Szabályozás

Sikeresen elindult a közép-európai régió villamosenergia-piacainak összekapcsolása

NRGreport | 2022.06.11. 04:00

2022. június 8-án (június 9-ei szállítási nappal) sikeresen elindult a tágabb közép-európai (Core) régió villamosenergia-piacainak egységes másnapi időtávú, áramlásalapú kapacitásszámítás melletti piac-összekapcsolása (Flow-Based Market Coupling – FBMC)*.

A piac-összekacsolás hozzájárul a határkeresztező kereskedési lehetőségek bővüléséhez, a regionális árak kiegyenlítődéséhez és az ellátásbiztonság erősítéséhez – emelte ki Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének (ACER) igazgatósági ülése alkalmával. – derül ki a MEKH közleményéből.

Az Európai Unió energiaszabályozó hatóságai a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal (MEKH) együtt közösen üdvözölték, hogy a piacösszekapcsolási projekt átültetéséért felelős átvitelirendszer-üzemeltetők (TSO-k) és kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetők (NEMO-k) sikeresen indították el 2022. június 8-án (2022. június 9-i szállítási nappal) a tágabb közép-európai (Core) régió villamosenergia-piacainak egységes másnapi időtávú, áramlásalapú kapacitásszámítás melletti összekapcsolását (Flow-Based Market Coupling – FBMC).

A „Core régió” magában foglalja Ausztriát, Belgiumot, Horvátországot, Csehországot, Franciaországot, Németországot, Magyarországot, Luxemburgot, Hollandiát, Lengyelországot, Romániát, Szlovákiát és Szlovéniát. A piac-összekapcsolási projekt Magyarország minden uniós határmetszékén bevezeti a másnapi időtávú, áramlásalapú kapacitásszámítási módszerre épülő implicit kapacitásfelosztást.

Ságvári Pál, a MEKH nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) igazgatósági ülése alkalmával a projekttel kapcsolatban kiemelte, hogy a piac-összekapcsolás hozzájárul a másnapi időtávú határkeresztező kereskedési lehetőségek bővüléséhez, a regionális árak kiegyenlítődéséhez és az ellátásbiztonság erősítéséhez.

Ságvári Pál hangsúlyozta, hogy magyar oldalról a MAVIR Zrt. és a HUPX Zrt. mellett a MEKH, mint nemzeti szabályozó hatóság is aktívan részt vett a piacösszekapcsolás éles indulását lehetővé tevő munkában. Hozzátette, hogy a projekt indulásával még nem értünk el az európai uniós villamosenergia-piacok összekapcsolásának végéhez. A MEKH elnökhelyettese a további fontos feladatok közé sorolta az összehangolt, áramlásalapú kapacitásszámítási modell bevezetését a hosszabb időtávú és napon belüli kapacitások tekintetében, valamint az európai uniós kiegyenlítő-szabályozási energiapiacok fokozatos integrációját is.

Ságvári Pál elmondta, hogy a MEKH a hatékony piacintegrációs projektek megvalósításán túl a piacfelügyelet megerősítésében is támogatja az ACER munkáját. Bejelentette, hogy a MEKH – működése során először – nemzeti szakértő munkatársat is delegál az ACER-hez, aki az energiapiaci visszaélések felderítésében segítheti a szervezetet.

*Flow-Based Market Coupling (FBMC)

A kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról szóló 2015/1222 (EU) bizottsági rendelet előírja, hogy a másnapi és a napon belüli kapacitásszámításnál, ahol az övezetközi kapacitás nagymértékű kölcsönös függést mutat az ajánlattételi övezetek között, az áramlásalapú módszertant kell elsődleges megközelítésként alkalmazni. Az áramlásalapú számítási módszer figyelembe veszi a különböző útvonalakon áramló villamos energia mennyiségét, és optimalizálja az egymástól nagyban függő hálózati elemeken (vezetékeken, transzformátorokon) rendelkezésre álló kapacitásokat.

Az áramlásalapú módszertan használata hatékonyan elősegíti a kapacitásszámításnak a közép-európai átvitelirendszer-üzemeltetők közötti összehangolását, és biztosítja, hogy az erősen hurkolt hálózatokon a rendszerösszekötők, a határkeresztező kapacitás által érintett átviteli hálózati elemek, vagy mindkettő maximális mértékű hálózati kapacitása kerüljön kiosztásra a piaci szereplők részére a hálózati üzembiztonságra vonatkozó biztonsági szabványoknak való megfelelés mellett.

Az összehangolt áramlásalapú módszertan biztosítja a piaci szereplők igénye szerinti optimális kapacitáskiosztást a régióban, és ezáltal bizonyos határmetszékeken növelheti az üzembiztosan felajánlható határkeresztező kapacitások mennyiségét, és így elősegíti a közép-európai régió és az Unió egész területére kiterjedő villamosenergia-kereskedelmet. A piacösszekapcsolás során használt implicit felosztási módszer biztosítja továbbá, hogy a villamos energia azon területek felől, ahol alacsonyak az árak, azon területek felé áramoljon, ahol magasak az árak.

A MEKH az érintett társhatóságokkal szoros együttműködésben támogatta az áramlásalapú piacösszekapcsolás bevezetését Magyarországon és a régióban, hogy sikeresen indulhasson el a többéves munka eredményeként megvalósuló projekt, ami tovább bővítheti Magyarország és a környező országok határkeresztező villamosenergia-kereskedelmi lehetőségeit is.

Kép forrása: unsplash

  NRGreport
Bejegyzés megosztása
Ajánlott cikkek
Iratkozz fel hírlevelünkre!
©2023 NRGREPORT, Minden jog fenntartva.