Vállalatok

Az FGSZ a Miskolci Egyetemmel közösen vizsgálja a hidrogénszállítás lehetőségeit

NRGreport | 2022.03.31. 04:00

A FLUMEN projekt célja egy pilot keretében olyan földgázszállító rendszerelemek építése és tesztelése, melyek segítségével lehetővé válik akár tíz százalék hidrogén tartalmú földgáz szállítása.

A projekt első fázisa idén tavasszal veszi kezdetét, előreláthatóan két évig tart, és alapvetően kutatás-fejlesztési célt szolgál: a bekevert hidrogén mérését, elszámolhatóságát és nyomon követhetőségét teszi lehetővé, amelyet kiegészít a helyi infrastruktúra építése és speciális mérőeszközök beszerzése.

A most induló projekt kapcsán Ferencz I. Szabolcsot, az FGSZ Zrt. elnök-vezérigazgatóját kérdeztük a dekarbonizációs célok „Szent Gráljaként” is emlegetett hidrogén szerepéről és az FGSZ működésére gyakorolt hatásairól.

Az Európai Bizottság 2021 decemberében fogadta el azt a jogalkotási javaslatcsomagot, melynek célja az uniós gázpiacnak a megújuló és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok, többek között a hidrogén alkalmazása révén történő dekarbonizációja. Milyen feladatokat jelent ez az FGSZ-nek?

A karbonmentes áramból termelt hidrogénnek fontos szerep jut Magyarország 2050-re elérendő klímasemlegességében. Az Európai Bizottság decemberben közzétett hidrogén- és dekarbonizált gázcsomagja komoly lökést adott a versenyképes európai hidrogénpiac kialakításának. A következő évek lényegesek lesznek az uniós hidrogénhálózat, valamint a hidrogén határokon átnyúló kereskedelmének és szállításának kiépítése szempontjából. A magyar kormány tavaly fogadta el a Nemzeti Hidrogén Stratégiát, amely felvázolja, hogy miként válhat a hidrogéntechnológia a 2050-es dekarbonizációs célokig vezető út kulcsfontosságú elemévé.

A gázágazat zöld átállásának egyik kulcseleme a speciális infrastruktúrával rendelkező, versenyképes hidrogénpiac létrehozása. A dekarbonizáció folyamatában fontos szerep hárul a karbonmentes villamosenergiából termelt hidrogénre, amely földgázba bekeverve tényleges energiatárolási lehetőséget kínál, csökkenti a földgázfelhasználás üvegházhatásúgáz-kibocsátását, valamint elősegíti a karbonmentes hidrogéntermelési kapacitások növelését addig, amíg a közlekedésben és iparban jelentősebb igény keletkezik a hidrogén tiszta formában történő hasznosítására.

A jelenleg működő földgáz infrastruktúra az elkövetkező években fokozatosan áll át a hidrogén szállítására. Ezen megfontolásból Társaságunk is elkezdte felmérni nagynyomású gázvezeték-rendszerének technikai felkészültségét és a hidrogén, illetve a földgáz-hidrogén elegy szállításának lehetőségeire. A hidrogénmérési képesség megteremtésének első lépésével az FGSZ megfelelhet a várható hidrogénszállításra vonatkozó szabályozási elvárásoknak, és az Európai Unió célkitűzéseivel összhangban közelebb kerülhetünk dekarbonizációs céljaink eléréséhez és a fenntartható működés megvalósításához.

Hogyan segíti a Miskolci Egyetemmel való együttműködésük az FGSZ zöld energiahordozókra történő áttérését? 

Az új, zöld energiahordozókra történő áttérés komoly kihívások elé állítja a hagyományos energiahordozókra felépített infrastruktúrát és az ipart is. Társaságunk tavasztól a Miskolci Egyetemmel együtt a földgáz-hidrogén elegy szállítási lehetőségeinek feltérképezését tűzte ki célul a teljes hazai földgázrendszerre kiterjedően egy kutatásfejlesztési projekt keretében. Célunk olyan rendszerelemek építése, vizsgálata és tesztelése, melyek segítségével lokálisan lehetővé válik maximum tíz százalék hidrogéntartalmú földgáz szállítása.

