Vállalatok

Megszavazták a rekord osztalékot a MOL közgyűlésen

NRGreport | 2022.04.28. 16:49

A vállalat mai közgyűlésén a részvényesek megszavazták többek között az osztalékot, a saját részvény vásárlásra felhatalmazást és a javadalmazási jelentéseket. A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 55,51%-át képviselő részvényes képviseltette magát, így az határozatképes volt.

A Közgyűlés elfogadta a tavalyi évre vonatkozó anyavállalati beszámolókat, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 4.307.963 millió Ft mérlegfőösszeggel és 411.242 millió Ft adózás utáni eredménnyel. A Közgyűlés elfogadta továbbá a MOL Nyrt. IFRS szerint készített 2021. évi konszolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 6.494.259 millió Ft mérlegfőösszeggel és 549.591 millió Ft adózás utáni eredménnyel.

A Közgyűlés döntött az Igazgatóság által javasolt 241.933.958.400,- Ft osztalék kifizetéséről.

A Közgyűlés az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapította az Igazgatóság 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére az – Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.

A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatóság tájékoztatóját a 2021. Évi Rendes Közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről és felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére valamennyi fajtájú és névértékre vonatkozóan.

A Közgyűlés megválasztotta Molnár Józsefet az Igazgatóság tagjává 2022. június 1-től 2027. május 31-ig tartó időtartamra, Izer Norbertet a Felügyelő Bizottság tagjává 2022. július 15-től 2027. július 14-ig tartó időtartamra, illetve az Audit Bizottság tagjává 2022. július 15-től 2027. július 14-ig tartó időtartamra.

A Közgyűlés Dr. Puskás Sándort,  Tóth Andrást, Kis Bálintot, valamint Serfőző Kálmánt a Társaság Felügyelő Bizottsága munkavállalói küldött tagjaivá választotta meg 2022. június 1-től 2027. május 31-ig terjedő időtartamra.

A Közgyűlés elfogadta a vállalat hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló Javadalmazási Jelentést, illetve a módosított Javadalmazási Politikáját.

A közgyűlési dokumentumok elérhetők a MOL-csoport honlapján a http://molgroup.info/hu/-n.

 

 

  NRGreport
Bejegyzés megosztása
Ajánlott cikkek
Iratkozz fel hírlevelünkre!
©2023 NRGREPORT, Minden jog fenntartva.