vesznek?

Az MVM Csoport elkötelezett az energiaszektor megreformálása iránt annak érdekében, hogy az környezetbarát és fenntartható módon szolgálhassa ki a társadalom igényeit. Ennek megfelelően alapító tagjai vagyunk a Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platformnak is, melynek keretében részt veszünk a nemzeti hidrogénstratégiát megalapozó úgynevezett Fehér Könyv elkészítésében. Ez a feladat kiemelt prioritást élvez a Csoporton belül, hiszen látni lehet, hogy Európa-szerte egyre több tagország áll elő saját nemzeti hidrogénstratégiával – így többek között Portugália, Spanyolország, Franciaország, Dánia, Ausztria és Norvégia, olyan paradigmaváltást indikálva az energiapiacon, melyről Magyarország és az MVM Csoport sem maradhat le.

 

Fotó forrása: MVM

  Major András
Bejegyzés megosztása
Ajánlott cikkek
Iratkozz fel hírlevelünkre!
©2023 NRGREPORT, Minden jog fenntartva.