A Miskolci Egyetem kiemelkedő gázipari tudására alapozva a projekt keretében rendkívül értékes gyakorlati tudásanyagot halmozunk fel a hidrogén kapcsán a következő években az egyetemmel. Ennek eredményeként vállalatunk megalapozhatja képességét jövőbeni feladatai ellátására, az egyetem pedig a hidrogéngazdaság legfontosabb kutatóműhelyévé válhat.

Amennyiben a hidrogéntermelés gazdaságilag kifizetődővé válik, a Flumen projekt keretében vizsgált tíz százalékos bekeverési arány elérése országos szinten évente mintegy 607 ezer tonnával csökkentené az ország szén-dioxid-kibocsátását, ha a bekevert hidrogén karbonmentes forrásból származik.

A Miskolci Egyetem a hidrogénipart tekintve részt vesz a zöld hidrogén előállítását és földalatti tárolását célzó Akvamarin projektben. Ebben milyen szerepe van az FGSZ-nek?

A hidrogén, illetve a földgáz-hidrogén elegynek fontos szerep jut a jövő fenntartható energetikai világában, hiszen a klímasemlegesség elérésében már rövid távon is lényeges szerep jut ennek az energiahordozónak. Az Akvamarin a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) az FGSZ-szel együttműködésben zajló hidrogéntechnológiai projektje. Az MFGT élen jár az elektrolízisen alapuló hidrogéntechnológia gyakorlati megvalósításában, az FGSZ tudásával, kiterjedt technológiai hátterével és jogszabályismeretével pedig a kezdetektől örömmel segítette az ország az első ebben a szellemben alakult projektjének megvalósulását, a 2021 februárjában indult „Akvamarin” kezdeményezést. A projekt keretében az MFGT hidrogén előállítására és bekeverésére alkalmas technológiát létesít a Kardoskúti Földalatti Gáztárolójában, és a tervek szerint az elektrolizáló rendszer és a hozzá tartozó hidrogén gázelőkészítő technológia létesítésével már 2023-tól hidrogént juttatna a földgázszállító rendszerbe.

A Miskolci Egyetemmel most induló közös munkára az Akvamarin következő lépcsőjeként tekintünk, a folytatást nézve pedig a hidrogén-értéklánc mentén tovább haladva a tervek között szerepel az elosztói rendszerek hidrogénképességének vizsgálata is.

A Flumen projekt jelenlegi fázisa 24 hónapig tart. Mik a célkitűzések erre az időszakra és milyen időtávon értelmezhető a teljes projekt?

Az első fázis alapvetően kutatás-fejlesztési célt szolgál: a bekevert hidrogén mérését, elszámolhatóságát és nyomon követhetőségét teszi lehetővé, amelyet kiegészít a helyi infrastruktúra építése és speciális mérőeszközök beszerzése. Az FGSZ a Miskolci Egyetemmel közösen a projekt két fázisából erre az első fázisra nyert most jelentős támogatást az Információs és Technológiai Minisztérium jóvoltából. A hidrogén országos bekeveréséhez és a szállítási feladatok biztonságos ellátásához szükséges adatok megszerzéséhez azonban az együttműködés mindkét fázisának megvalósulása szükséges, így, várhatóan 10-15 éves időtávon képesek leszünk kezelni a bekeverési igényeket.

Úgy gondolom, hogy a partnerek szakértelme és iparági tapasztalta biztosítja a kezdeményezés várható sikerességét. Az FGSZ az ország egyetlen földgázszállítási rendszerüzemeltetője, a projektbe bevonni tervezett munkatársak a földgázszállítás infrastrukturális igényeit tekintve több száz évet meghaladó összesített tapasztalattal rendelkeznek. A Miskolci Egyetem egyedülálló múlttal és tapasztalattal rendelkezik a magyar kőolaj- és földgáziparban, amely tapasztalat az energiaszektor dekarbonizációját és a megújuló energiaforrásokra való áttérést is segíti.

 

Kiemelt kép forrása: FGSZ

  NRGreport
Bejegyzés megosztása
Ajánlott cikkek
Iratkozz fel hírlevelünkre!
©2023 NRGREPORT, Minden jog fenntartva.